technology - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

technology

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"technology" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 12 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
technology i. teknoloji
General
technology i. uygulayımbilim
technology i. mühendislik bilgisi
technology i. bilimin tatbiki alanlara uygulanması
technology i. sanat ve meslek terimleri
technology i. teknik terim ve kavramlar
technology i. elektronik ve dijital sistem ve ürünlerin tümü
Trade/Economic
technology i. mal ve hizmet üretimiyle ilgili olarak toplumun ulaştığı toplam bilgi birikimi
Technical
technology i. teknoloji
technology i. uygulayım bilimi
Marine Biology
technology i. yordambilim
Social Sciences
technology i. toplumların çıkarım, sanat, beceri ve materyal üretme konularında edindiği bilgilerin tümü

"technology" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
today's technology i. günümüz teknolojisi
General
comply with the technology f. teknolojiye uymak
comply with the technology f. teknolojiye ayak uydurmak
keep pace with technology f. teknolojiye ayak uydurmak
develop technology f. teknoloji üretmek
produce technology f. teknoloji üretmek
be one step ahead of technology f. teknolojinin bir adım ilerisinde olmak
follow the technology f. teknolojiyi takip etmek
keep pace with the technology f. teknolojiyi takip etmek
keep up pace with the technology f. teknolojiyi izlemek
keep up with the technology f. teknolojiyi izlemek
keep pace with the technology f. teknolojiyi izlemek
keep up pace with the technology f. teknolojiyi takip etmek
keep up with the technology f. teknolojiyi takip etmek
follow the technology f. teknolojiyi izlemek
bring technology f. teknoloji getirmek
bring technology f. teknolojiyi getirmek
keep up with technology f. teknolojiyi takip etmek
keep up pace with the technology f. teknolojiye ayak uydurmak
creative ability in technology i. teknolojide yaratıcılık yeteneği
technology transfer i. teknoloji aktarımı
canadian technology triangle i. kanada teknoloji üçgeni
technology and law i. teknoloji ve hukuk
loop technology i. döngü teknolojisi
technology strategy i. teknoloji stratejisi
technology and civilization i. teknoloji ve uygarlık
human reproductive technology i. insan üreme teknolojisi
technology and the arts i. teknoloji ve sanat
technology and states i. teknoloji ve devlet
cutting edge technology i. son teknoloji
art and technology i. sanat ve teknoloji
communication and technology i. iletişim ve teknoloji
fishery technology i. balıkçılık teknolojisi
socialized technology i. sosyalleşmiş teknoloji
high technology i. yüksek teknoloji
fluid power technology i. akışkan gücü teknolojisi
national science and technology strategy i. ulusal bilim ve teknoloji stratejisi
technology and civilization i. teknoloji ve medeniyet
technology and state i. teknoloji ve devlet
reproductive technology i. reprodüksiyon teknolojisi
communication technology i. iletişim teknolojisi
emerging technology i. doğuş sürecindeki teknoloji
advanced technology i. gelişmiş teknoloji
advanced technology i. üstün teknoloji
mass media and technology i. kitle iletişim araçları ve teknoloji
infrared technology i. infrared teknoloji
gene technology i. gen teknolojisi
vacuum technology i. vakum teknolojisi
appropriate technology i. uygun teknoloji
seed technology i. tohum teknolojisi
manufacturing technology i. imalat teknolojisi
scientific technology i. bilimsel teknoloji
printing technology i. baskı teknolojisi
surface technology i. yüzey teknolojisi
science and technology i. fen ve teknoloji
new technology i. yeni teknoloji
basic information technology i. temel bilgi teknolojisi
defense technology i. savunma teknolojisi
developing technology i. gelişen teknoloji
advancing technology i. gelişen teknoloji
sophisticated technology i. gelişmiş teknoloji
environmental technology i. çevre teknolojisi
home technology i. ev teknolojisi
information technology i. bilişim teknolojisi
high technology i. üstün teknoloji
high technology i. son teknoloji
high technology i. gelişmiş teknoloji
information technology infrastructure i. bilgi teknolojisi
advanced technology i. ileri teknoloji
bleeding-edge technology i. deneysel teknoloji
bleeding-edge technology i. prototip teknoloji
bleeding-edge technology i. yeni teknoloji
