university - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

university

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"university" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 6 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
university i. üniversite
General
university i. üniversite
university i. bilimyurt
Technical
university üniversite
university bilim kenti
Education
university evrenkent

"university" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 195 sonuç

İngilizce Türkçe
General
study in university f. üniversite okumak
establish a university f. üniversite açmak
enter university f. üniversiteye girmek
be rusticated from university f. üniversiteden uzaklaştırma almak
leave the university f. üniversiteden ayrılmak
leave the university f. üniversiteyi bırakmak
get into university f. üniversiteye girmek
get into university f. üniversiteyi kazanmak
graduate from university f. üniversiteden mezun olmak
study in the university f. üniversitede okumak
go to university f. üniversiteye gitmek
study in university f. üniversiteye gitmek
be eligible to attend the university f. üniversiteye girmeye hak kazanmak
be eligible to enter the university f. üniversiteye girmeye hak kazanmak
reapply to university f. yeniden üniversiteye başvurmak
finish university f. üniversiteyi bitirmek
get into university f. üniversite kazanmak
open university i. açık üniversite
university students i. üniversiteliler
university student i. üniversiteli
the open university i. açıköğretim
university autonomy i. üniversite özerkliği
university student i. üniversite öğrencisi
assistant to a professor in an islamic university i. muid
private university i. özel üniversite
university degree i. yükseköğrenim diploması
middle east technical university i. orta doğu teknik üniversitesi
foundation university i. vakıf üniversitesi
florida state university i. florida eyalet üniversitesi
university publications i. üniversite yayınları
university cooperation i. üniversite işbirliği
university libraries i. üniversite kütüphaneleri
university administrators i. üniversite yöneticileri
university teacher i. üniversite hocası
university fee i. üniversite harcı
university days i. üniversite günleri
university years i. üniversite yılları
university entrance date i. üniversiteye giriş tarihi
university entrance exam i. üniversiteye giriş sınavı
university drop out i. üniversite terk
technical university i. teknik üniversitesi
university band i. üniversite müzik grubu
ottoman university i. daru'l-fünun
political science graduate (Ankara university) i. mülkiyeli
university zone i. üniversite bölgesi
university education i. üniversite eğitimi
non-university graduates i. üniversite mezunu olmayanlar
university life i. üniversite hayatı
university entrance exam i. üniversite giriş sınavı
university of life i. hayat üniversitesi
life university i. hayat üniversitesi
university freshmen i. üniversiteye yeni başlayan öğrenciler
university of charleston i. charleston üniversitesi
university theatre i. üniversite tiyatrosu
the best university i. en iyi üniversite
university career i. üniversite kariyeri
public university i. devlet üniversitesi
university ball i. üniversite balosu
Phrases
my dream university hayalimdeki üniversite
without a university degree üniversite diploması olmadan
Colloquial
enter the university üniversiteye kapağı atmak
Speaking
i am a university student i. üniversite öğrencisiyim
which university do you study at hangi üniversitede okuyorsun
I am a university student ben üniversiteye gidiyorum
i haven't played since university üniversiteden bu yana oynamadım
this is my first year at university benim bu üniversitede ilk yılım
this is my first year at university benim bu üniversitede ilk senem
i have just finished university üniversiteyi yeni bitirdim
he studied in the university of kansas kansas üniversitesinde okudu
which university/college did you go to? hangi üniversiteye gittin?
which university/college did you attend? hangi üniversiteye gittin?
which university/college did you attend? hangi üniversiteye gittiniz?
which university/college did you go to? hangi üniversitede okudunuz?
which university/college did you go to? hangi üniversitede okudun?
which university/college did you attend? hangi üniversitede okudunuz?
which university/college did you attend? hangi üniversitede okudun?
which university/college did you go to? hangi üniversiteye gittiniz?
when did you go to the university? ne zaman üniversiteye gittin?
when did you go to the university? üniversiteye ne zaman gittin?
I'm studying medicine at the university üniversitede tıp okuyorum
she is a university student o bir üniversite öğrencisi
he is a university student o bir üniversite öğrencisi
Trade/Economic
university banking üniversite bankacılığı
university payments üniversite ödemeleri
university student credit deposits account üniversiteli kredili mevduat hesabı
Politics
european university institute avrupa üniversite enstitüsü
european convention on the equivalence of periods of university study üniversite tahsili müddetlerinin muadeletine dair avrupa sözleşmesi
oic islamic university of technology iit islam teknoloji üniversitesi
oic international islamic university malaysia iit malezya uluslararası islam üniversitesi
Institutes
hacettepe university hacettepe üniversitesi
european community action scheme for the mobility of university students üniversite öğrencilerinin hareketliliği için at eylem planı
anadolu university anadolu üniversitesi
australian association of university teacher of accounting avustralya üniversite muhasebe öğretmenleri kurumu
trans-european mobility scheme for university studies üniversite çalışmaları için trans-avrupa hareketlilik planı
united nations university (unu) birleşmiş milletler üniversitesi
ankara university women's studies center ankara üniversitesi kadın sorunları araştırma ve uygulama merkezi
istanbul university faculty of literature istanbul üniversitesi edebiyat fakültesi
