template - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

template

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"template" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 20 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
template i. şablon
General
template i. mastar
template i. şablon
template i. gabari
template i. örnek
template i. takoz
template i. kalıp
Technical
template şablon
template kalıp
template şeffaf levha
template model
template kalay ile kaplanmış levha (demir, çelik)
Construction
template mastar
template örnek
template şablon
Marine
template gabari
template ana kalıp
template takoz
Food Engineering
template şablon
template kalıp

"template" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 102 sonuç

İngilizce Türkçe
General
industrial template i. endüstriyel şablon
photo template i. fotoşablon
sample curriculum vitae template i. örnek özgeçmiş şablonu
stacked tripod template i. yığılmış tripod platformu
template matching i. şablon eşleme
Trade/Economic
vendor template satıcı bilgi formu
Advertising
advertising template tanıtım şablonu
advertising template reklam şablonu
Technical
adzing template yontma şablonu
adzing template keserleme kalıbı
centering template merkezleme şablonu
core stickle template maça biçimleyici
cross-section template enkesit şablonu
document template belge kalıbı
drill template delik şablonu
event template olay şablonu
marking template işaretleme şablonu
performance specification template performans özellik şablonu
rail gauge template ray açıklık kalıbı
roll template merdane mastarı
specific template belirli şablon
template account şablon hesap
template matching şablon eşleme
template set şablon seti
typical technical template tipik teknik şablon
Computer
2-page template 2-sayfalı şablon
4-page template 4-sayfalı şablon
active template etkin şablon
add template şablon ekle
add to template şablona kat
add to template şablona ekle
apply design template tasarım şablonu uygula
apply template şablon uygula
as template şablon olarak
attach template şablon iliştir
built in template gömülü şablon
change template şablon değiştir
choose template şablon seç
create a new template database yeni şablon veritabanı yarat
default document template varsayılan belge şablonu
delete map template harita şablonu sil
design template tasarım şablonu
design template şablon tasarla
document template belge örneği
document template belge şablonu
document template file belge şablon dosyası
edit template şablon düzenle
embedded template gömülü şablon
enter a name for the map template harita şablonu adını girin
envelope template zarf şablonları
form template form şablonu
from template şablondan
html template html şablonu
import template şablon al
in template şablonda
key assignments for document template belge şablonu için tuş atamaları
keyboard template klavye şablonu
letter template mektup şablonu
link to template şablona bağla
lock and save template şablonu kilitle ve kaydet
microsoft office binder template microsoft office çiltçi şablonu
open as a template şablon olarak aç
open template şablon aç
open template file şablon dosyasını aç
prompt to save normal template normal şablonu kaydetmeden önce sor
query template şablon sorgula
report template rapor şablonu
save map template harita şablonu kaydet
save template şablonu kaydet
save template şablon kaydet
select presentation template sunu şablonu seç
select template şablon seç
select template directory şablon dizini'ni seç
styles linked to template şablona bağlanmış biçemler
template directory şablon dizini
template file şablon dosyası
template help şablon yardımı
template id şablon kimliği
template language şablona yönelik dil
template matching şablon eşleştirme
template name şablon adı
template options şablon seçenekleri
template path şablon yolu
template type şablon türü
template wizard şablon sihirbazı
template wizard database şablon sihirbazı veritabanı
template-oriented language şablona yönelik dil
use a template şablon kullan
use standard 1-box template for new charts yeni grafikler için standart 1-kutu şablonunu kullan
use standard 4-box template for new charts yeni grafikler için standart 4-kutu şablonunu kullan
with document template belge şablonuyla
Informatics
document template belge örneği
keyboard template klavye üstü şablon
template matching şablon eşleştirme
Telecom
four concentric circle refractive index template dört eş eksenli dairesel yansıtıcı endesk şablonu
virtual template interface sanal şablon arayüzü
Marine
template-type platform kalıp tipi platform
Medical
skin regenaration template deri yenilenmesi şablonu
Food Engineering
template dna kalıp dna
Chemistry
template effect kalıp etkisi
Biology
template-based synthesis şablona dayalı sentez
Military
map template plan müşiri