cutting-edge technology i. son teknoloji
cutting-edge technology i. üstün teknoloji
leading-edge technology i. ileri teknoloji
leading-edge technology i. gelişmiş teknoloji
cutting-edge technology i. gelişmiş teknoloji
game-changing technology i. oyunun kurallarını değiştiren teknoloji
state-of-the-art technology i. gelişmiş teknoloji
white-hot technology i. gelişmiş teknoloji
canadian technology triangle i. kanada'nın toronto kenti güneybatısında yüksek teknoloji endüstrisinin yoğunlaştığı bölge
communication technology i. haberleşme teknolojisi
transfer of technology i. teknoloji transferi
sugar mill technology i. şeker tekniği
sugar factory technology i. şeker tekniği
state of the art technology i. en gelişkin teknoloji
outdated technology i. eski teknoloji
cutting-edge high technology i. ileri teknoloji
nuclear technology i. nükleer teknoloji
development of technology i. teknolojinin gelişmesi
advancement of technology i. teknolojinin gelişmesi
proprietary technology i. sahip olunan teknoloji
information technology i. bilgi teknolojisi
key technology i. anahtar teknoloji
compliance to technology i. teknolojiye uygunluk
the benefits of technology i. teknolojinin nimetleri
state of the art technology product i. son teknoloji ürünü
today's technology i. günümüz teknolojisi
mobile phone technology i. cep telefonu teknolojisi
technology production i. teknoloji üretimi
technology product i. teknoloji ürünü
energy technology i. enerji teknolojisi
technology dependence i. teknoloji bağımlılığı
technology addiction i. teknoloji bağımlılığı
technology literacy i. teknoloji okur yazarlığı
technology zone i. teknoloji bölgesi
technology region i. teknoloji bölgesi
the effects of technology i. teknolojinin etkileri
disruptive technology i. kendinden önceki teknolojilerin yerini hızlı bir şekilde alan teknoloji
technology evangelist i. teknoloji pazarlamacısı/misyoneri
technology evangelist i. belli bir teknolojiyi yaymaya/kabul ettirmeye çalışan kişi
electronic communication technology i. elektronik haberleşme teknolojisi
science and technology i. bilim ve teknoloji
lean technology i. yalın teknoloji
design and technology i. tasarım ve teknoloji
the world technology network i. dünya teknoloji ağı
technology network i. teknoloji ağı
clean technology i. temiz teknoloji
smart home technology i. akıllı ev teknolojisi
scientific principles of technology i. teknolojinin bilimsel ilkeleri
technology roadmap i. teknolojik yol haritası
technology roadmap i. teknoloji yol haritası
technology acceptance model i. teknoloji kabul modeli
security systems technology i. güvenlik sistemleri teknolojisi
surveillance technology i. gözetleme teknolojisi
surveillance technology i. gözetim teknolojisi
technology development zones i. teknoloji geliştirme bölgeleri
access technology i. erişim teknolojisi
technology transfer i. teknoloji transferi
technology transfer director i. teknoloji transfer direktörü
improvised technology i. anında uydurulan teknoloji
improvised technology i. doğaçlama teknoloji
negative effects of technology i. teklonojinin olumsuz etkileri
advanced technology attachment i. gelişmiş teknoloji eklentisi
technology author i. teknoloji yazarı
age of technology i. teknoloji çağı
global technology services (gts) i. küresel teknoloji hizmetleri
solar technology i. güneş enerjisi teknolojisi
innovative technology i. yenilikçi teknoloji
cooling technology i. soğutma teknolojisi
cellular phone technology i. cep telefonu teknolojisi
space age technology i. uzay çağı teknolojisi
educational technology specialist i. eğitim teknolojisi uzmanı
piece of technology i. teknolojik alet
wearable technology i. giyilebilir teknoloji
wearable technology i. giy çalıştır
laboratory technology i. laboratuvar teknolojisi
technology consultant i. teknoloji danışmanı
technology store i. teknoloji mağazası
aircraft technology i. uçak teknolojisi
science, technology, engineering and math (stem) i. bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (btmm)
last generation technology i. eski nesil teknoloji
disruptive technology i. yıkıcı teknoloji
transport technology i. taşıma teknolojisi
financial technology (fintech) i. finans teknolojisi
technology festival (teknofest) i. teknoloji festivali
technology butler i. otellerde bilgisayarla ilgili sorun ve ihtiyaçları olan misafirlere teknik destek veren görevli