middle east technical university (metu) orta doğu teknik üniversitesi (odtü)
bogazici university alumni association boğaziçi üniversitesi mezunlar derneği
yildiz technical university yıldız teknik üniversitesi (ytü)
bogazici university faculty of engineering boğaziçi üniversitesi mühendislik fakültesi
karadeniz technical university karadeniz teknik üniversitesi (ktü)
middle east technical university alumni association odtü mezunlar derneği
rectorate of fatih sultan mehmet vakıf university fatih sultan mehmet vakıf üniversitesi rektörlüğü
Technical
university campus üniversite yerleşkesi
technical university teknik üniversite
Construction
university town üniversite şehri
university town üniversite kenti
Medical
university health system üniversite sağlık sistemi
istanbul university cerrahpaşa school of medicine istanbul üniversitesi cerrahpaşa tıp fakültesi
trakya university school of medicine trakya üniversitesi tıp fakültesi
university hospital üniversite hastanesi
istanbul university cerrahpasa school of medicine department of pathology istanbul üniversitesi cerrahpaşa tıp fakültesi patoloji anabilim dalı
ankara university faculty of medicine ankara üniversitesi tıp fakültesi
ankara university medical school ankara üniversitesi tıp fakültesi
trakya university hospital trakya üniversitesi hastanesi
uludağ university medical faculty hospital uludağ üniversitesi tıp fakültesi hastanesi
dicle university medical faculty hospital dicle üniversitesi tıp fakültesi hastanesi
marmara university medical faculty hospital marmara üniversitesi tıp fakültesi hastanesi
hacettepe university medical faculty hospital hacettepe üniversitesi tıp fakültesi hastanesi
university teaching hospital üniversite eğitim hastanesi
Education
head of university library kütüphane ve dokümantasyon dairesi başkanlığı
istanbul technical university istanbul teknik üniversitesi
the university administrative committee üniversite yönetim kurulu
university graduate üniversite mezunu
state university eyalet üniversitesi
head of university library kütüphane ve dökümantasyon dai btk
faculty of open university açıköğretim fakültesi
university of aberdeen aberdeen üniversitesi
university extension üniversiteye bağlı (yüksek) okullar
have a degree in painting department in fine arts faculty of ... university ... üniversitesi güzel sanatlar fakültesi resim bölümü mezunu
university preference form üniversite tercih formu
state university devlet üniversitesi
inter-university committee üniversitelerarası kurul
members of the university senate üniversite senatosu üyeleri
the university senate üniversite senatosu
the university administrative board üniversite yönetim kadrosu
university calendar üniversite takvimi
members of the university administrative committee üniversite yönetim kurulu üyeleri
yale university 1701'de kurulmuş amerika'nın en eski üçüncü üniversitesi
yale university yale üniversitesi
yildiz technical university yıldız teknik üniversitesi
ege university ege üniversitesi
university preparation course üniversiteye hazırlık kursu
boğaziçi university boğaziçi üniversitesi
bosphorus university boğaziçi üniversitesi
university-bound students üniversiteye gidecek öğrenciler
seoul national university seul ulusal üniversitesi
california state university california devlet üniversitesi
eastern washington university doğu washington üniversitesi
university of foreign studies yabancı çalışmalar üniversitesi
university lecturer okutman
university lecturer üniversite okutmanı
ankara university medical faculty ankara üniversitesi tıp fakültesi
hull university hull üniversitesi
university of hull hull üniversitesi
university of applied sciences uygulamalı bilimler üniversitesi
university extension açık öğretim
oxford university oxford üniversitesi
university representative üniversite temsilcisi
university enrollment dates üniversite kayıt tarihleri
university registration üniversite kaydı
adaptation to university life üniversite yaşamına uyum
university orientation program üniversite uyum programı
university orientation program üniversiteye uyum programı
new york university (nyu) new york üniversitesi
inter-university council üniversitelerarası kurul
university of hacettepe faculty of medicine hacettepe üniversitesi tıp fakültesi
european community action scheme for the mobility of university students erasmus
european community action scheme for the mobility of university students üniversite öğrencilerinin hareketliliği için avrupa topluluğu eylem programı
european community action scheme for the mobility of university students (erasmus) üniversite öğrencilerinin hareketliliği için avrupa topluluğu eylem programı
european community action scheme for the mobility of university students (erasmus) erasmus
university department üniversite bölümü
university admission test üniversite kabul testi
university admission test üniversiteye giriş sınavı
university college london londra üniversitesi akademisi
düzce university faculty of medicine düzce üniversitesi tıp fakültesi
university administration üniversite yönetimi
university admission exam üniversite giriş sınavı
international university of sarajevo alumni association uluslararası saraybosna üniversitesi mezunları derneği
gazi university gazi üniversitesi
akdeniz university akdeniz üniversitesi
Environment
university presidency üniversite başkanlığı
Meteorology
university corporation for atmospheric research atmosferik araştırmalar için üniversite işbirliği
Places
university place washington eyaletinde şehir
university park illinois eyaletinde yerleşim yeri
university city missouri eyaletinde şehir
university heights ohio eyaletinde şehir
university park teksas eyaletinde şehir
west university place teksas eyaletinde şehir
university park new mexico eyaletinde yerleşim yeri
university heights iowa eyaletinde şehir
university park iowa eyaletinde şehir
Military
air university hava üniversitesi
Sport
federation international sports of university (fisu) uluslararası üniversite sporları federasyonu