savings - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

savings

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"savings" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 8 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
savings i. tasarruf
General
savings i. biriktirilmiş para
savings i. birikim
savings i. maddi birikim
Trade/Economic
savings tasarruflar
savings tasarruf
savings birikmiş para
savings birikim

"savings" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 106 sonuç

İngilizce Türkçe
General
provide savings f. tasarruf sağlamak
pass on huge savings f. büyük tasarruf sağlamak/sunmak
savings and loan associations i. tasarruf ve kredi kurumları
savings account i. tasarruf hesabı
savings bank i. tasarruf sandığı
passbook savings account i. tasaruf hesabı cüzdanı
savings deposit i. tasarruf mevduatı
savings institution i. tasarruf kurumu
savings bank i. tasarruf bankası
all one's savings i. tüm birikimini
Idioms
dip into one's savings biriktirdiği paradan biraz almak/çekmek
Trade/Economic
noncheckable savings account çek çekilmeyen tasarruf hesabı
mutual savings bank tasarruf ortaklığı bankası
savings ratio tasarruf oranı
statement savings account dekontlu tasarruf hesabı
personal pension savings and investment system law bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanunu
domestic savings yurt içi tasarruflar
savings banks tasarruf bankaları
institutional savings kurumsal tasarruflar
automatic transfer from savings to demand deposit accounts otomatik transfer sistemi hesapları
gross domestic savings gayri safi yurt içi tasarruflar
fluid savings akışkan tasarruf
foreign exchange savings döviz tasarrufu
internal savings içsel tasarruflar
passbook savings küçük cari hesap
net savings net tasarruf
mutual savings bank tasarruf ve mevduat bankası
savings deposit tasarruf mevduatı
savings account tasarruf hesabı
savings book tasarruf sandığı cüzdanı
savings function tasarruf fonksiyonu
savings teller tasarruf veznedarı
savings bond tasarruf bonosu
savings banking tasarruf bankacılığı
savings gap tasarruf açığı
savings rate tasarruf oranı
savings paradox tasarruf paradoksu
fluid savings seyyal tasarruf
tax savings vergi tasarrufu
household savings hanehalkı tasarrufları
savings bonds tasarruf bonoları
savings deposits tasarruf mevduatı
savings and loan associations tasarruf ve kredi kurumları
the savings part of pension credit emeklilik kredisinin tasarruf bölümü
cost savings in labor işçilik maliyetlerinin düşürülmesi
cost savings in materials gereç maliyetlerinin düşürülmesi
savings account mevduat hesabı
savings bank tasarruf bankası
national savings ulusal tasarruf
national savings certificates ulusal tasarruf sertifikaları
external savings dış tasarruflar
savings cash tasarruf sandığı
savings teller tasarruf veznesi
savings cash tasarruf hesabı
savings clubs tasarruf artırım kulüpleri
savings-account tasarruf hesabı
savings and loan association tasarruf ve borç verme kurumları
savings deposits tasarruf artırım mevduatı
savings plan tasarruf planı
savings bonds borçlanma senetleri
savings bank book tasarruf sandığı cüzdanı
bank savings banka tasarrufu
savings bank insurance hayat sigortası poliçesi
savings bank tasarruf sandığı
guaranty savings bank tasarruf bankası
offsets to savings akışkan tasarrufları kullanma yolları
offsets to savings tasarruf-u istimal
offsets to savings artırım kullanımı
postal savings posta tasarrufu
postal savings system posta tasarruf sistemi
postal savings bank posta tasarruf bankası
postal savings certificate posta tasarruf makbuzu
forced savings cebri tasarruf
forced savings zorunlu tasarruf
postal savings account posta tasarruf hesabı
level of savings tasarruf düzeyi
savings accounts tasarruf hesapları
build up savings birikim yapmak
make savings birikim yapmak
stock savings bank bir tür tasarruf mevduatı bankası
savings measure tasarruf tedbiri
savings measures tasarruf tedbirleri
large amount of savings büyük miktarda birikim
savings vehicles tasarruf araçları
privatization and savings deposit insurance fund (sdif)-related tl transfers özelleştirme ve tasarruf mevduatı sigorta fonu kaynaklı türk lirası transferleri
genuine savings gerçek tasarruflar
domestic savings yurt içi tasarruflar
savings account tasarruf hesabı
savings bond tasarruf bonosu
savings deposit insurance fund tasarruf mevduatı sigorta fonu
savings deposits tasarruf mevduatı
savings account vadeli hesap
Law
savings bank tasarruf sandığı
savings bank tasarruf bankası
Politics
budget savings bütçe tasarrufu
budgetary savings bütçe kısıntıları
private savings özel tasarruflar
Institutes
savings deposit insurance fund tasarruf mevduatı sigorta fonu başkanlığı
savings and charity fund of eregli coal basin workers union ereğli kömür havzası amele birliği biriktirme ve yardımlaşma sandığı başkanlığı
Insurance
the individual pension savings and investment system law bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanunu
Technical
solar savings fraction güneş (enerjisinden) yararlanma oranı
Petrol
crude oil savings through the use of substitute fuel components in petrol benzinde alternatif yakıt bileşenlerinin kullanılmasıyla ham petrol tasarrufu
Psychology
savings method tasarruf yöntemi
Education
registered education savings plan (resp) kayıtlı eğitim tasarruf planıdır
Military
ration savings rasyon tasarrufu
ration and savings account rasyon ve tasarruf hesabı