ait (automated identification technology) i. otomatik tanımlama teknolojisi
technology readiness level i. teknoloji hazırlık seviyesi
technology-based s. teknoloji tabanlı
equipped with the latest technology s. son teknolojiyle donatılmış
technology-driven s. teknoloji yönelimli
technology-driven s. teknoloji odaklı
technology-dominated s. teknoloji ağırlıklı
technology-dominated s. teknolojinin hakim olduğu
technology-dominated s. teknolojiye bağlı işleyen
Trade/Economic
technology agreement i. teknolojik yeniliklerden kaynaklı istihdam değişikliklerinin sendikalarca müzakere edilmesi
intermediate technology i. ara teknoloji
intermediate technology i. ara teknoloji
same technology i. aynı teknoloji
same technology i. benzer teknoloji
chief technology officer i. baş teknoloji yöneticisi
chief technology officer i. baş teknoloji sorumlusu
information technology i. bilgi teknolojisi
science and technology i. bilim ve teknoloji
best available technology i. elde edilebilen en iyi teknoloji
state of the art technology i. en gelişmiş teknoloji
advanced technology i. ileri teknoloji
communication technology firm i. iletişim teknolojisi firması
advanced technology industrial park i. ileri teknoloji endüstri parkı
cutting-edge technology i. ileri teknoloji
mature technology i. oturmuş teknoloji
automated manufacturing technology i. otomatik imalat teknolojisi
capital intensive technology i. sermaye-yoğun teknoloji
chief technology officer i. sorumlu teknik başkan
chief technology officer (cto) i. teknolojiden sorumlu başkan
chief technology officer i. teknolojiden sorumlu başkan
transfer of technology i. teknoloji transferi
technology market i. teknoloji piyasası
technology assessment i. teknoloji değerlendirmesi
technology transfer i. teknoloji transferi
technology adaptation i. teknoloji uyarlaması
technology market i. teknoloji pazarı
package of technology i. teknoloji paketi
appropriate technology i. uygun teknoloji
innovation and technology transfer i. yenilik ve teknoloji transferi programı
Law
information technology law i. bilişim hukuku
criminal justice system information technology i. ceza adalet sistemi bilişim teknolojisi
transfer of technology i. teknoloji transferi
Politics
technology administration i. teknoloji yönetimi dairesi
technology administration i. rekabetçiliği teşvik etmek ve teknolojinin ekonomik büyümedeki etkisini en üst düzeye çıkarmak için sektörler ile birlikte çalışan, abd ticaret bakanlığı'na bağlı ajans
european strategic energy technology plan i. avrupa stratejik enerji teknoloji planı
ministry of science, industry and technology i. bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı
united nations commission on science and technology for development i. birleşmiş milletler kalkınma için bilim ve teknoloji komisyonu
ministry of science, industry and technology commissary i. bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı komiseri
advisory committee on standardisation in the field of information technology i. bilgi teknolojisi alanında standartlaşma danışma komitesi
science and technology policy institute i. bilim ve teknoloji politikası enstitüsü
minister of science, industry and technology i. bilim, sanayi ve teknoloji bakanı
ministry of science and technology of the people's republic of china i. çin halk cumhuriyeti bilim ve teknoloji bakanlığı
new and emerging science and technology i. geleceğe yönelik bilim ve teknolojiler
commission on science and technology for sustainable development in the south i. güneyde sürdürülebilir kalkınma için bilim ve teknoloji komisyonu
oic islamic university of technology i. iit islam teknoloji üniversitesi
oic the science, technology and innovation organization i. iit bilim, teknoloji ve yenilik örgütü
nuclear technology park i. nükleer teknoloji parkı
joint technology initiatives i. ortak teknoloji inisiyatifleri
technology platform for sustainable chemistry i. sürdürülebilir kimya teknoloji platformu
clean technology i. temiz teknoloji
technology development areas i. teknoloji geliştirme bölgeleri
working group on innovation and technology policy i. teknoloji ve yenilik politikaları çalışma grubu
technology development area i. teknoloji geliştirme bölgesi
technology and general services department i. teknoloji ve genel hizmetler bölümü
technology development project i. teknoloji geliştirme projesi
technology park i. teknoloji parkı
