sol - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

sol"sol" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 5 sonuç

İngilizce Türkçe
General
sol i. sol notası
sol i. koloit
sol i. güneş
sol i. sol
Construction
sol i. çözelti

"sol" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 12 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
sol left s.
General
sol soh i.
sol levo i.
sol sol i.
sol left i.
sol left-hand s.
sol left-wing s.
Politics
sol the left i.
Technical
sol left hand side i.
Biochemistry
sol laevo i.
sol left handed s.
Music
sol g i.

"sol" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
General
sol yapmak steer to the left f.
sağ gözünü sol gözünden sakınmak be very jealous f.
sağ gösterip sol vurmak fake somebody f.
sağ gösterip sol vurmak fake f.
metindeki satırların sağ ve sol kenarlarını aynı hizaya getirmek justify f.
sağ elin sol ele nazaran daha kontrollü kullanılması dextrality i.
alt sol lower left i.
sol direksiyon left hand drive i.
sol vuruş backhand i.
sol düzgünlük left uniformity i.
sol notası sol i.
sol ideal left ideal i.
kitabın sol sayfası verso i.
sol şerit (trafik) left lane i.
sol kol left arm i.
geminin sol tarafı port i.
sol kanat left wing i.
sol el kuralı left hand rule i.
geminin sol yanı larboard i.
sol kenar left hand side i.
üst sol upper left i.
sol taraf nearside i.
güney ispanya'da, costa del sol'un doğusu costa de almeria i.
sol anahtarı treble clef i.
sol taraf left hand i.
sol vektör uzayı left vector space i.
sol taraf left side i.
sol sayfa left hand page i.
sol taraf leftwing i.
sol el yönü left hand direction i.
sol atriyum left atrium i.
sol notası so i.
sol notası g i.
sol el oryantasyonu left handed orientation i.
yeni sol new left i.
sol el left hand i.
sol kanat left i.
sol koset uzayı left coset space i.
sol taraf left wing i.
sol şerit left lane i.
sol koset left coset i.
sol sayfa verso i.
sol taraf left i.
sol el left i.
sol ve sağ left and right i.
özellikle sporda sol ayağını kullanan kişi left-footer i.
sol kilit left-hand lock i.
sol kapı left-hand door i.
sol kapı kilidi left-hand lock i.
sağ-sol simetrik mirror-image symmetric i.
sol alt köşe lower-left corner i.
sol alt köşe lower left-hand corner i.
sol alt köşe bottom left-hand corner i.
sol üst köşe top left-hand corner i.
sol üst köşe upper left-hand corner i.
sol beyni baskın insanlar left-brain dominant people i.
sol sinyal lambası left blinker i.
vücudun sol kısmı/bölümü left side of the body i.
sol göz left eye i.
sol yanım my left side i.
sol tarafım my left side i.
İki atın çektiği at arabasında sol taraftaki at near horse i.
hem sağ hem de sol el için ayarlanabilir testeresi olan kereste makinesi twin band mill i.
sol görüş left i.
sol yumruk/vuruş left i.
sol açık left winger i.
sağ elde ince ve uzun kılıç tutarken sol elde taşınan düşmanın ince ve uzun kılıcı ile yaptığı saldırıları savuşturmaya yaran hançer main-gauche i.
sol el ile kullanılmak üzere yapılmış lefthanded s.
sol el için lefthand s.
sol el ile yapılan lefthanded s.
sol ele ait lefthand s.
sol elli left-handed s.
sol elini kullanan left-handed s.
sol elle yapılan left-handed s.
sağ-sol ters mirror-inverted s.
beyninin sol tarafını kullanan left-brained s.
sol tarafta olan leftward s.
sol yönde olan leftward s.
sağ ayağını sol ayağına göre daha iyi kullanan right-footed s.
sol ayağını sağ ayağına göre daha iyi kullanan left-footed s.
sol görüşlü left-oriented s.
sol eğilimli left-oriented s.
sol elle yapılan done with the left hand s.
