under the influence of drink - Türkçe İngilizce Sözlük