sol - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

sol"sol" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 5 sonuç

İngilizce Türkçe
General
sol i. sol notası
sol i. koloit
sol i. güneş
sol i. sol
Construction
sol çözelti

"sol" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 12 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
sol left s.
General
sol soh i.
sol levo i.
sol sol i.
sol left i.
sol left-hand s.
Technical
sol left hand side
Computer
sol left/inside
sol before text
Biochemistry
sol laevo
sol left handed
Music
sol g

"sol" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 489 sonuç

Türkçe İngilizce
General
sol yapmak steer to the left f.
sağ gözünü sol gözünden sakınmak be very jealous f.
sağ gösterip sol vurmak fake somebody f.
sağ gösterip sol vurmak fake f.
metindeki satırların sağ ve sol kenarlarını aynı hizaya getirmek justify f.
sağ elin sol ele nazaran daha kontrollü kullanılması dextrality i.
alt sol lower left i.
sol direksiyon left hand drive i.
sol vuruş backhand i.
sol düzgünlük left uniformity i.
sol notası sol i.
sol ideal left ideal i.
kitabın sol sayfası verso i.
sol şerit (trafik) left lane i.
sol kol left arm i.
geminin sol tarafı port i.
geminin sol yanı larboard i.
sol kenar left hand side i.
güney ispanya'da, costa del sol'un doğusu costa de almeria i.
sol anahtarı treble clef i.
sol taraf left hand i.
üst sol upper left i.
sol taraf nearside i.
sol kanat left wing i.
sol el kuralı left hand rule i.
sol notası so i.
sol koset uzayı left coset space i.
sol taraf left wing i.
sol şerit left lane i.
sol koset left coset i.
sol sayfa verso i.
sol vektör uzayı left vector space i.
sol taraf left side i.
sol sayfa left hand page i.
sol taraf leftwing i.
sol el yönü left hand direction i.
sol atriyum left atrium i.
sol notası g i.
sol el oryantasyonu left handed orientation i.
yeni sol new left i.
sol el left hand i.
sol kanat left i.
sol taraf left i.
sol el left i.
sol ve sağ left and right i.
özellikle sporda sol ayağını kullanan kişi left-footer i.
sol kilit left-hand lock i.
sol kapı left-hand door i.
sol kapı kilidi left-hand lock i.
sağ-sol simetrik mirror-image symmetric i.
sol üst köşe top left-hand corner i.
sol üst köşe upper left-hand corner i.
sol alt köşe lower left-hand corner i.
sol alt köşe bottom left-hand corner i.
sol alt köşe lower-left corner i.
sol beyni baskın insanlar left-brain dominant people i.
sol sinyal lambası left blinker i.
vücudun sol kısmı/bölümü left side of the body i.
sol göz left eye i.
sol yanım my left side i.
sol tarafım my left side i.
sol el için lefthand s.
sol el ile yapılan lefthanded s.
sol ele ait lefthand s.
sol el ile kullanılmak üzere yapılmış lefthanded s.
sol elli left-handed s.
sol elini kullanan left-handed s.
sol elle yapılan left-handed s.
sağ-sol ters mirror-inverted s.
beyninin sol tarafını kullanan left-brained s.
sol tarafta olan leftward s.
sol yönde olan leftward s.
sağ ayağını sol ayağına göre daha iyi kullanan right-footed s.
sol ayağını sağ ayağına göre daha iyi kullanan left-footed s.
sol görüşlü left-oriented s.
sol eğilimli left-oriented s.
sol elle yapılan done with the left hand s.
sol tarafa doğru left zf.
sol yöne leftward zf.
sol tarafta leftward zf.
sol kolda on the left hand zf.
sol tarafta left zf.
sol elle lefty zf.
Proverb
sağ elin yaptığından sol elin haberi yok the left hand doesn't know what the right hand is doing
sağ elin yaptığından sol elin haberi yok left hand doesn't know what the right hand is doing
Colloquial
sol tarafından kalkmış like a bear with a sore head
sol burun deliği left nostril
sol göğüs left breast
sol kaş left eyebrow
sol elinin tersiyle with the back of his/her left hand
sol kolunu düz tut keep your left arm straight
Idioms
sol tarafından kalkmak get off on the wrong foot
sol tarafından kalkmak start off on the wrong foot
sol tarafından kalkmak get out of the wrong side of the bed
sağ gösterip sol vurmak bait and switch
Speaking
sol tarafa dön turn left
sol mu sağ mı? left or right?
sağ mı sol mu? right or left?