hem sağ hem sol tarafa eşit olarak ait ambidextral s.
sol tarafta left s.
sol görüşlü left s.
sol el ile left-hand s.
sol tarafta left-hand s.
sol tarafta left-handed s.
menteşeleri sol tarafta olan left-handed s.
sol elle çalınan main gauche s.
sol tarafa doğru left zf.
sol kolda on the left hand zf.
sol yöne leftward zf.
sol tarafta leftward zf.
sol tarafta left zf.
sol elle lefty zf.
sol ile left-handed zf.
sol tarafta leftwards zf.
sağ üst köşeden sol alt köşeye doğru bir çizgide in bend sinister zf.
sağ üst köşeden sol alt köşeye doğru in bend sinister zf.
sağ üst köşeden sol alt köşeye doğru bendwise sinister zf.
sol el ile main gauche zf.
sol sayfa vo. (verso) kısalt.
Proverb
sağ elin yaptığından sol elin haberi yok left hand doesn't know what the right hand is doing
sağ elin yaptığından sol elin haberi yok the left hand doesn't know what the right hand is doing
Colloquial
sol burun deliği left nostril i.
sol göğüs left breast i.
sol kaş left eyebrow i.
şeytanın sol bacağı crafty devil i.
(armacılık) soylunun evlilik dışı doğduğunu gösteren ve armasında sol omuzdan sağa çapraz olarak inen bir işaret bar sinister [obsolete] i.
sol kolunu düz tut keep your left arm straight expr.
sol elinin tersiyle with the back of his/her left hand expr.
sol tarafından kalkmış like a bear with a sore head expr.
Idioms
sağ gösterip sol vurmak bait and switch f.
sol tarafından kalkmak get out of the wrong side of the bed f.
sol tarafından kalkmak start off on the wrong foot f.
sol tarafından kalkmak get off on the wrong foot f.
sol yaka left coast i.
bir sağ bir sol yumruk the old one-two (punch) i.
sağ-sol yumruk the old one-two (punch) i.
bir sağ bir sol vuruş the old one-two (punch) i.
sol/sağ karşısında cattywampus s.
Speaking
sol ön cebinden çıkardığı parayla nakit ödedi he paid cash out of his left front pocket expr.
sol tarafa dön turn left expr.
sol mu sağ mı? left or right? expr.
sağ mı sol mu? right or left? expr.
Trade/Economic
bilançonun sol yanı debit i.
zarfın sol üst köşesine göndereni belirten ibare envelope corner card i.
Politics
sağ ve sol gibi uç görüşlerden uzak duran ılımlı siyasi felsefe centrism i.
armacılıkta kullanılan kırmızı sol el red hand i.
aşırı sağ ve aşırı sol tarafından önerilen yolların ortasını bulan ekonomik ve politik gelişme third way i.
(ingiltere'de) sol parti üyelerinden oluşan bir grup tribune group i.
abd'de kurulmuş anti-faşist aşırı sol bir örgüt antifa i.
almanya'da 1968'den 1977'ye kadar aktif olan radikal sol görüşlü terörist grup baader meinhof gang i.
aşırı sol radical left i.
aşırı sol extreme left i.
aşırı sol revolutionary left i.
aşırı sol far left i.
demokratik sol parti democratic left party i.
merkez sol center left i.
ne sol ne de sağ bir partiyi destekleme ninisme i.
ne sol ne de sağ bir partiyi destekleme middle-of-the-road i.
politik sol political left i.
sağ ve sol left and right i.
sağ ve sol  right and left  i.
radikal sol görüşlülerin benimsediği kıyafet modası ve yaşam tarzı radical chic i.
sol görüş left view i.
sol görüşlü leftist i.
sol görüşlü left-winger i.
sol görüş left wing i.
sol siyaset left-wing politics i.
sol siyaset political left i.
sol/sağ ideolojiler yelpazesi left/right spectrum of ideologies i.
yeni sol new left i.
yeni sol akım new left current i.
aşırı sol ultra-left s.
merkez sol center-left s.
sol eğilimli left-leaning s.
sol eğilimli leftist s.
aşırı sol düşünceye ait ultra-leftist s.
