günlük - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

günlükBedeutungen von dem Begriff "günlük" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 44 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
günlük diary n.
günlük daily adj.
General
günlük daily basis v.
günlük journal n.
günlük lasting days n.
günlük storax n.
günlük log n.
günlük daybook n.
günlük day book n.
günlük everydayness n.
günlük days old n.
günlük incense n.
günlük frankincense n.
günlük memoirs n.
günlük olibanum n.
günlük diaries n.
günlük memo book n.
günlük datebook n.
günlük per day adj.
günlük fresh adj.
günlük day to day adj.
günlük mundane adj.
günlük day-to-day adj.
günlük workaday adj.
günlük hackneyed adj.
günlük everyday adj.
günlük diurnal adj.
günlük quotidian adj.
günlük of every day adj.
günlük per diem adj.
günlük casually adv.
günlük on a daily basis adv.
günlük by the day adv.
Colloquial
günlük by the day
Trade/Economic
günlük per day
günlük day to day loans
günlük daily
Computer
günlük logging
günlük log
Psychology
günlük circadian
Astronomy
günlük diurnal
Meteorology
günlük diurnal
Latin
günlük diatim
günlük per diem

Bedeutungen, die der Begriff "günlük" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
bir günlük geziye veya tatil çıkmak daycation v.
birkaç günlük bir tatile çıkmak take a short break v.
günlük 50 dolara mal olmak cost 50 dollars a day v.
günlük defterden ana deftere geçirmek (kayıtları) post v.
günlük işi bitirmek call it a day v.
günlük işi bitirmek call it quits v.
günlük tutmak diarize v.
günlük tutmak keep a diary v.
günlük tutmak log v.
günlük tutmak diarise v.
günlük tutmak keep a journal v.
günlük tutmaya başlamak start keeping a diary v.
28 günlük ay lunar month n.
29,5 günlük devre lunation n.
ardışık yedi günlük süre week n.
beş günlük tatil five-day holiday n.
beş günlük tatil five-day vacation n.
bir çiftliğin günlük işleri chores n.
bir evin günlük işleri chores n.
bir günlük bebek a day-old baby n.
bir günlük gezi daycation n.
bir günlük prim one day option n.
bir günlük sakal five o'clock shadow n.
bir günlük tatil daycation n.
bir/iki günlük tıraş stubble n.
budizm'de öğrenci ve ustası arasında öğrencinin meditasyon gelişmesi üzerine günde iki kere yapılan günlük toplantı sanzen n.
dokuz günlük tatil nine-day holiday n.
edebiyatta günlük diaries in literature n.
evden işe işten eve günlük yapılan yolculuk daily commute n.
fransız katolik kilisesi tarafından işçilerin günlük hayatını anlamaları amacıyla fabrikada çalıştırılan rahip worker-priest n.
güneş ile ay yılı arasındaki 11 günlük fark epact n.
günlük (giysi) casual n.
günlük ağacı sweetgum n.
günlük aktivite everyday activity n.
günlük aktiviteler daily activities n.
günlük alışkanlıklar daily habits n.
günlük bakım daily care n.
günlük bakım day care n.
günlük bakım daily maintenance n.
günlük bakım routine maintenance n.
günlük bakım daycare n.
günlük bakım day-care n.
günlük bakım merkezi day care center n.
günlük baz daily basis n.
günlük beslenme daily nutrition n.
günlük birikme daily storage n.
günlük biriktirme daily storage n.
günlük çalışma raporu daily report n.
günlük çalışma rutini everyday work routine n.
günlük çekme limiti daily withdraw limit n.
günlük çıktı daily output n.
günlük defter journal n.
günlük defter daybook n.
günlük değer daily value n.
günlük değişim daily range n.
günlük dil daily language n.
günlük doz daily dose n.
günlük egzersiz daily exercise n.
günlük elbiseler casual clothes n.
günlük erkek takımı lounge suit n.
günlük erzak daily ration n.
günlük etkinlik listesi daily event list n.
günlük ev işi chore n.
günlük faaliyetler daily activities n.
günlük faiz daily interest n.
günlük fiyat daily price n.
günlük gazete daily newspaper n.
günlük gazete daily n.
günlük giderler current expenses n.
günlük giyim regular wear n.
