layout - Turkish English Dictionary
History

layout

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "layout" in Turkish English Dictionary : 28 result(s)

English Turkish
Common Usage
layout n. düzen
General
layout n. örtü
layout n. düzenleme
layout n. yerleştirme
layout n. tasarım
layout n. serim
layout n. mizanpaj
layout n. yerleşim
layout n. plan
layout n. belli şekilleri, yeni bir alana, eski görünümlerini bozmayacak şekilde, yeniden yerleştirme işlemi
layout n. tertip
layout n. takım
Trade/Economic
layout iş yerinin iç plan veya düzeni
layout tertip
layout bir reklamı oluşturan parçaların fiziki düzeni
Technical
layout plan
layout model
layout yerleşim planı
layout tertip
Computer
layout anahat düzeni
layout yerleşim planı
layout anahat
layout yerleşim uluslararası
layout düzen tasarım
Telecom
layout yerleşim
Textile
layout plan
Printery
layout yerleşim planı
layout mizanpaj

Meanings of "layout" with other terms in English Turkish Dictionary : 162 result(s)

English Turkish
General
alternate layout n. seçenek yerleşme planı
facility layout n. tesis yerleşimi
general layout n. genel yerleşme planı
general layout drawing n. genel yerleşme resmi
layout character n. yapı denetim karakteri
layout plan n. oturum planı
layout plan n. konumtasar
offıce layout n. ofis düzeni/planı
office layout n. büro planı
page layout n. sayfa planı
page layout n. sayfa düzeni
plant layout n. tesisat şeması
plant layout n. fabrika planı
plant layout n. fabrika düzeni
two-column layout n. her sayfayı çift sütun olarak düzenleme
Trade/Economic
cellular layout hücresel yerleşim
fixed-position layout sabit yerleşim planı
functional layout fonksiyonel yerleştirme
process layout imalat planı
product layout ürün yerleştirimi
product layout üretim süreci yerleştirme düzeni
Advertising
advertising layout and typography reklam tasarımı ve tipografisi
Technical
alternate layout seçenek yerleşme planı
circuit layout elektronik devre planı
circuit layout elektronik devre çizimi
circuit layout devre çizimi
circuit layout kumanda planı
circuit layout devre planı
compact layout kompak yerleşim
construction plant layout inşaat tesisleri vaziyet planı
control room layout kontrol odası yerleşimi
data design layout veri tasarım deseni
diagrammatic layout of buildings anahtar şema
die layout kalıp dizilişi
file layout kütük içerik ve öğütlenmesinin tanımı
file record layout kütük görünümü
file record layout dosya görünümü
general layout genel yerleşim planı
general layout genel vaziyet planı
layout and dimensions of workstation iş istasyonunun planı ve boyutları
layout criteria yerleşim kriterleri
layout plan umumi vaziyet planı
layout plan yerleştirme planı
layout plan yerleşim planı
layout planning yerleşim planlaması
layout sheet vaziyet planı
line layout hat planı
line layout tesisat planı
machine layout planning makine yerleşimi planlaması
master layout ana yerleşim planı
pattern layout model çizimi
pile layout kazık tertibi
pipe layout boru hattı şeması
plant layout fabrika yerleştirimi
preliminary layout ön yerleşim planı
process layout süreç yerleşimi
process layout süreç sıralaması
purlin layout aşık genel konumu
purlin layout aşık planı
record layout kayıt yapısı
record layout kayıt yerleşimi
systematic layout plan sistematik yerleşim planı
text layout metin düzeni
Computer
address layout adres yerleşimi
advanced layout gelişmiş düzen
after layout düzenden sonra
album layout albüm düzeni
asian layout asya tuş düzeni
asian layout asya düzeni
block layout blok düzen
book layout kitap düzeni
booklet layout kitapçık düzeni
change layout yerleşimi değiştir
chart layout çizim yerleşim düzeni
chart layout grafik yerleşimi
chip layout yonga yerleşim planı
choose a layout bir yerleşim seçin
clear layout düzeni temizle
column layout sütun yerleşimi
compact layout tekparça yerleşim
compact layout yoğun yerleşim
data design layout veri tasarım deseni
diagram layout diyagram düzeni
file layout kütük betimi
file layout kütük içerik ve örgütlenmesinin tanımı
file record layout kütük görünümü
file record layout dosya görünümü
handout master layout asıl dinleyici kopyası düzeni
key layout tuş yerleşimi
keyboard layout klavye yerleşimi
keyboard layout klavye düzeni
label layout etiket düzeni
layout character yapı denetim karakteri
layout for print yazdırma yerleşimi
layout guides düzen kılavuzları
layout items yerleşim öğeleri
layout menu tasarım menüsü
layout options düzen seçenekleri
layout preview yerleşim önizleme
layout properties düzen özellikleri
layout wizard yerleşim sihirbazı
master layout asıl düzeni
montage layout birleştirme düzeni
notes layout not düzeni
notes master layout asıl not düzeni
online layout bağlantılı görünüm
page layout sayfa planı
page layout sayfa düzeni
page layout sayfa düzenlemesi
page layout sayfa düzenleme
page layout in microsoft word microsoft word sayfa düzeni
page layout properties sayfa düzeni özellikleri
page layout view sayfa düzeni görünümü
page layout view options sayfa düzeni görünüm seçenekleri
picture layout resim düzeni
print layout sayfa düzeni
query layout sorgu düzeni
reapply layout yerleşimi yeniden uygula
record layout tutanak planı
record layout kayıt yapısı
record layout kayıt yerleşimi
regular layout normal düzen
save data with table layout veriyi tablo düzeniyle kaydet
save layout yerleşimi kaydet
section layout bölüm düzeni
slide layout slayt düzeni
text layout metin yerleşimi
vertical layout dikey düzen
web layout web yerleşimi
web layout view web yerleşimi görünümü
web layout view web düzeni görünümü
web page layout web sayfası düzeni
window layout pencere düzeni
Informatics
memory layout bellek yerleşimi
page layout sayfa düzeni
page layout mizanpaj
page layout sayfa yerleşim planı
print layout baskı sayfa düzeni
record layout tutanak planı
record layout tutanak klişesi
Telecom
central office layout design merkez ofis yerleşim tasarımı
memory layout bellek yerleşimi
page layout sayfa düzeni
print layout baskı sayfa düzeni
record layout tutanak planı
Architecture
eye-catching layout göz alıcı düzen/yerleşim/plan
room layout  oda planı 
Construction
block, plot, layout ada, parsel, pafta
general layout genel plan
layout lines yerleşim çizgileri
layout plan vaziyet planı
layout plan ayrıntılı plan
layout plan konumtasar
layout plan yerleşme planı
pipe layout borulama planı
Medical
cell layout hücre yayılımı
Environment
general layout genel yerleşim
Military
aerodrome layout meydan tesisleri planı
bridge site layout köprü yeri tertibi
bridge site layout köprü yeri tanzimi
layout plan yerleştirme planı
layout plan konma planı