Trade/Economic
bilançonun sol yanı debit
zarfın sol üst köşesine göndereni belirten ibare envelope corner card
Politics
politik sol political left
merkez sol center left
sağ ve sol  right and left 
yeni sol new left
sağ ve sol left and right
sol eğilimli leftist
merkez sol center-left
aşırı sol ultra-left
sol eğilimli left-leaning
sol/sağ ideolojiler yelpazesi left/right spectrum of ideologies
yeni sol akım new left current
sol görüşlü left-winger
sol görüşlü leftist
aşırı sol radical left
aşırı sol revolutionary left
aşırı sol extreme left
aşırı sol far left
demokratik sol parti democratic left party
sol görüş left wing
sol görüş left view
ne sol ne de sağ bir partiyi destekleme ninisme
ne sol ne de sağ bir partiyi destekleme middle-of-the-road
sol siyaset left-wing politics
sol siyaset political left
almanya'da 1968'den 1977'ye kadar aktif olan radikal sol görüşlü terörist grup baader meinhof gang
radikal sol görüşlülerin benimsediği kıyafet modası ve yaşam tarzı radical chic
Media
sol basın leftist press
Technical
sol vida dişi left hand thread
sağ sol anahtar toggle switches
sağ / sol anahtar toggle switches
sol katlanır basamak retractable steps
sol tarafa doğru dönüş levorotatory
sol diod lambası left led
sol vida lefthand thread
sol yan port
sol tarafa doğru devir levorotatory
sol duvar yüzü left wall face
sol boşluğu left margin
çökertilmiş sol flocculated sol
fleming sol el kuralı fleming's left-hand rule
sol diş left-hand threads
sol el kuralı left-hand rule
sol şerit left-hand lane
sol torna takımı left-hand tools
sağ’-sol dişli vida right-and-left screw
sol taraf left hand side
uçağın kendi cephesine göre sol tarafı port side
sol vida dişi left-hand thread
sol-gel camı sol-gel glass
sol dönümlü kesici left-hand cutting tool
sol-gel sol-gel
sol-gel işleme sol-gel processing
sol tarafa doğru dönüş laevorotatory
sol tarafa doğru devir laevorotatory
Computer
sol üst köşe top left corner
üst sol eğim top left slant
sol/iç left/inside
sol üst hücre top left cell
üst sol top left
üst sol köşe top left corner
sol alt w/ıd lower left w/id
yasla sağ/sol lean right/left
sol anahtarları treble clefs
çok kalın sol kenarlık xl left border
sol girinti ayarı için sekme ve gerial tuşunu kullan use tab and backspace keys to set left indent
sol üst upper left
sol kenar çizgisi ekle add left border
sol sayfadan sonra after left page
sol desen art left
sol denge balance left
geri sol back left
alt sol bottom left
sol karakter char left
sol üst left up
sol kenarlar lefts
sol alt left alt
sol sayfa için left page
sol gecikme left delay
sol açı left angle
sol kartuş left cartridge
sol girinti left indent
sol kenar boşluğu left margin
en sol leftmost
sol süslü ayraç left brace
sol sayfa left page
sol çift çubuk left double bar
sol kenar boşluğu imi left margin marker
sol ctrl left ctrl
sol köşe left edge
sol dikey çubuk left vertical bar
sol kenara left edge
sol tıklatma left click
sol windows left windows
sol kaydırma çubuğu left scroll bar
sol düğme left button
sol yanlar left sides
sol açılı ayraç left angle bracket
sol alt+üstkarakter left alt+shift
sol kenarlar left edges
sol alt left bottom
sol sekme left tab
sol ayraç left brace
sol yuva left slot
sol metin left text
sol orta left center
sol sütun left column
sol bölüm left section
sol ok tuşu left arrow
sol marj left margin
sol kenar left side
sol tablo adı left table name
sol ayraç left parenthesis
sol bölme left pane
sol kenar boşluk imi left margin marker
sol ok left arrow
sol kol left flipper
sol alt left down
sol masa darbesi left table bump
sol resim left image
sol köşeli ayraç left bracket
sol ok tuşu left key
yalnızca sol sayfa left page only
sol shift left shift
sol marj işaretleyicisi left margin marker
sol kısım left section
sol üstkarakter left shift
sol ok left
sol kenarlık left border
sol yaslı left justified
sol win left win
sol üst left top
sol kenar boşluğu margins left
ana sayfa sol master l
sol alt lower left
menü sol menu left
sol ayraç opening parenthesis
sol üst w/ıd upper left w/id
çift sağ-sol bidi
sol alt bottom-left