Media
sol basın leftist press i.
Technical
sol katlanır basamak retractable steps f.
çökertilmiş sol flocculated sol i.
fleming sol el kuralı fleming's left-hand rule i.
sağ sol anahtar toggle switches i.
sağ’-sol dişli vida right-and-left screw i.
sağ / sol anahtar toggle switches i.
sol tarafa doğru devir levorotatory i.
sol taraf left hand side i.
sol el kuralı left-hand rule i.
sol torna takımı left-hand tools i.
sol dönümlü kesici left-hand cutting tool i.
sol tarafa doğru devir laevorotatory i.
sol diş left-hand threads i.
sol diod lambası left led i.
sol vida lefthand thread i.
sol vida dişi left hand thread i.
sol boşluğu left margin i.
sol şerit left-hand lane i.
sol yan port i.
sol vida dişi left-hand thread i.
sol duvar yüzü left wall face i.
sol-gel sol-gel i.
sol-gel camı sol-gel glass i.
sol-gel işleme sol-gel processing i.
uçağın kendi cephesine göre sol tarafı port side i.
sol tarafa doğru dönen levorotatory s.
sol tarafa doğru dönen laevorotatory s.
Computer
alt sol bottom left i.
ana sayfa sol master l i.
ayraç sol bra-ket i.
çok kalın sol kenarlık xl left border i.
geri sol back left i.
sol ok left arrow i.
sağ alt/sol alt köşe lower-right/left corner i.
sol marj işaretleyicisi left margin marker i.
sol kısım left section i.
sol bölme left pane i.
sol üstkarakter left shift i.
sol alt köşe lower-right/left corner i.
sol kenarlık left border i.
sol alt left alt i.
sol üst left up i.
sol masa darbesi left table bump i.
sol resim left image i.
sol köşeli ayraç left bracket i.
sol denge balance left i.
sol üst upper left i.
sol ok tuşu left key i.
sol ayraç opening parenthesis i.
sol kenarlar lefts i.
sol sayfa left page i.
sol kartuş left cartridge i.
sol girinti left indent i.
sol gecikme left delay i.
sol açı left angle i.
sol üst hücre top left cell i.
sol marj left margin i.
sol kenar left side i.
sol tablo adı left table name i.
sol kenar boşluğu margins left i.
sol ayraç left parenthesis i.
sol yukarı basamak strips left-up i.
sol kenar boşluk imi left margin marker i.
sol açılı ayraç left angle bracket i.
sol kenarlar left edges i.
sol tıklatma left click i.
sol yanlar left sides i.
sol kaydırma çubuğu left scroll bar i.
sol aşağı basamak strips left-down i.
sol düğme left button i.
sol ctrl left ctrl i.
sol anahtarları treble clefs i.
sol orta left center i.
sol üst top-left i.
sol yuva left slot i.
sol metin left text i.
sol ayraç left brace i.
sol sekme left tab i.
sol alt left bottom i.
sol kenar boşluğu imi left margin marker i.
sol çift çubuk left double bar i.
sol köşe left edge i.
sol sayfa left-hand page i.
sol dikey çubuk left vertical bar i.
sol sütun left column i.
sol bölüm left section i.
sol ok tuşu left arrow i.
sol win left win i.
sol yukarı dönük left face-up i.
sol shift left shift i.
sol üst köşe top left corner i.
sol üst left top i.
sol yukarı ok left-up arrow i.
sol kenar boşluğu left margin i.
sol süslü ayraç left brace i.
sol desen art left i.
sol kol left flipper i.
sol ok left arrow i.
sol-üst upper-left i.
üst sol köşe top left corner i.
üst sol top left i.
üst sol eğim top left slant i.
en sol leftmost s.
sol alta bottom-left s.
sol alt bottom-left s.
