transistor - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

transistor

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"transistor" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 10 sonuç

İngilizce Türkçe
General
transistor i. transistorlu radyo
Technical
transistor geçirgeç
transistor transıstör
transistor ileteç
transistor transistor
transistor iletken
transistor transistör
Informatics
transistor transistor
Electric
transistor transistor
Construction
transistor transistör

"transistor" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 3 sonuç

Türkçe İngilizce
Technical
transistor transistor
Informatics
transistor transistor
Electric
transistor transistor

"transistor" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 122 sonuç

İngilizce Türkçe
General
transistor amplifiers i. transistör amplıfıkatörleri
transistor circuits i. transistör devreleri
transistor-transistor logic circuits i. transistör-transistörlü mantık devreleri
Technical
air cooled transistor hava soğutmalı transistör
air-cooled transistor hava soğutmalı transistor
alloyed transistor alaşım transistoru
alloyed transistor alaşım transistörü
bipolar junction transistor çiftkutup yüzeyli transistör
bipolar junction transistor iki ucaylı bağlantı transistörü
bipolar transistor iki ucaylı transistör
bipolar transistor çift kutuplu transistör
bipolar transistor iki kutuplu transistör
bipolar transistor bipolar transistör
coaxial transistor koaksiyal transistör
complementary transistor eşlenik transistör
compound connected transistor bileşik bağlantılı transistor
compound connected transistor bileşik bağlantılı transistör
diffused base transistor yayınık tabanlı transistör
diffusion transistor difüzyon transistörü
diode transistor logic diyot transistör lojiği
double-base junction transistor çift bazlı jonksiyon transistörü
drift transistor ivme alanlı transistor
drift transistor sürüklenmeli transistör
electro-optical transistor elektro-optik transistör
epitaxial transistor epitaksiyal transistör
field effect transistor alan etki tranzistoru
field effect transistor alan etkili transistör
field-effect transistor alan etkili transistör
four-layer transistor dört tabakalı transistör
general-purpose transistor çok maksatlı transistör
germanium transistor germanyum trasistor
insulated-gate field-effect transistor yalıtılmış kapılı alan etkili transistör
junction transistor bağlantılı transistör
junction transistor jonksiyonlu transistör
metal oxide semiconductor field-effect transistor (mosfet) metal oksit yarı iletken alan-etki transistörü
metal-oxide-silicon field effect transistor metal-oksit-silis etkili transistör
microalloy transistor mikroalaşımlı transistör
microwave transistor mikrodalga transistörü
npin transistor npin transistör
npn transistor npn transistör
n-p-n transistor n-p-n transistör
organic transistor organik transistör
photo-transistor output fototransistör çıkış
pnip transistor pnip transistörü
pnp transistor pnp transistörü
p-n-p transistor p-n-p transistörü
p-n-p transistor p-n-p-n dört katmanlı transistör
p-n-p-n junction transistor p-n-p-n dört katmanlı bileşik transistör
point-contact transistor nokta temaslı transistör
power transistor güç transistoru
silicon transistor silikonlu transistör
single gate field-effect transistor tek kapılı alan etkili transistör
transistor amplifier transistorlu amplifikatör
transistor beta value transistör beta değeri
transistor bias transistör öngerilimi
transistor breakdown voltage transistör çöküm gerilimi
transistor characteristics transistör karakteristikleri
transistor current gain transistör akım kazancı
transistor equivalent circuit transistör eşdeğer devresi
transistor input characteristics transistör giriş karakterleri
transistor input resistance transistör giriş direnci
transistor oscillator transistorlu osilatör
transistor parameter transistor parametresi
transistor radio transistorlu radyo
transistor testing instrument transistor ölçü aleti
transistor tetrode transistor tetrot
transistor-ignition system transistorlu ateşleme devresi
Computer
field effect transistor alan etki transistörü
Informatics
floating gate transistor kayar nokta kapılı transistör
silicon power transistor silisyum güç transistoru
Telecom
bipolar transistor çift kutuplu transistör
transistor-transistor logic circuit transistörden transistöre mantık devresi
Electric
alloy junction transistor alaşım jonksiyonlu transistör
alloy-diffused transistor alaşım-difozyon transistörü
alloyed transistor alaşım transistör
bipolar transistor iki kutuplu transistör
bipolar transistor çift kutuplu transistor
bipolar transistor bipolar transistor
coaxial transistor koaksiyal transistor
compound connected transistor bileşik bağlantılı transistor
depletion layer transistor geçiş bölgeli transistor
diffusion transistor difüzyon transistoru
diode transistor logic diyot transistor lojiği
double-base junction transistor çiti bazlı jonksiyon transistoru
drift transistor sürüklenmen' transistor
electro-optical transistor elektro-optik transistor
epitaxial transistor epitaksiyal transistor
field effect transistor alan etkili transistor
field effect transistor alan etki transistoru
four-layer transistor dört tabakalı transistor
general-purpose transistor çok maksatlı transistor
high-frequency power transistor yüksek frekanslı güç transistörü
insulated-gate depletion type transistor yalıtılmış kapılı arındırılmış tip transistör
insulated-gate enhancement type transistor yalıtılmış kapılı zenginleştirilmiş tip transistör
insulated-gate field-effect transistor yalıtılmış kapılı alan etkili transistor
junction transistor jonksiyon transistoru
junction transistor jonksiyonlu transistor
junction transistor kavşak transistoru
low-power signal transistor düşük güçlü işaret transistörü
microalloy transistor mikroalaşımlı transistör
microwave transistor mikrodalga transistoru
npin transistor npin transistor
pnip transistor pnip transistoru
pnp transistor pnp transistoru
point-contact transistor nokta temaslı transistor
power transistor güç transistörü
single-gate field effect transistor tek kapılı alan etkili transistör
switching transistor anahtarlama transistörü
transistor amplifier transistorlu amplifikatör
transistor beta value transistor beta değeri
transistor bias transistor öngerilimi
transistor breakdown voltage transistor çöküm gerilimi
transistor characteristics transistor karakteristikleri
transistor current gain transistor akım kazancı
transistor equivalent circuit transistor eşdeğer devresi
transistor input characteristics transitor giriş karakteristikleri
transistor input resistance transistor giriş direnci
transistor oscillator transistorlu osilatör
transistor radio transistorlu radyo
Automotive
photo transistor foto transistör
transistor ignition transistorlu ateşleme
transistor regulator transistorlu regülatör