günlük haberler daily news n.
günlük hafif iş chore n.
günlük hayat everyday life n.
günlük hayat daily life n.
günlük hayattaki kullanımı usage of sth. in daily life n.
günlük ihtiyaçlar daily needs n.
günlük ilerleme daily progress n.
günlük iş journeywork n.
günlük iş day labor n.
günlük iş daily task n.
günlük iş daywork n.
günlük iş darg n.
günlük iş rutini everyday work routine n.
günlük işçi journeyman n.
günlük işlem kaydı bank record n.
günlük işler errands n.
günlük işler errand n.
günlük işleri daily routine n.
günlük işlev daily function n.
günlük işleyiş daily function n.
günlük kapasite daily output n.
günlük kıyafet casual clothes n.
günlük kıyafet casual dress n.
günlük kıyafetler regular clothes n.
günlük konuşma daily language n.
günlük konuşma deyimleri colloquial idioms n.
günlük konuşma dilinde colloquial n.
günlük koşuşturma daily hassle n.
günlük kullanım daily use n.
günlük kullanım (krem/maske) daily scrub n.
günlük kütüğü log account n.
günlük kütüğü log overflow file n.
günlük masraflar current expenses n.
günlük meseleler everyday matters n.
günlük meseleler daily concerns n.
günlük ortalama average per day n.
günlük ortalama sıcaklık average daily temperature n.
günlük ortalama sıcaklık mean daily temperature n.
günlük ödeme day's pay n.
günlük ödemeli iş day wage work n.
günlük para çekme limiti daily withdraw limit n.
günlük ped pantyliner n.
günlük ped pantiliner n.
günlük ped panty liner n.
günlük ped panty shield n.
günlük planlama daily planning n.
günlük program daily program n.
günlük rapor daily report n.
günlük rutin işler daily routine n.
günlük rutinim my daily routine n.
günlük servis tankı daily service tank n.
günlük sıradan işler daily routine n.
günlük sırt çantası daypack n.
günlük su ihtiyacı daily water requirements n.
günlük su ihtiyacı daily water need n.
günlük süt üretimi daily milk production n.
günlük tan civil twilight n.
günlük tarih chronicle n.
günlük tekrar repeating daily n.
günlük tekrar daily repetition n.
günlük temizlik daily cleaning n.
günlük test daytime testing n.
günlük tutan diarist n.
günlük tutan diary keeper n.
günlük tutan kimse diarist n.
günlük tutan kimse diary keeper n.
günlük tutma keeping a diary n.
günlük tüketim daily consumption n.
günlük ücret day wage n.
günlük verim daily output n.
günlük yaptığımız işler daily routine n.
günlük yaşam daily life n.
günlük yumurta day-fresh egg n.
günlük zaman civil time n.
günlük zorluklar daily challenges n.
günlük/gündelik/rutin iş(ler) day-to-day business n.
hristiyanlıkta günlük yedi duanın dördüncüsü sext n.
kirli sakal (bir günlük) five o'clock shadow n.
ortalama günlük kazanç the average daily earning taken as basic to premium n.
ortalama günlük sıcaklık daily average temperature n.
ölüm sonrası yedi günlük yas shivah n.
önerilen günlük alım miktarı recommended daily allowance n.
sevgili günlük dear diary n.
tüketilmesi tavsiye edilen günlük miktar recommended daily allowance n.
ücretsiz günlük gazete freesheet n.
üç günlük istirahat three-day rest n.
üçer günlük dört mevsim orucu ember days n.
yahudilikte ölen yakınların ardından tutulan yedi günlük yas dönemi shivah n.
yarım günlük tatil half holiday n.
yerinde günlük bakım on-site daycare n.
bir günlük diurnal adj.
bir günlük day-old adj.
bir günlük a day-long adj.
günlük dile ait colloquial adj.
günlük güneşlik sunny adj.
on günlük ten-day adj.
yarım günlük half-time adj.
yarım günlük part-time adj.
yarım günlük (iş/çalışma) half-time adj.
günlük bazda on a daily basis adv.
günlük bazda per day basis adv.
günlük olarak diurnally adv.
günlük olarak daily adv.
günlük olarak on a daily basis adv.
günlük olarak on daily basis adv.
