sampling for analysis - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

sampling for analysis"sampling for analysis" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 1 sonuç

İngilizce Türkçe
Technical
sampling for analysis analiz için numune alma

"sampling for analysis" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 6 sonuç

İngilizce Türkçe
Technical
method for the sampling of soft solders for analysis analiz amacıyla yumuşak lehimlerden numune alma yöntemi
Food Engineering
methods of sampling for chemical analysis of edible caseins and caseinates kimyasal analizleri için yenilebilir kazein ve kazeinatlardan numune alma metotları
methods of sampling for chemical analysis for the monitoring of preserved milk products kimyasal analizleri için koyulaştırılmış sütlerden ve süttozundan numune alma metodu
methods of sampling and analysis for the monitoring of foodstuffs intended for human consumption kişiler tarafından tüketimi öngörülen gıda ürünlerinin izlenmesini amaçlayan analiz ve örnekleme metotları
sampling procedure and method of analysis for the official control of the temperatures of quick-frozen foods intended for human consumption kişiler tarafından tüketimi öngörülen hızlı dondurulmuş gıdaların sıcaklık kontrolü için numune alma ve analiz metodu
Chemistry
sampling and sample preparation for chemical analysis kimyasal analizler için numune alma ve numune hazırlama