tahammül edilemeyen eski sevgili ya da eş - Türkçe İngilizce Sözlük