40 günlük tatil 40-day vacation
82 günlük bebek 82-day-old baby
günlük temizlik everyday cleaning
Phrasals
sıradan/günlük giyinmek dress down
Phrases
günlük hayatta in the daily life
günlük hayatta in day-to-day life
günlük yaşamda in day-to-day life
günlük yaşamda in the daily life
Proverb
bir saatlik acı bir günlük zevke bedeldir an hour of pain is as long as a day of pleasure
ye, iç, eğlen şu üç günlük dünyada eat, drink, and be merry, for tomorrow we die
Colloquial
bir günlük aşk a one-night stand
günlük angarya day to day grind
günlük geçim bread and butter
günlük geçim someone's daily bread
günlük nafaka someone's daily bread
günlük/gündelik faaliyet day-to-day activity
Idioms
günlük çalışma rutini the daily grind
günlük egzersiz daily dozen
günlük iş rutini the daily grind
günlük işinin bir parçası olmak be all in a day's work
Speaking
çocukken hiç günlük tuttun mu? did you ever keep a journal when you were a kid?
günlük rutin işlerim my daily routines
günlük rutinlerim my daily routines
Slang
tam günlük bilet day saver
Trade/Economic
bir çalışanın günlük mesai süresini azaltmak scale back one's hours
bir günlük işi yapan işçiye ödenen ücret earning full time
defteri kebirli günlük defter ledger journal
firmanın günlük faaliyetlerinden sorumlu kişi chief operating officer
günlük bazda day to day basis
günlük bedel daily price
günlük bedel daily value
günlük borç morning loan
günlük borç para overnight loan
günlük bülten daily bulletin
günlük cep harçlığı daily pocket-money
günlük çalışma süresini sekiz saat olarak ayarlayan kanunlar eight hour laws
günlük defter waste book
günlük defter girişi journal entry
günlük defter maddesi journal entry
günlük devam cetveli daily attendance sheet
günlük döviz kurları daily exchange rates
günlük döviz kuru daily exchange rate
günlük emir day order
günlük faaliyetler routine operations
günlük faiz daily interest
günlük faiz oranı overnight interest rate
günlük fiyat current cost
günlük gelir daily receipt
günlük gelir raporu daily income report
günlük gereksinim daily want
günlük görev daily task
günlük gözetim daily monitoring
günlük harcırah meals per diem
günlük harcırah daily subsistence
günlük hareket defteri log book
günlük hesap daily account
günlük hesap raporu daily statement
günlük ihtiyaç daily want
günlük ihtiyaç stoku unobligated stocks
günlük işlemci day trader
günlük işlemlerinin gerçekleştirilmesi için borsa acentelerine verilen borç morning loan
günlük işlenen suçların tutulduğu karakol kayıt defteri charge sheet
günlük işler current affairs
günlük işler routine operations
günlük işler için kasada hazır bulundurulan nakit para till money
günlük işlerde çalışan işçi day labourer
günlük işlerde çalışan işçi day laborer
günlük işletme maliyeti daily running cost
günlük işletme masrafı daily running cost
günlük işletme masrafları daily operating costs
günlük kar daily benefits
günlük kasa muvazenesi daily cash proof
günlük kayıt defteri day-book
günlük kira bedeli daily hire rate
günlük kredi day loan
günlük kullanım limiti daily usage limit
günlük kur current rate
günlük kur current market value
günlük kur rate of the day
günlük kur daily exchange rate
günlük kur daily quotation
günlük maliyet daily running cost
günlük normal işler daily routine
günlük olarak per diem
günlük olay kaydı charge sheet
günlük ödenen para day-to-day money
günlük ödeşme daily settlement
günlük ödeşme sistemi marking to the market
günlük para piyasası day-to-day market
günlük piyasa değeri current market value
günlük piyasa fiyatı current rate
günlük piyasa fiyatı current market rate
günlük rapor daily report
günlük rezerv hesabı daily reserve calculation
günlük satış daily sale
günlük satış planı daily sales plan
günlük sınır daily limit
günlük sipariş day order
günlük tahsilat daily collection
günlük tebliğ daily bulletin
günlük ücret earning full time
günlük üretim raporu daily production report
günlük ürün daily product
günlük vezne sayımı teller proof
