Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

aldatma


Show Slang Terms

Meanings of "aldatma" in English : 58 result(s)

Category Turkish English
1 Common Usage n. aldatma deception >
2 Common Usage n. aldatma cheat >
3 General n. aldatma chicanery >
4 General n. aldatma circumvention >
5 General n. aldatma cozenage >
6 General n. aldatma deceit >
7 General n. aldatma shave >
8 General n. aldatma spoof >
9 General n. aldatma infidelity >
10 General n. aldatma inveiglement >
11 General n. aldatma mystification >
12 General n. aldatma paltering >
13 General n. aldatma eyewash >
14 General n. aldatma fraud >
15 General n. aldatma double cross >
16 General n. aldatma dupery >
17 General n. aldatma deceiving >
18 General n. aldatma sculduggery >
19 General n. aldatma scullduggery >
20 General n. aldatma skulduggery >
21 General n. aldatma deluding >
22 General n. aldatma delusion >
23 General n. aldatma illusion >
24 General n. aldatma imposition >
25 General n. aldatma dolo >
26 General n. aldatma befooling >
27 General n. aldatma beguilement >
28 General n. aldatma double >
29 General n. aldatma fallacy >
30 General n. aldatma gammon >
31 General n. aldatma humbug >
32 General n. aldatma lie >
33 General n. aldatma bait >
34 General n. aldatma sell >
35 General n. aldatma gullery >
36 General n. aldatma ingannation >
37 General n. aldatma eye wash >
38 General n. aldatma eye-wash >
39 General n. aldatma have-on >
40 General n. aldatma duplicity >
41 General n. aldatma adulteration >
42 General n. aldatma crossbite >
43 General n. aldatma gulling >
44 General n. aldatma skullduggery >
45 Trade/Economic aldatma bad faith >
46 Trade/Economic aldatma deceiving >
47 Trade/Economic aldatma fraud >
48 Law aldatma deception >
49 Law aldatma deceit >
50 Law aldatma deceiving >
51 Law aldatma beguilement >
52 Law aldatma defraudation >
53 Politics aldatma adulteration >
54 Technical aldatma trick >
55 Military aldatma deceive >
56 Military aldatma deception >
57 Military aldatma spoof >
58 Sport aldatma fake >

Meanings of "aldatma" with other terms : 27 result(s)

Category Turkish English
1 General n. bahanelerle aldatma stall >
2 General n. eşini aldatma adultery >
3 General n. kendi kendini aldatma self deceit >
4 General n. kendi kendini aldatma self deception >
5 General n. kendini aldatma self-deception >
6 Colloquial karını aldatma don’t cheat on your wife >
7 Trade/Economic dürüstlük ilkelerine aykırı olarak bir malın içine konulan değersiz başka bir madde ile tüketiciyi aldatma adulteration >
8 Law aldatma kastı bad faith >
9 Law aldatma kastı bad intention >
10 Law aldatma kastı malicious intent >
11 Technical elektronik aldatma electronic deception >
12 Computer sanal ortamda aldatma cyber cheating >
13 Military aldatma araçları deception means >
14 Military benzeterek elektronik aldatma imitative electronic deception >
15 Military düşmanı elektronik araçlarla yanıltma ve aldatma spoofing >
16 Military elektromanyetik örtme ve aldatma electromagnetic deception >
17 Military elektromanyetik örtü ve aldatma electromagnetic cover and deception >
18 Military elektronik aldatma electronic deception >
19 Military hileli aldatma manipulative deception >
20 Military hileli elektronik aldatma manipulative electronic deception >
21 Military taklit edilmiş elektronik aldatma simulative electronic deception >
22 Military taktik örtü ve aldatma tactical cover and deception >
23 Military taktik örtü ve aldatma harekatı tactical cover and deception operations >
24 Sport ikili aldatma double feint >
25 Basketball göz ile yapılan aldatma eyes fake >
26 Basketball kafa ile yapılan aldatma hareketi head fake >
27 Basketball savunmacının dengesini bozmak vücut ile yapılan aldatma hareketleri fakes and feints >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221