ayraç sol bra-ket
sol alta bottom-left
köşeli ayraç sol bra-ket
sol yukarı kapla cover left-up
sol aşağı kapla cover left-down
sol üstten from top-left
sol sayfa left-hand page
sol alttan uç fly from bottom-left
sol yukarı dönük left face-up
sol alt köşe lower-right/left corner
sol yukarı ok left-up arrow
sağ alt/sol alt köşe lower-right/left corner
sol üstten uç fly from top-left
sol yukarı basamak strips left-up
sol yukarı aç uncover left-up
sol aşağı aç uncover left-down
sol üste top-left
sol-üst upper-left
sol üst top-left
sol aşağı basamak strips left-down
sol üstteki noktaya tıklayın click on the top-left point
Informatics
sol çarpan left factor
sol tıklama left click
sol içerlek left indent
sol boşluk left margin
Electric
sol el kuralı lefthand rule
fleming'in sol el kuralı lefthand rule
Textile
sol ve sağ tarafların tarifi definition of left and right sides
Construction
sol çıkışlı merdiven left-hand stairs
Automotive
ön diferansiyel sol aks dişlisi front differentialleft side gear
sol yapmak cut the wheels
sol sinyal direction indicator
sol direksiyon left hand steering
merkez diferansiyel sol kutusu center differential left cage
ön diferansiyel sol kutusu front differentialleft case
merkez diferansiyel sol aks dişlisi centre differential left side gear
merkez diferansiyel sol aks dişlisi mili centre differential left side gear shaft
merkez diferansiyel sol kutusu centre differential left case
merkez diferansiyel sol aks dişlisi center differential left side gear
sol ön abs valfi abs valve front left
sol arka abs valfi abs valve rear left
sol el left-hand
sol diş left-hand thread
sol direksiyon left-hand steering
sol diş left-handy thread
sol direksiyon left-hand drive
taşıtın sol tarafı off-side
sağ ve sol bir sıra motor right-hand and left-hand in-line engine
sol fren lambası left brake light
sol ayakla frenleme tekniği left foot braking
sol diş left hand thread
sol el kuralı left hand rule
sol taraf streetside
sağ-sol elle kullanılabilen handed
Traffic
sol şerit left lane
sol kavşak left junction
sol şeritte sürmek drive on the left lane
Marine
geminin sol yanı port
baştarala doğru bakarken bir geminin sol tarafı larboard
sol yan port
geminin sol tarafı larboard
sol tarafa aport
sol tarafta aport
Medical
sağ beyni sol beyne bağlayan sinir köprüsü corpus callosum i.
sağ beyinle, sol beyin arasında iletişimi sağlayan bağ corpus callosum i.
beynin iki küresi (sağ-sol) arasındaki iletişimi sağlayan yapı corpus callosum i.
sağ ve sol damak bölümlerinin birleşmemesi nedeniyle meydana gelen konjenital damak yarığı cleft palate
Kalbin sol taraf yerine sağ tarafta bulunması dextrocardia
sol ön hemitoraksta kalbin önüne düşen bölge precordium
sol kulakçık left atrium
sol kulakçık left atrium of the heart
sol kulakçık left auricle
sol kulakçık atrium sinistrum
sol karıncık destek aygıtı left ventricular assist device
sol böbrek left kidney
sol septal fasiküler blok left septal fascicular block
sol dal bloku left bundle branch block
sağ beyin ile sol beyin arasındaki farklar differences between the right and left brain
sol ventriküler geometrik model left ventricular geometric model
sol gözde ptozis left eye ptosis
sol ventrikül hipertrofisi olan hastalarda inme riskini düşürmek reduce the risk of stroke in patients with left ventricular hypertrophy
sol ayak bileği left ankle
sol ve sağ aksesuar sinir left and right accessory nerve
sol üst kapakta düşüklük left upper eyelid ptosis
sol orta serebral arterde spazm vasospasm of the left middle cerebral artery
sol serebral hemisferde ödem left-sided cerebral edema
subakut sol temporal infarkt subacute left temporal infarction
sol kavernöz sinüs left cavernous sinus
sol ventrikül hipertrofisi left ventricular hypertrophy
sol beşinci kosta left fifth costa
sol göğüste şişlik swelling on the left chest
akut sol hemipleji acute left-sided hemiplegia
sol tarafta güçsüzlük weakness on left side
sol kalp dolum basıncı left heart filling pressure
sol elin iç kısmında istemsiz kasılmalar spontaneous contractions at the inner side of left hand
