tell you what - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

tell you what"tell you what" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 4 sonuç

İngilizce Türkçe
Speaking
tell you what bak ne diyeceğim
tell you what bak ne diyeceğim sana
tell you what bak sana ne diyeceğim
tell you what sana ne diyeceğim

"tell you what" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 48 sonuç

İngilizce Türkçe
Speaking
what did you tell ne anlattın
what did you tell ne söyledin
tell everyone what you told me bana söylediğini herkese söyle
i want to tell you what i did ne yaptığımı anlatmak istiyorum
i'll tell you what bak sana ne diyeceğim
tell them what you know onlara bildiklerini söyle
i'll tell you what to do ne yapacağını söyleyeceğim
why don't you tell me what really happened neden bana gerçekten neler olduğunu anlatmıyorsun?
what did i tell you? ne dedim ben sana?
i don't know what to tell you ne söyleyeceğimi bilmiyorum
you wanna tell me what happened? ne olduğunu anlatmak ister misin?
what else can you tell me? bana başka ne anlatabilirsin?
what else didn't you tell me? bana daha başka ne söylemedin?
what did you tell them? onlara ne anlattın?
i tell you what bakın ne diyeceğim
you have to tell us what happened last night dün gece olanları bize anlatmak zorundasın
what did you want to tell me? bana ne söylemek istiyorsun?
what did you tell him? ona ne söyledin?
what did you tell her? ona ne söyledin?
can you tell me what it means? bana bunun ne anlama geldiğini söyleyebilir misin?
do what i tell you dediklerimi yapın
if you tell anybody about what happened last night eğer dün gece olanlardan birine söz edersen
tell me what you think ne düşündüğünü söyle bana
let me tell you what they are ben söyleyeyim size ne olduklarını
let me tell you what they are ben size ne olduklarını söyleyeyim
i'll tell you what they are ben söyleyeyim size ne olduklarını
i'll tell you what they are ben size ne olduklarını söyleyeyim
do you want to tell me what happened? ne olduğunu anlatmak ister misin?
do you want to tell me what happened? neler olduğunu anlatmak ister misin?
what did i just tell you? sana az önce ne dedim ben?
i'll tell you what i know ne bildiğimi söyleyeyim sana
i don't know what to tell you sana ne diyeceğimi bilemiyorum
are you really not going to tell me what you do? gerçekten de ne iş yaptığını bana söylemeyecek misin?
what are you going to tell her? ona ne söyleyeceksin?
what are you going to tell him? ona ne söyleyeceksin?
you can't tell me what to do anymore artık bana ne yapacağımı söyleyemezsin
I only want you to tell me what you saw sadece bana gördüklerini anlatmanı istiyorum
what did i tell you? ne demiştim sana?
what did i tell you? ne demiştim size?
i'll tell you what you do şöyle yapıyorsun
what does your gut tell you? içgüdülerin ne diyor?
what did she tell you? sana ne anlattı?
what did she tell you? o sana ne anlattı?
what would you tell me? bana ne diyecektin?
what would you tell me? bana ne söyleyecektin?
what were you going tell me? bana ne diyecektin?
what were you going tell me? bana ne söyleyecektin?
what can you tell us? Bize ne söyleyebilirsiniz?