çift sağ-sol bidi expr.
sol alt left down expr.
sol alt lower left expr.
sol alttan uç fly from bottom-left expr.
sol girinti ayarı için sekme ve gerial tuşunu kullan use tab and backspace keys to set left indent expr.
sol sayfadan sonra after left page expr.
sol aşağı kapla cover left-down expr.
sol karakter char left expr.
sol yaslı left justified expr.
sol üstten uç fly from top-left expr.
sol/iç left/inside expr.
sol yukarı aç uncover left-up expr.
sol aşağı aç uncover left-down expr.
sol üstten from top-left expr.
sol alt+üstkarakter left alt+shift expr.
sol kenar çizgisi ekle add left border expr.
sol yukarı kapla cover left-up expr.
sol üstteki noktaya tıklayın click on the top-left point expr.
sol üste top-left expr.
yasla sağ/sol lean right/left expr.
yalnızca sol sayfa left page only expr.
Informatics
sol boşluk left margin i.
sol çarpan left factor i.
sol içerlek left indent i.
sol tıklama left click i.
Electric
fleming'in sol el kuralı lefthand rule i.
sol el kuralı lefthand rule i.
Textile
sol ve sağ tarafların tarifi definition of left and right sides i.
Construction
sol çıkışlı merdiven left-hand stairs i.
Automotive
sol yapmak cut the wheels f.
merkez diferansiyel sol aks dişlisi centre differential left side gear i.
merkez diferansiyel sol aks dişlisi mili centre differential left side gear shaft i.
merkez diferansiyel sol kutusu centre differential left case i.
merkez diferansiyel sol aks dişlisi center differential left side gear i.
merkez diferansiyel sol kutusu center differential left cage i.
ön diferansiyel sol kutusu front differentialleft case i.
ön diferansiyel sol aks dişlisi front differentialleft side gear i.
sağ ve sol bir sıra motor right-hand and left-hand in-line engine i.
sol direksiyon left-hand steering i.
sol fren lambası left brake light i.
sol sinyal direction indicator i.
sol diş left-handy thread i.
sol diş left-hand thread i.
sol ayakla frenleme tekniği left foot braking i.
sol diş left hand thread i.
sol el kuralı left hand rule i.
sol taraf streetside i.
sol direksiyon left hand steering i.
sol ön abs valfi abs valve front left i.
sol arka abs valfi abs valve rear left i.
sol el left-hand i.
sol direksiyon left-hand drive i.
taşıtın sol tarafı off-side i.
sol ön yolcu kapısı left front passenger door i.
sağ-sol elle kullanılabilen two-handed s.
Traffic
sol şeritte sürmek drive on the left lane f.
sol şerit left lane i.
sol kavşak left junction i.
Marine
baştarala doğru bakarken bir geminin sol tarafı larboard i.
geminin sol yanı port i.
geminin sol tarafı larboard i.
sol yan port i.
sol tarafta aport zf.
sol tarafa aport zf.
Medical
sol ventrikül hipertrofisi olan hastalarda inme riskini düşürmek reduce the risk of stroke in patients with left ventricular hypertrophy f.
sağ beyni sol beyne bağlayan sinir köprüsü corpus callosum i.
sağ beyinle, sol beyin arasında iletişimi sağlayan bağ corpus callosum i.
beynin iki küresi (sağ-sol) arasındaki iletişimi sağlayan yapı corpus callosum i.
sol elini daha hünerle kullanma hali mancinism i.
akut sol hemipleji acute left-sided hemiplegia i.
anormal çıkışlı sol koroner arter anomalous originated left coronary artery i.
başın sol tarafında ağrı left-sided headache i.
debakey sol ventrikül destek cihazı debakey left ventricular assist device i.
dezartikülize edilmiş sol omuz güdüğü desarticulized left arm stump i.
göğüs omurlarının sol tarafında aşağıya doğru seyrettikten sonra sağa dönerek vena azygos’a ya da bu ven’in vena hemiazigos ile birleşme yerine açılan ven accessory hemiazygos vein i.
göğüs omurlarının sol tarafında aşağıya doğru seyrettikten sonra sağa dönerek vena azygos’a ya da bu ven’in vena hemiazigos ile birleşme yerine açılan ven accessory hemiazygous vein i.
hipoplastik sol kalp sendromu hypoplastic left heart syndrome i.
kalp sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu cardiac left ventricular ejection fraction i.
kalbin sol ön inen arteri left anterior descending coronary artery i.