sol hemisfere lokalize kortikal ve subkortikal hiperintensiteler cortical and subcortical hyperintensities in left hemisphere
sol göz kapağında şişlik swelling on left eyelid
sol omuz-kol ağrısı left shoulder and arm pain
sol alt lobektomi left lower lung lobectomy
sol alt lob bronşu left lower lobe bronchus
sol ana bronş left principal bronchus
sol ana bronş left primary bronchus
sol ana bronş left main bronchus
sol hemitoraks left hemithorax
sol hemitoraks duvarı left hemithorax wall
sol kürek kemiği üzerinde şişlik swelling on left scapular region
sol akciğer volümü left lung volume
sol over left ovary
sol inguinal lenf nodu left inguinal lymph node
sol akciğer apeksi apex of the left lung
sol alt lob pulmoner arter ligasyonu left lower lobe pulmonary artery ligation
sol anterolateral torakotomi left anterolateral thoracotomy
sol ventrikül yaralanması left ventricular injury
sol akciğer alt lobu left lower lobe of the lung
sol gözde ağrı pain in the left eye
sol taraflı intraoküler ağrı left-sided intraocular pain
sol tarafta şişlik left side swelling
sol/sağ ventrikül disfonksiyonu left/right ventricular dysfunction
sol ve sağ kalp yetmezliği left and right heart failure
sol ventriküler hipertrofi left ventricular hypertrophy
sol ventrikül duvar kalınlığı wall thickness of left ventricle
sol ikinci interkostal aralık second left intercostal space
sol böbrek yokluğu left renal agenesis
sol ventrikül diyastolik fonksiyonları diastolic functions of left ventricle
sol ventrikül erken doluşu early left ventricular filling
sağ-sol koroner anjiografi left and right coronary arteriography
sol ventrikül ejeksiyon zamanı lvet (left ventricular ejection time)
sol ventrikül diyastol sonu hacmi lvedv (left ventricular end diastolic volume)
sol koroner arter lca (left coronary artery)
sol alt akciğer lobu lll (left lower lobe)
sol ventrikül diyastol sonu basıncı lvedp (left ventricular end diastolic presure)
sol ön oblik lao (left anterior oblique)
sol ön inen koroner arter lad coranary artery (left anterior descending coronary artery)
sol koltuk altında lenfadenopati left axillary lymphadenopathy
sol ventrikül disfonksiyonu left ventricular dysfunction
sol ventrikül genişlemesi left ventricular enlargement
sol ventrikülün inferiyor duvarı inferior wall of left ventricle
sağ ve sol kolon tümörlü hasta patient with left and right-sided tumors
sol yan ağrısı left side pain
sol alt lobektomi left lower lobectomy
mezenteriko-sol portal by-pass ameliyatı mesenterico-left portal bypass procedure
sol skrotum derisinde lokal sellülit atağı local cellulitis attack on the scrotal skin
sol intrahepatik safra kanalı left intrahepatic bile duct
debakey sol ventrikül destek cihazı debakey left ventricular assist device
sol çift lümenli tüp ile endotrakeal entübasyon uygulaması endobronchial intubation with a left-sided double-lumen tube
sol ve sağ ventrikül atım işi indeksleri left and right ventricular stroke work index
sol ventrikül yetmezliği left ventricular failure
kalbin sol ön inen arteri left anterior descending coronary artery
riskli/kötü sol ventriküler fonksiyon compromised left ventricular function
sol ana koroner arter left main coronary arter
sol uylukta nekrotizan fasiitis ön tanısı prediagnosis of necrotising fasciitis of the left thigh
sol over korpus luteum kist rüptürü rupture of left ovary corpus luteum cyst
sol ventrikül fonksiyon bozukluğu left ventricular dysfunction
sol posterolateral torakotomi left posterolateral thoracotomy
başın sol tarafında ağrı left-sided headache
sol periorbital ödem left periorbital edema
özofagusun sol latero-posterioru left latero-posterior of esophagus
sol pektoral bölge left pectoral area
sol üst kadran ağrısı left upper quadrant pain
sol üst kadran left upper quadrant
sol üst kadranda dolgunluk left upper quadrant fullness
sol ventrikül hipertrofisi ve diyastolik disfonksiyonu left ventricular hypertrophy and diastolic dysfunction
sol parietal hemisferde kistik ensefalomalazik alan left parietal cystic encephalomalacia
sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu left ventricular ejection fraction
sol atriyal dev miksoma left atrial huge myxoma
sol ventrikül duvar gerimi left ventricular wall stress
kalp sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu cardiac left ventricular ejection fraction
sol ventrikül çıkış yolu darlığı left ventricular outflow tract obstruction
hipoplastik sol kalp sendromu hypoplastic left heart syndrome
dezartikülize edilmiş sol omuz güdüğü desarticulized left arm stump
sol ventrikül anevrizması left ventricular aneurysm
sol-anterior yerleşimli inferior vena kava left-anterior sided inferior vena cava
sol ventrikül diyastolik fonksiyon anormallikleri left ventricular diastolic function abnormalities
sol ventrikül dolumu left ventricular filling
anormal çıkışlı sol koroner arter anomalous originated left coronary artery
sol ve sağ kaburga kemikleri arasında bulunan göğüs kafesi kemiği sternum
göğüs omurlarının sol tarafında aşağıya doğru seyrettikten sonra sağa dönerek vena azygos’a ya da bu ven’in vena hemiazigos ile birleşme yerine açılan ven accessory hemiazygos vein
göğüs omurlarının sol tarafında aşağıya doğru seyrettikten sonra sağa dönerek vena azygos’a ya da bu ven’in vena hemiazigos ile birleşme yerine açılan ven accessory hemiazygous vein
Anatomy
sol akciğer atardamarı left pulmonary artery
sol karıncık left ventricle
beyinciğin sağ ve sol lopları arasında kalan lop vermis
beyinciğin sağ ve sol lopları arasında kalan lop vermis cerebelli
sol beyin left brain
Psychology
vücudun sol tarafında bulunan şeylere karşı duyulan korku levophobia
sol taraf korkusu sinistrophobia
sol gözde proptosis proptosis of left eye
Dentistry
üst orta ve üst sol yan kesici dişlerin diş etleri gingiva of left maxillary central and lateral incisors
üst sol orta kesici diş left maxillary central incisor
Math
sol sıfır böleni left zero divisor
sol eşküme right coset
sol eşküme left coset
sol ideal left ideal
sol özlek left ideal
sol koset uzayı left coset space
sol doğrusal uzay left vector space
sol vektör uzayı left vector space
sol koset left coset
sol eşkümeler uzayı left coset space
sol düzgünlük left uniformity
sol a-modül left a-module
sol el yönelimi left-handed orientation
sol el oryantasyonu left-handed orientation
sol el yönlenimi left-handed orientation
sol tarafta l.h.s. (left hand side)
sol tarafa l.h.s. (left hand side)
sol sıfır uzayı left null space
maksimal sol idealler maximal left ideals
Physics
sol sağ simetrisi left-right symmetry
Biochemistry
sol sarmal lenf handed helix
Marine Biology
sol sarmal beta helix
sol sarmal left-handed helix
sol sarmal lenf handed helix
Tobacco
büyük sol fan left large fan
Linguistics
sol yarıküre left hemisphere
History
dar ve gövdeye sarılıp ucu sol ele alınarak kullanılan işlemeli bir atkısı olan bizans imparatorluğuna ait önemli ve ayırt edici bir kostüm loros
Environment
sol-yanal atımlı fay left-lateral fault
Geology
sol yönlü doğrultu atımlı fay mekanizması left-lateral strike-slip faulting
sol yanal doğrultu atımlı fay sistemi eft lateral strike-slip faulting tectonic
sol yanal sinistral
Places
paris'in sol yakası left bank
paris'in sol yakası latin quarter
Military
sağ/sol kıyı right/left bank
sol kıyı left bank
sol ana iniş takımı left main gear
sol kundak kolu left trail
sol/sağ tarafını kontrol et check port/starboard
sol yan left flank
Hunting
sol kabza kapağı left grip plate
Sport
sol iç oyuncu inside left
sol kanat oyuncusu left winger
sol açık outside left
sol alan left field
sol alan leftfield
Football
sol bek left back
sol iç oyuncu left inner
sol kanat left wing
Boxing
sol direkt straight left
boksta küçük, direkt vuruş (sağ sol fark etmez, garda göre değişir) jab
solak/sol ile dövüşen boksör unorthodox fighter/boxer
sol direkt left straight punch
sol kroşe left hook punch
Music
sol çift diyez g douple sharp
sol perdesi key of g
sol açkısı g clef
kemanın sol en kalın teli g string
sol çift bemol g douple flat
sol diyez g sharp
sol minör g minor
sol açkısı treble clef
sağ elle dümbelek çalarken sol elle çalınabilen bir tür küçük flüt tabor pipe