revolving credit agreement - Türkçe İngilizce Sözlük