Kalbin sol taraf yerine sağ tarafta bulunması dextrocardia i.
mezenteriko-sol portal by-pass ameliyatı mesenterico-left portal bypass procedure i.
özofagusun sol latero-posterioru left latero-posterior of esophagus i.
sağ-sol koroner anjiografi left and right coronary arteriography i.
sağ beyin ile sol beyin arasındaki farklar differences between the right and left brain i.
riskli/kötü sol ventriküler fonksiyon compromised left ventricular function i.
sağ ve sol kolon tümörlü hasta patient with left and right-sided tumors i.
sağ ve sol damak bölümlerinin birleşmemesi nedeniyle meydana gelen konjenital damak yarığı cleft palate i.
sol üst kadranda dolgunluk left upper quadrant fullness i.
sol akciğer alt lobu left lower lobe of the lung i.
sol ventrikül hipertrofisi left ventricular hypertrophy i.
sol beşinci kosta left fifth costa i.
sol koltuk altında lenfadenopati left axillary lymphadenopathy i.
sol ventrikül diyastol sonu basıncı lvedp (left ventricular end diastolic presure) i.
sol ön oblik lao (left anterior oblique) i.
sol omuz-kol ağrısı left shoulder and arm pain i.
sol üst kapakta düşüklük left upper eyelid ptosis i.
sol posterolateral torakotomi left posterolateral thoracotomy i.
sol alt lob pulmoner arter ligasyonu left lower lobe pulmonary artery ligation i.
sol orta serebral arterde spazm vasospasm of the left middle cerebral artery i.
sol gözde ağrı pain in the left eye i.
sol intrahepatik safra kanalı left intrahepatic bile duct i.
sol göz kapağında şişlik swelling on left eyelid i.
sol göğüste şişlik swelling on the left chest i.
sol ventriküler geometrik model left ventricular geometric model i.
sol çift lümenli tüp ile endotrakeal entübasyon uygulaması endobronchial intubation with a left-sided double-lumen tube i.
sol hemitoraks duvarı left hemithorax wall i.
sol alt lob bronşu left lower lobe bronchus i.
sol periorbital ödem left periorbital edema i.
sol ana bronş left principal bronchus i.
sol hemisfere lokalize kortikal ve subkortikal hiperintensiteler cortical and subcortical hyperintensities in left hemisphere i.
sol ventrikül fonksiyon bozukluğu left ventricular dysfunction i.
sol pektoral bölge left pectoral area i.
sol gözde ptozis left eye ptosis i.
sol inguinal lenf nodu left inguinal lymph node i.
sol ventrikül yetmezliği left ventricular failure i.
sol ventrikül diyastolik fonksiyon anormallikleri left ventricular diastolic function abnormalities i.
sol kavernöz sinüs left cavernous sinus i.
sol ventrikülün inferiyor duvarı inferior wall of left ventricle i.
sol over left ovary i.
sol ventrikül dolumu left ventricular filling i.
sol over korpus luteum kist rüptürü rupture of left ovary corpus luteum cyst i.
sol koroner arter lca (left coronary artery) i.
sol karıncık destek aygıtı left ventricular assist device i.
sol alt lobektomi left lower lobectomy i.
sol üst kadran ağrısı left upper quadrant pain i.
sol ve sağ ventrikül atım işi indeksleri left and right ventricular stroke work index i.
sol ana bronş left primary bronchus i.
sol ayak bileği left ankle i.
sol hemitoraks left hemithorax i.
sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu left ventricular ejection fraction i.
sol üst kadran left upper quadrant i.
sol ön hemitoraksta kalbin önüne düşen bölge precordium i.