unesco regional office for science and technology in europe i. unesco avrupa bilim ve teknoloji bölge ofisi
iea committee on energy research and technology i. uea enerji araştırma ve teknoloji komitesi
Institutes
national institute of standards and technology i. ulusal standartlar ve teknoloji enstitüsü
european space research and technology center i. avrupa uzay araştırma ve teknoloji merkezi
department of r&d and technology i. ar-ge ve teknoloji dairesi
department of r&d and technology management i. ar-ge ve teknoloji yönetimi dairesi
department of r&d and technology i. ar-geve teknoloji dairesi
european strategic programme of research and development in information technology i. ar-ge alanında bilgi teknolojilerine ilişkin avrupa stratejik programı
department of r&d and technology i. arge ve teknoloji dairesi başkanlığı
ministry of science, industry and technology i. bilim sanayi ve teknoloji bakanlığı
directorate general for science and technology i. bilim ve teknoloji genel müdürlüğü
provincial directorates for science, technology and industry i. bilim, sanayi ve teknoloji il müdürlükleri
department of plant nutrition and technology development i. bitki besleme ve teknoloji geliştirme daire başkanlığı
information and communication technology i. bilgi ve iletişim teknolojileri
information technology department i. bilgi İşlem daire başkanlığı
the supreme council for science and technology i. bilim ve teknoloji yüksek kurulu
committee for the european development of science and technology i. bilim ve teknoloji geliştirme komitesi
science and technology for environmental protection i. çevre koruma için bilim ve teknoloji
marine action in science and technology i. deniz bilimleri ve teknolojisi
federal institute for physics and technology i. federal fizik ve teknoloji enstitüsü
georgia technology institute i. georgia teknoloji enstitüsü
massachusetts institute of technology i. massachusetts teknoloji enstitüsü
deputy undersecretariat of technology and coordination i. müsteşar teknoloji ve koordinasyon yardımcılığı
professional eleectronics and research technology i. profesynel elektronik ve araştırma teknolojisi
committee on industry, trade, energy, natural resources, information and technology i. sanayi ticaret enerji tabii kaynaklar bilgi ve teknoloji komisyonu
defense industries and technology training center command i. savunma sanayi ve teknoloji eğitim merkezi komutanlığı
defence industries and technology training center command i. savunma sanayi ve teknoloji eğitim merkezi komutanlığı
the ministry of industry and technology i. sanayi ve teknoloji bakanlığı
ministry of-industry and-technology i. sanayi ve teknoloji bakanlığı
technology development foundation of turkey i. türkiye teknoloji geliştirme vakfı
technology and innovation funding programs directorate i. teknoloji ve yenilik destek programları başkanlığı (teydeb)
technology development center i. teknoloji geliştirme merkezi
technology development center i. teknoloji geliştirme merkezi (tekmer)
community programme in education and training for technology i. teknoloji alanında eğitim ile ilgili olarak üniversiteler ve firmalar arasında işbirliği programı
technology development centres i. teknoloji geliştirme merkezi
turkish foundation for development of technology i. türkiye teknoloji geliştirme vakfı
unified theory of acceptance and use of technology (utaut) i. teknoloji kabul ve kullanım birleştirilmiş modeli
technology development center i. teknoloji gelistirme merkezi
international competition and technology association i. uluslararası rekabet ve teknoloji birliği
strategic programme for innovation and technology transfer i. yenileme ve teknoloji transferi stratejik programı-buluşlar ve teknoloji transferi için stratejik program
national institute of advanced industrial science and technology i. (tokyo) ulusal gelişmiş endüstriyel bilim ve teknoloji enstitüsü
Industry
coating technology i. kaplama teknolojisi
Technical
technology park i. teknopark
fluid power technology i. akışkan gücü teknolojisi
fluidized-bed technology i. akışkan yatak teknolojisi
printing technology i. baskı teknolojisi
information technology equipment i. bilgi teknolojisi donanımı
concrete technology i. beton teknolojisi
limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment i. bilgi teknolojisi cihazlarının radyo-frekans bozulma karakteristiklerini ölçme yöntemleri ve sınır değerleri
