ayrıntılı - Turkish English Dictionary
History


Meanings of "ayrıntılı" in English Turkish Dictionary : 25 result(s)

Turkish English
Common Usage
ayrıntılı detailed adj.
General
ayrıntılı thorough adj.
ayrıntılı circumstantial adj.
ayrıntılı extensive adj.
ayrıntılı diffuse adj.
ayrıntılı elaborated adj.
ayrıntılı lengthy adj.
ayrıntılı exhaustive adj.
ayrıntılı prolix adj.
ayrıntılı play-by-play adj.
ayrıntılı particular adj.
ayrıntılı comprehensive adj.
ayrıntılı elaborate adj.
ayrıntılı overall adj.
ayrıntılı minute adj.
ayrıntılı diffusive adj.
ayrıntılı blow-by-blow adv.
Trade/Economic
ayrıntılı elaborate
ayrıntılı overall
ayrıntılı detailed
Technical
ayrıntılı overall
ayrıntılı exhaustive
Computer
ayrıntılı detailed
ayrıntılı with details
ayrıntılı verbose

Meanings of "ayrıntılı" with other terms in English Turkish Dictionary : 150 result(s)

Turkish English
General
ayrıntılı anlatmak detail v.
ayrıntılı anlatmak retail v.
ayrıntılı bir şekilde açıklamada bulunmak explicate v.
ayrıntılı bir şekilde hazırlamak elaborate v.
ayrıntılı bir şekilde konuşmak discourse v.
ayrıntılı ele almak discuss in detail v.
ayrıntılı ele almak examine in detail v.
ayrıntılı hale getirmek flesh out v.
ayrıntılı incelemek examine in detail v.
ayrıntılı incelemek scrutinize carefully v.
ayrıntılı olarak anlatmak detail v.
ayrıntılı yazmak expatiate v.
ciddi ve ayrıntılı bir şekilde yazmak discourse v.
daha ayrıntılı bir şekilde anlatmak enlarge upon v.
daha ayrıntılı bir şekilde söylemek amplify v.
üzerinde ayrıntılı biçimde çalışma yapmak work through v.
ayrıntılı araştırma detailed study n.
ayrıntılı araştırma detailed research n.
ayrıntılı bilgi detailed information n.
ayrıntılı bilgi full information n.
ayrıntılı bir şekilde hazırlayan elaborator n.
ayrıntılı boyama differential staining n.
ayrıntılı çalışma detailed work n.
ayrıntılı çalışma intensive study n.
ayrıntılı çalışma extensive work n.
ayrıntılı çalışma comprehensive study n.
ayrıntılı çalışma extensive study n.
ayrıntılı çizim working drawing n.
ayrıntılı etüt detailed survey n.
ayrıntılı hesap breakdown n.
ayrıntılı oluş exhaustiveness n.
ayrıntılı plan detail n.
ayrıntılı plan detail n.
ayrıntılı plan detailed plan n.
ayrıntılı plan blueprint n.
ayrıntılı rapor full report n.
ayrıntılı tasarı blueprint n.
ayrıntılı ve uzun mektup epistle n.
ciddi ve ayrıntılı bir yazı discourse n.
daha ayrıntılı bir şekilde söyleme amplification n.
daha ayrıntılı tartışma further discussion n.
ingiltere'nin resmi haritacılık kuruluşu olan ordnance survey'ce üretilen ayrıntılı haritalar dizisi ordnance survey maps n.
patent almak için yazılan ayrıntılı açıklama specification n.
ayrıntılı (bilgi) intimate adj.
ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış elaborated adj.
çok ayrıntılı ve çok iş isteyen elaborate adj.
daha ayrıntılı lengthier adj.
en ayrıntılı lengthiest adj.
geniş kapsamlı ve ayrıntılı exhaustive adj.
gereksiz ayrıntılı diffuse adj.
ayrıntılı bir şekilde detailedly adv.
ayrıntılı bir şekilde diffusively adv.
ayrıntılı bir şekilde in a comprehensive manner adv.
ayrıntılı bir şekilde in detail adv.
ayrıntılı bir şekilde with great extent of scope adv.
ayrıntılı bir şekilde in a detailed manner adv.
ayrıntılı bir şekilde in an all-inclusive manner adv.
ayrıntılı bir şekilde circumstantially adv.
ayrıntılı bir şekilde comprehensively adv.
ayrıntılı bir şekilde blow-by-blow adv.
ayrıntılı olarak particularly adv.
ayrıntılı olarak at great length adv.
ayrıntılı olarak verbosely adv.
ayrıntılı olarak self abandonment adv.
ayrıntılı olarak in detail adv.
ayrıntılı olarak at length adv.
ayrıntılı olarak at full length adv.
ayrıntılı olarak broadly adv.
ayrıntılı olarak at large adv.
daha ayrıntılı bir şekilde in more detail adv.
daha ayrıntılı olarak in more detail adv.
Phrasals
ayrıntılı biçimde açıklamak expand on
ayrıntılı olarak incelemek elaborate on
ayrıntılı olarak sunmak break down
