solemnization of marriage - Türkçe İngilizce Sözlük