undergo an investigation - Türkçe İngilizce Sözlük