sol kürek kemiği üzerinde şişlik swelling on left scapular region i.
sol kulakçık left atrium i.
sol ventrikül duvar kalınlığı wall thickness of left ventricle i.
sol parietal hemisferde kistik ensefalomalazik alan left parietal cystic encephalomalacia i.
sol kulakçık left atrium of the heart i.
sol akciğer apeksi apex of the left lung i.
sol elin iç kısmında istemsiz kasılmalar spontaneous contractions at the inner side of left hand i.
sol ventrikül duvar gerimi left ventricular wall stress i.
sol kulakçık atrium sinistrum i.
sol skrotum derisinde lokal sellülit atağı local cellulitis attack on the scrotal skin i.
sol serebral hemisferde ödem left-sided cerebral edema i.
sol ventrikül genişlemesi left ventricular enlargement i.
sol ventrikül ejeksiyon zamanı lvet (left ventricular ejection time) i.
sol ana bronş left main bronchus i.
sol ana koroner arter left main coronary arter i.
sol ventrikül çıkış yolu darlığı left ventricular outflow tract obstruction i.
sol kulakçık left auricle i.
sol anterolateral torakotomi left anterolateral thoracotomy i.
sol tarafta güçsüzlük weakness on left side i.
sol kalp dolum basıncı left heart filling pressure i.
sol ventrikül disfonksiyonu left ventricular dysfunction i.
sol ve sağ aksesuar sinir left and right accessory nerve i.
sol alt akciğer lobu lll (left lower lobe) i.
sol ventrikül yaralanması left ventricular injury i.
sol ventriküler hipertrofi left ventricular hypertrophy i.
sol böbrek yokluğu left renal agenesis i.
sol ventrikül diyastolik fonksiyonları diastolic functions of left ventricle i.
sol böbrek left kidney i.
sol alt lobektomi left lower lung lobectomy i.
sol ikinci interkostal aralık second left intercostal space i.
sol ve sağ kaburga kemikleri arasında bulunan göğüs kafesi kemiği sternum i.
sol tarafta şişlik left side swelling i.
sol uylukta nekrotizan fasiitis ön tanısı prediagnosis of necrotising fasciitis of the left thigh i.
sol yan ağrısı left side pain i.
sol ventrikül diyastol sonu hacmi lvedv (left ventricular end diastolic volume) i.
sol/sağ ventrikül disfonksiyonu left/right ventricular dysfunction i.
sol ventrikül hipertrofisi ve diyastolik disfonksiyonu left ventricular hypertrophy and diastolic dysfunction i.
sol ventrikül anevrizması left ventricular aneurysm i.
sol taraflı intraoküler ağrı left-sided intraocular pain i.
sol ventrikül erken doluşu early left ventricular filling i.
sol ön inen koroner arter lad coranary artery (left anterior descending coronary artery) i.
sol atriyal dev miksoma left atrial huge myxoma i.
sol septal fasiküler blok left septal fascicular block i.
sol akciğer volümü left lung volume i.
sol ve sağ kalp yetmezliği left and right heart failure i.
sol dal bloku left bundle branch block i.
sol-anterior yerleşimli inferior vena kava left-anterior sided inferior vena cava i.
subakut sol temporal infarkt subacute left temporal infarction i.
çift girişli sol ventrikül double inlet left ventricle i.
kalbin sol ventrikül duvarında lokalize dilatasyon veya protrüzyon ventricular aneurysm i.
sol beyin left-brained s.