bir sorunu ya da durumu ayrıntılı bir şekilde konuşmak talk through
Phrases
ayrıntılı olarak açıklandığı üzere as it is explained in detail
Idioms
ayrıntılı olarak düşünmek think long and hard
ayrıntılı/detaylı açıklamak flesh something out
ayrıntılı/detaylı açıklamak flesh out something
çok (fazlasıyla) ayrıntılı olarak in graphic detail
en anlaşılır veya ayrıntılı biçimde açıklamak spell out
teferruta inmek ayrıntılı bilgi edinmek flesh out the bare bones
Trade/Economic
ayrıntılı bilanço detailed balance sheet
ayrıntılı bilgi full information
ayrıntılı denetim detailed audit
ayrıntılı denetim rehberi audit kits
ayrıntılı döküm detailed breakdown
ayrıntılı fatura itemized bill
ayrıntılı fatura itemised bill
ayrıntılı fiş itemized bill
ayrıntılı fiş itemised bill
ayrıntılı fiyatlama unbundled pricing
ayrıntılı gelir tablosu detailed income statement
ayrıntılı gümrük vergisi differential customs duty
ayrıntılı hesap detailed account
ayrıntılı hesap dökümü bill of account
ayrıntılı hesapların içinde toplandığı grupların belirli tarihlerdeki toplamlarının denetlenmesi accounting control
ayrıntılı inceleme yöntemi breakdown method
ayrıntılı muhasebe denetimi detailed audit
ayrıntılı müzakerelerden önce söylenen fiyat arm's length market price
ayrıntılı olarak in detail
ayrıntılı rapor long-form report
ayrıntılı rapor full report
ayrıntılı tablo detailed statement
ayrıntılı tarif/tanım/hesap blow-by-blow description
ayrıntılı tarif/tanım/hesap blow-by-blow account
bir mal ve hizmet üretimi için gerekli olan makine ve parçaların ayrıntılı dökümü bill of materials
bir reklamın daha ayrıntılı bilgi talep etmek vs için reklamcıya gönderilmek üzere tasarlanan kısmı coupon
buluşun (ayrıntılı) açıklaması disclosure of the invention
çok ayrıntılı olmayan para piyasası no brainer
geçmiş yıllarla karşılaştırma yapabilmek için bilançonun ayrıntılı biçimde hazırlanması analysis
kredi sözleşmelerinde yer alan ayrıntılı güvence koşulları covenant
kredi sözleşmelerinde yer alan ayrıntılı güvence koşulları covenant
malı satın almaya özendirmek için aşama aşama tam ve ayrıntılı bilgi sunma temeline dayalı bir satış biçimi formula selling presentation
üst yönetimin planlarını uygulamak üzere ayrıntılı plan ve süreçler geliştiren yöneticiler middle management
Law
ayrıntılı tarama toplantısı comprehensive screening meeting
davanın dayanaklarını ve kapsamını ayrıntılı olarak bildiren belge bill of particulars
Politics
ayrıntılı gündem annotated agenda
ortaklıkla ilgili ayrıntılı doküman registration document
Insurance
ayrıntılı anlaşma longform agreement
Technical
ayrıntılı gösterge inventory
ayrıntılı liste enumeration
ayrıntılı sadeleştirilmiş gösteriliş detailed simplified representation
ayrıntılı tavsiyeler comprehensive recommendations
detaylı/ayrıntılı veri in-depth data
enerji yitimli ayrıntılı yapı energy-loss fine structure
genişletilmiş erke-yitimli ayrıntılı yapı extended energy-loss fine structure
Computer
ayrıntılı bilgi fine print
ayrıntılı bilgi tell me more
ayrıntılı bilgi için for detailed information
ayrıntılı değer gerekli need refining value
ayrıntılı günlük verbose logging
ayrıntılı inceleme profiling
ayrıntılı liste detailed list
ayrıntılı öğeler detailed items
ayrıntılı sütun gerekli need refining column
Telecom
altsistem ayrıntılı tasarım subsystem detail design
ayrıntılı arama kaydı call detail recording
ayrıntılı tasarım aşaması detail design phase
istasyon mesajını ayrıntılı kaydetme station message-detail recording
sistem ayrıntılı açıklama belgesi system detailed description document
Construction
ayrıntılı çizim detailed drawing
ayrıntılı keşif detailed estimate
ayrıntılı plan site plan
ayrıntılı plan layout plan
ayrıntılı proje evresi detailed design stage
ayrıntılı yapıyeri araştırması detailed site investigation
Marine
denizcilikte ve havacılıkta kullanılan çok ayrıntılı ve kesinliği yüksek harita chart
Statistics
ayrıntılı önsel diffuse prior
Marine Biology
ayrıntılı özetleme abstractşon