information technology equipment i. bilgi teknolojisi teçhizatı
cement technology i. çimento teknolojisi
testing technology i. deneme teknolojisi
distillation technology i. damıtma teknolojisi
state of the art technology i. en gelişkin teknoloji
state-of-the-art technology i. en son teknoloji
electronic assembly technology i. elektronik montaj teknolojisi
technology approval of electronic component manufacturers i. elektronik bileşen imalatçılarının teknoloji onayı
electrical technology i. elektrik teknolojisi
eco-technology i. eko teknoloji
an emerging technology i. gelişmekte olan bir teknoloji
flip-chip technology i. fiskeli yonga teknolojisi
rolling technology i. haddeleme teknolojisi
imaging technology i. görüntü teknolojisi
group technology i. grup teknolojisi
ships and marine technology i. gemiler ve deniz teknolojisi
graphic technology i. grafik teknolojisi
graphics technology i. grafik teknolojisi
image technology i. görüntü teknolojisi
cellular telephone technology i. hücresel telefon teknolojisi
air conditioning and refrigeration technology i. iklimlendirme ve soğutma teknolojisi
high- technology ceramics i. ileri teknoloji seramikleri
heat technology i. ısı teknolojisi
dual jet technology i. ikili jet teknolojisi
advanced technology monolithic ceramic i. ileri teknoloji monolitik seramik
advanced technology i. ileri teknoloji
advanced manufacturing technology i. ileri üretim teknolojisi
high technology i. ileri teknoloji
thin film technology i. ince film teknolojisi
processing technology i. işleme teknolojisi
advanced imaging technology i. ileri görüntüleme teknolojisi
authenticode security technology i. kimlik denetleme güvenliği teknolojisi
cloning technology i. klonlama teknolojisi
shear-mode piezoelectric technology i. kesme-fonksiyonlu piezoelektrik teknolojisi
protection technology i. koruma teknolojisi
material technology i. malzeme teknolojisi
paste backfill technology i. macun dolgu teknolojisi
laser technology i. lazer teknolojisi
motor vehicle technology i. motorlu araç teknolojisi
mounting technology i. montaj teknolojisi
engine technology i. motor teknolojisi
metal technology i. metal teknolojisi
common application technology i. ortak uygulama teknolojisi
organic technology i. organik teknoloji
measurement technology i. ölçüm teknolojisi
measurement technology i. ölçme teknolojisi
ministry of industry and technology i. sanayi ve teknoloji bakanlığı
power plant technology i. santral teknolojisi
radio technology i. radyoteknik
colour printing technology i. renkli baskı teknolojisi
refractory technology i. refrakter teknolojisi
refrigeration technology i. soğutma tekniği
refrigerant technology i. soğutma tekniği
zero emission technology i. sıfır emisyon teknolojisi
sponge iron technology i. sünger demir teknolojisi
process technology i. süreç teknolojisi
technology engineer i. teknolojisi mühendisi
cellular telephone technology i. telefon teknolojisi
technology approval schedule i. teknoloji onay şeması
technology resource i. teknoloji kaynağı
metal forming technology i. talaşsız üretim teknolojisi
clean room technology i. temiz oda teknolojisi
powder metallurgy technology i. toz metalurji teknolojisi
improvement technology i. terbiye teknolojisi
cleanroom technology i. temiz oda teknolojisi
vacuum technology i. vakum teknolojisi
manufacturing technology i. üretim yöntemi
urethane foam production technology i. üretan köpüğü üretimi teknolojisi
manufacturing technology i. üretim teknolojisi
technology agnostic i. yeni teknolojiye geçişlerden etkilenmeyen
semiconductor technology i. yarıiletken teknolojisi
surface-mount technology i. yüzey bindirme teknolojisi
surface mounting technology i. yüzey monte teknolojisi
surface mounting technology i. yüzey montaj teknolojisi
surface mount technology i. yüzey montajı teknolojisi
high technology application i. yüksek teknoloji uygulaması
high¬speed casting technology i. yüksek hızlı döküm teknolojisi
high technology i. yüksek teknoloji
automated identification technology i. otomatik tanımlama teknolojisi
technology agnostic s. sorunların çözümünde faklı teknolojilerle çalışabilen
Computer
blockchain technology i. blok zinciri teknolojisi
information technology i. bilgi teknolojisi
information technology i. bilişim teknolojisi
spyware removal technology i. casus yazılım silme teknolojisi