Anatomy
sağ beyni sol beyne bağlayan sinir köprüsünde yer alan, beynin lateral ventrikülünün bir bölümünün çatısını oluşturan lif tabakası tapetum i.
diyaframın sol tarafına uzanan bir düz kas bandı treitz's muscle i.
diyaframın sol tarafına uzanan bir düz kas bandı treitz's ligament i.
kirli kanı kalbin sağ odacığından alıp sağ ve sol akciğer atardamarlarına dağıtan arter truncus pulmonalis i.
kirli kanı kalbin sağ odacığından alıp sağ ve sol akciğer atardamarlarına dağıtan arter pulmonary trunk i.
beyinciğin sağ ve sol lopları arasında kalan lop vermis cerebelli i.
beyinciğin sağ ve sol lopları arasında kalan lop vermis i.
sol akciğer atardamarı left pulmonary artery i.
sol karıncık left ventricle i.
sol beyin left brain i.
kalbin sol alt odasından aorta açılan delik aortic orifice i.
sol gastrik arter arteria gastrica sinistra i.
kalbin sol ventrikülünden uzanan aort ascending aorta i.
kalbin pulmoner venlerden kan alan sol üst odacığı atrium sinistrum i.
sol koroner arter left coronary artery i.
sol beyin left hemisphere i.
çoğu insanda beynin sol hemisferinde bulunan ve dille ilgili tüm merkezleri barındıran geniş kortikal alan language area i.
çoğu insanda beynin sol hemisferinde bulunan ve dille ilgili tüm merkezleri barındıran geniş kortikal alan language zone i.
beynin sağ ve sol hemisferinde ön lob ve paryetal lobu aşağıda bulunan temporal lobdan ayıran, korteksteki en derin ve belirgin fissür lateral cerebral sulcus i.
beynin sağ ve sol hemisferinde ön lob ve paryetal lobu aşağıda bulunan temporal lobdan ayıran, korteksteki en derin ve belirgin fissür fissure of sylvius i.
beynin sağ ve sol hemisferinde ön lob ve paryetal lobu aşağıda bulunan temporal lobdan ayıran, korteksteki en derin ve belirgin fissür sulcus lateralis cerebri i.
beynin sağ ve sol hemisferinde ön lob ve paryetal lobu aşağıda bulunan temporal lobdan ayıran, korteksteki en derin ve belirgin fissür sylvian fissure i.
beynin sağ ve sol hemisferinde ön lob ve paryetal lobu aşağıda bulunan temporal lobdan ayıran, korteksteki en derin ve belirgin fissür lateral sulcus i.
sağda iç ana toplardamara boşalıp solda sol böbrek toplardamarına boşalan bir tek drenaj damarı vena centralis glandulae suprarenalis i.
mide sol veni vena gastrica sinistra i.
sol gastrik ven vena gastrica sinistra i.
mide sol veni left gastric vein i.
sol gastrik ven left gastric vein i.
sol taraftaki yükselen bel toplardamarının devamı vena hemizygos i.
sol taraftaki yükselen bel toplardamarının devamı hemizygous vein i.
sol taraftaki yükselen bel toplardamarının devamı hemizygos vein i.
kalpte sol ventrikülün aort deliğinin hemen altındaki kısmı vestibule i.
Psychology
sol gözde proptosis proptosis of left eye i.
sol taraf korkusu sinistrophobia i.
vücudun sol tarafında bulunan şeylere karşı duyulan korku levophobia i.
Dentistry
üst orta ve üst sol yan kesici dişlerin diş etleri gingiva of left maxillary central and lateral incisors i.
üst sol orta kesici diş left maxillary central incisor i.
Physiology
konuşma benzeri bir fonksiyonun beynin sağ veya sol kısmında lokalizasyonu lateralization i.
konuşma benzeri bir fonksiyonun beynin sağ veya sol kısmında lokalizasyonu lateralisation i.
Pathology
kalbin sol ve sağ kulakçıkları arasında anormal derecede açıklık atrial septal defect i.
Math
üslü denklemi oluşturan değişkeni denklemin sol tarafına çekerek denklemi tersine çevirmek revert a series f.
maksimal sol idealler maximal left ideals i.
sol sıfır böleni left zero divisor i.
sol tarafta l.h.s. (left hand side) i.
sol koset uzayı left coset space i.
sol doğrusal uzay left vector space i.
sol ideal left ideal i.
sol özlek left ideal i.
sol el yönlenimi left-handed orientation i.
sol el yönelimi left-handed orientation i.