günlük vukuat kaydı charge sheet
günlük yasal harcırah legal daily allowance
günlük yemek parası yardımı daily food allowance
günlük yemek yardımı daily food allowance
günlük yevmiye day rate
günlük yevmiye daily wage
kanuni günlük tazminat legal daily allowance
kasa kolaylığı günlük para call money
on günlük izin ten day's leave
ortalama günlük bakiye average daily balance
satınalma günlük defteri purchase daybook
şirketin günlük işlerini yürütmekle sorumlu yöneticisi chief operating officer (coo)
şirketin günlük işlerini yürütmekten sorumlu yöneticisi chief operating officer (coo)
yan kuruluş günlük defteri subsidiary journal
yarım günlük seminer half-day seminar
yarım günlük tatil half holiday
yedi günlük süre calendar week
Law
günlük işlenen suçların tutulduğu karakol kayıt kağıdı blotter
günlük işlenen suçların tutulduğu karakol kayıt kağıdı rap sheet
günlük işlenen suçların tutulduğu karakol kayıt kağıdı day book
günlük işlenen suçların tutulduğu karakol kayıt kağıdı police blotter
günlük olay kaydı rap sheet
günlük olay kaydı police blotter
günlük olay kaydı day book
günlük olay kaydı blotter
günlük vukuat kaydı police blotter
günlük vukuat kaydı rap sheet
günlük vukuat kaydı day book
günlük vukuat kaydı blotter
Politics
günlük bülten daily bulletin
günlük görev daily task
günlük parola parole
Insurance
günlük gözetim daily monitoring
günlük sigorta bedeli daily sum ensured
günlük tazminat daily indemnity
günlük tazminat sigortası insurance of daily benefits
Tourism
günlük araç kullanma süresi driving hours
günlük oda durum cetveli housekeeper report
günlük seyahat kartı daily travel card
günlük tarife day rate
günlük yemek menüsü daily food menu
günlük ziyaretçi daily visitor
ortalama günlük oda fiyatı average daily room rate
tek günlük paso day return
Media
günlük izleme daily viewing
günlük tiraj daily circulation
Technical
günlük akım zaman eğrisi daily duration curve
günlük azami akım daily flood peak
günlük azami taşkın daily flood peak
günlük bakım daily maintenance
günlük biçimi log format
günlük bir milyon standart kübik feet million standard cubic feet per day
günlük çıktı daily output
günlük defteri log book
günlük değişim daily range
günlük depolama daily storage
günlük dosyası journal file
günlük erkek takımı lounge suit
günlük görüntüleyicisi log viewer
günlük görünümü log view
günlük güneş profili daily solar profile
günlük gürültü maruziyet düzeyi daily noise exposure level
günlük hazne day tank
günlük hizmeti log service
günlük kapasite daily capacity
günlük kapasite daily output
günlük kayıtçisi logger
günlük kilometre sayacı trip meter
günlük kilometre sayacı kiti trip meter kit
günlük kütüğü log file
günlük muayene daily inspection
günlük ortalama akım mean daily flow
günlük ortalama trafik average daily traffic
günlük ortama trafik average daily traffic
günlük pancar işleme kapasitesi daily beet slicing capacity
günlük sarfiyat daily discharge
günlük sepet day-bin
günlük su arzı daily water demand
günlük su sarfiyatı daily water consumption
günlük tank day tank
günlük tank daily service tank
günlük üretim daily output
günlük yakıt harcaması daily fuel consumption
günlük yakıt tankı daily oil tank
günlük yakıt tankı daily service oil tank
günlük yakıt tankı daily fuel tank
günlük yakıt tankı day oil tank
günlük yakıt tankı day fuel tank
günlük yük eğrisi daily load curve
izin verilebilir günlük maruz kalma permissible daily exposure
kronik günlük alım chronic daily intake
müsaade edilen günlük maruziyet permissible daily exposure
ortalama günlük trafik average daily traffic
Computer
(internette) günlük tutmak blog
30 günlük deneme 30 day trial
ayrıntılı günlük verbose logging
bloglama/günlük tutma blogging
çalışma günlük no exercise log id
diske günlük kaydet log to disk
diyet günlük no diet log id
durum günlük dosyası status log file
etkin günlük biçimi active log format
günlük açıklaması journal comment
günlük adı log name
günlük al receive journal