hardware technology i. donanım teknolojisi
educational technology i. eğitim teknolojisi
cellular telephone technology i. gözesel telefon teknolojisi
outside in viewer technology i. görüntüleyici teknolojisi
secure transaction technology i. güvenli işlem teknolojisi
safe transaction technology i. güvenli işlem teknolojisi
cellular telephone technology i. hücresel telefon teknolojisi
portal technology i. portal teknolojisi
ted talk (ted: technology entertainment design) i. sapling vakfınca yürütülen konferanslar dizisi (ve bu dizilerin yayınlandığı web sitesi)
jet (joint engine technology) i. microsoft jet
jet (joint engine technology) i. microsoft access'te kullanılan bir veritabanı motoru
Informatics
bluetooth wireless technology i. bluetooth kablosuz teknolojisi
information technology governance i. bilgi teknolojileri yönetişimi
information technology i. bilişim teknolojisi
distributed ledger technology (dlt) i. dağıtık hesap defteri
state of the art technology i. en gelişkin teknoloji
information technology i. enformasyon teknolojisi
thick film technology i. kalın film teknolojisi
distributed ledger technology (dlt) i. katılımcılar tarafından bağımsız olarak tutulan ve güncellenen veritabanı
position determination technology i. konum belirleme tekniği
object-oriented technology i. nesneye yönelik teknoloji
sound and vision information technology system i. segbis (ses ve görüntü bilişim sistemi)
clean technology i. temiz teknoloji
technology enabler i. teknolojiyi hayata geçiren
technology assessment i. teknoloji değerlendirimi
Telecom
radio access technology i. radyo erişim teknolojisi
european technology platform i. avrupa teknoloji platformu
information technology users standards association i. bilgi teknolojisi kullanıcıları standartları derneği
information technology i. bilgi teknolojisi
information and communication technology i. bilgi ve iletişim teknolojileri
information technology portfolio i. bilgi teknolojisi varlıkları
circuit switch technology i. devre anahtarlama teknolojisi
fast packet technology i. hızlı paket teknolojisi
advanced communications technology satellite i. ileri haberleşme teknoloji uydusu
push technology i. itme teknolojisi
push technology i. internette haber güncelleme teknolojisi
location determination technology i. konum belirleme teknolojisi
microwave hybrid technology i. mikrodalga karma teknolojisi
technology demonstration i. teknoloji gösterme
single carrier radio transmission technology i. tek taşıyıcı radyo iletim teknolojisi
technology enabler i. teknolojiye imkan veren cihaz
technology demonstration i. teknoloji kanıtlama
acquisition of technology and knowledge i. teknoloji ve bilginin kazanılması
assistive technology i. yardımcı teknoloji
last mile technology i. yerel ağın paylaşıma açılma teknolojisi
surface mounting technology i. yüzeye montaj teknoloji
technology neutral s. teknolojiden bağımsız
Electric
electrical technology i. elektrik teknolojisi
Mechanic
group technology i. grup teknolojisi
Television
cable tv technology i. kablo televizyon teknolojisi
Textile
nanosphere technology i. çeşitli yapıda inorganik nanoparçacıkları kullanarak kumaşların kendi kendine temizlenmesine olanak sağlayan sistem
Architecture
architecture and technology i. mimari ve teknoloji
Construction
building technology i. bina teknolojisi
concrete technology i. beton teknolojisi
cement technology i. çimento teknolojisi
construction technology i. inşaat teknolojisi
additive technology i. katkı teknolojisi
trenchless technology i. kazısız teknoloji
construction technology i. yapı teknolojisi
construction technology laboratory i. yapı teknolojisi laboratuvarı
construction technology department i. yapı bilgisi anabilim dalı
Lighting
lighting technology i. aydınlatmacılık
Woodworking
structural timber construction technology i. ağaç konstrüksiyon teknolojisi
wood technology i. ağaç teknolojisi
advanced laminated wood material technology i. ileri tabakalı ağaç malzeme teknolojisi
Automotive
street & racing technology i. cadde ve yarış teknolojisi
dunlop self-supporting technology i. dunlop kendinden destekli lastik teknolojisi
low zinc technology i. düşük çinko teknolojisi
advanced technology partial zero emission vehicle i. ileri teknolojili kısmen sıfır emisyonlu araç
thin film technology i. ince film teknolojisi
