spesifik rna dizilerini saptamada kullanılan bir teknik - Türkçe İngilizce Sözlük