günlük ayarları log settings
günlük aygıtı log device
günlük bakım gerekir need daycare
günlük başarısı log success
günlük başlangıcı log start
günlük başlangıç saati log start time
günlük başlangıç tarihi log start date
günlük bayrakları log flags
günlük bitişi log end
günlük boyutu log size
günlük dosya adı log file name
günlük dosyaları kur setup log files
günlük dosyası log file
günlük dosyası aç open log file
günlük dosyası adı logfile name
günlük dosyası adı log file name
günlük dosyası ayarla select log file
günlük dosyası boyutu log size
günlük dosyası boyutu log file size
günlük dosyası dönemi log file period
günlük dosyası görüntüle view log file
günlük dosyası görüntüleyici log file viewer
günlük dosyası hatası log file error
günlük dosyası numarası logfilenum
günlük dosyası seç select log file
günlük dosyası türü log file type
günlük dosyası yolu log file path
günlük dosyasına kaydetme seçenekleri logging options
günlük dosyasını görüntüle view log file
günlük dosyasını kaydedin save logging file
günlük dosyasını temizle clear log file
günlük dosyasının adı log file name
günlük durumu logging status
günlük düzeyi logging level
günlük girdileri journal entries
günlük girdisi journal entry
günlük girişi journal entry
günlük girişleri journal entries
günlük görev daily challenge
günlük iletisi log message
günlük iş güncellemesi daily business update
günlük kaydı journal record
günlük kaydı etkin enable logging
günlük kaydını etkinleştir enable logging
günlük kayıt daily log
günlük klasörü log folder
günlük konumu log location
günlük kopyalamayı zorla force log copy
günlük kümesi log set
günlük kümesi boyutu log set size
günlük kütüğü log file
günlük limit aşıldı daily limit exceeded
günlük limit aşıldı mesajı daily limit exceeded message
günlük modu logging mode
günlük modülü logging module
günlük modülü journal module
günlük no schedule id
günlük oluşturma logging
günlük öğeleri journal items
günlük özel daily special
günlük özet daily summary
günlük raporlar day reports
günlük sayfa isabetleri daily page hits
günlük sayfa ziyaret sayısı daily page hits
günlük seçenekleri journal options
günlük seçimi log selection
günlük stil daily style
günlük sunucuları log servers
günlük süresi log time
günlük süresi log duration
günlük takvim daily calendar
günlük takvim day calendar
günlük tarihi schedule date
günlük temizleme olayı clear log event
günlük tutma do not log
günlük tutma logging
günlük tutma no log
günlük tutmak logging
günlük tutmak log
günlük tutmayı başlat start log
günlük tutmayı durdur stop log
günlük tutuluyor logging
günlük türü log type
günlük türü journal type
günlük yedekleme daily backup
günlük yok no log
günlük yolu log path
günlük zaman aralığı log interval
ıas günlük dosyası ias log file
iis günlük kaydı iis logging
internet kullanıcılarının kendi istedikleri şeyleri yazdıkları ve bunları diğer kullanıcılarla paylaştıkları günlük benzeri platform blog
iş/günlük job/log
jetadmin günlük dosyası view the jetadmin logging file
nt günlük olayları nt log events
otuz günlük deneme 30 day trial
özet günlük summary log
sorgu günlük dosyası query log file
sorgu günlük zamanı query log time
tam günlük full log
video günlük video diary
yeni günlük new journal
yeni günlük görünümü new log view
Informatics
günlük kütüğü log file
günlük ögesi journal entry
Construction
28 günlük dayanım 28-day strength
günlük beton dökümü daily placement
Automotive
günlük araç koruması daily car protection
Traffic
yıllık ortalama günlük ağır taşıt trafiği annual average daily heavy vehicle traffic
yıllık ortalama günlük trafik annual average daily traffic
Railway
günlük bakım daily maintenance
günlük demiryolu kapasitesi railway actual capability
Aeronautic
günlük uçuş hattı commuter flight
günlük uçuş programı daily flight schedule
Marine
bir günlük gel-git single day tide
dalış tüpünün günlük kullanımda doldurulması gereken azami basınç working pressure
günlük akıntı diurnal current