advanced highway maintenance technology i. ileri otoyol bakım teknolojisi
carbon racing technology i. karbon yarış teknolojisi
black panel technology i. siyah panel teknolojisi
skyactive technology i. skayaktif teknolojisi
national institute for standards and technology i. ulusal standartlar ve teknoloji enstitüsü
high swirl port technology i. yüksek türbülanslı port teknolojisi
automotive technology i. otomobil teknolojisi
Railway
rail technology i. demiryolları tasarlama, inşa etme ve işletme faaliyetleri
Aeronautic
aviation and space technology i. havacılık ve uzay teknolojisi
Marine
marine technology i. deniz teknolojisi
marine technology i. denizcilik teknolojisi
ships and marine technology i. gemiler ve denizcilik teknolojisi
ships and marine technology i. gemi ve liman teknolojisi
Mining
ultrafine grinding technology i. çok ince öğütme teknolojisi
paste backfill technology i. macun dolgu teknolojisi
Medical
biomedical device technology i. biyomedikal cihaz teknolojisi
biochip technology i. biyoçip teknolojisi
dental technology i. dental teknolojisi
array technology i. dizilim teknolojisi
pharmaceutical technology i. farmasötik teknoloji
hospital technology i. hastane teknolojisi
bolus technology i. kapsül teknolojisi
chiral technology i. kiral teknoloji
conjugate vaccine technology i. konjuge aşı teknolojisi
pathogen inactivation technology i. patojen inaktivite teknolojisi
health technology i. sağlık teknolojisi
radiologic technology i. radyolojik teknoloji
recombinant dna technology i. rekombinant dna teknolojisi
respiratory technology services i. solunum teknolojisi hizmetleri
medical technology i. tıbbi teknoloji
assisted reproductive technology i. yardımcı üreme teknolojisi
Psychology
alternative technology i. alternatif teknoloji
assistive technology i. yardımcı teknoloji
Dentistry
dental technology i. diş teknolojisi
Pharmaceutics
pharmaceutical technology i. farmasötik teknoloji
Food Engineering
fish process technology i. balık işleme teknolojisi
fish processing technology i. balık işleme teknolojisi
hurdle technology i. engeller teknolojisi
food technology i. gıda teknolojisi
food hygiene and technology i. gıda hijyeni ve teknolojisi
Chemistry
chemical process technology i. kimyasal proses teknolojisi
Biology
biomedical technology i. biyomedikal teknoloji
bioprocess technology i. biyoproses teknolojisi
gene technology i. gen teknolojisi
cloning technology i. klonlama teknolojisi
Agriculture
precision agriculture technology i. hassas tarım teknolojisi
agricultural technology i. tarımsal teknoloji
Fishery
fishery technology i. balıkçılık teknolojisi
Social Sciences
addiction to technology i. teknoloji bağımlılığı
addiction to technology i. teknolojiye bağımlılık
Education
ancient technology i. antik teknoloji
department of computer technology and programming i. bilgisayar teknolojileri ve programlama bölümü
special topics in the history of science and technology i. bilim ve teknoloji tarihinde özel konular
educational technology i. eğitim teknolojisi
education technology i. eğitim teknolojisi
training technology i. eğitim teknolojisi
institute of science and technology i. fen bilimleri enstitüsü
department of food technology i. gıda teknolojisi bölümü
business and technology education council (btec) i. işletme ve teknoloji eğitim konseyi
instructional technology i. öğretim teknolojisi
technology design course/class i. teknoloji tasarım dersi
technology and design teacher i. teknoloji ve tasarım öğretmeni
school of technology and management i. teknoloji ve yönetim okulu
intercollegiate research and technology institute i. üniversitelerarası araştırma ve teknoloji enstitüsü
advanced technology institutes i. yüksek teknoloji enstitüleri
uwist (university of wales institute of science and technology) i. galler üniversitesi bilim ve teknoloji enstitüsü
bit (bachelor of industrial technology) i. endüstriyel teknoloji lisans programı
Linguistics
english for science and technology i. bilim ve teknoloji amaçlı ingilizce
english for science and technology i. teknoloji dili olarak ingilizce
Environment
non-waste technology i. atıksız teknoloji
microbial fuel cell technology i. mikrobiyal yakıt hücresi teknolojisi
membrane bioreactor technology i. membran biyoreaktör teknolojisi
green technology i. temiz teknoloji
abatement technology i. (özellikle radyoaktif) kirliliği azaltmaya yönelik teknoloji