Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

ayrıntılı


Meanings of "ayrıntılı" in English : 25 result(s)

Category Turkish English
1 Common Usage adj. ayrıntılı detailed >
2 General adj. ayrıntılı exhaustive >
3 General adj. ayrıntılı play-by-play >
4 General adj. ayrıntılı overall >
5 General adj. ayrıntılı extensive >
6 General adj. ayrıntılı thorough >
7 General adj. ayrıntılı prolix >
8 General adj. ayrıntılı elaborated >
9 General adj. ayrıntılı lengthy >
10 General adj. ayrıntılı minute >
11 General adj. ayrıntılı particular >
12 General adj. ayrıntılı circumstantial >
13 General adj. ayrıntılı comprehensive >
14 General adj. ayrıntılı diffuse >
15 General adj. ayrıntılı diffusive >
16 General adj. ayrıntılı elaborate >
17 General adv. ayrıntılı blow-by-blow >
18 Trade/Economic ayrıntılı detailed >
19 Trade/Economic ayrıntılı elaborate >
20 Trade/Economic ayrıntılı overall >
21 Technical ayrıntılı exhaustive >
22 Technical ayrıntılı overall >
23 Computer ayrıntılı verbose >
24 Computer ayrıntılı with details >
25 Computer ayrıntılı detailed >

Meanings of "ayrıntılı" with other terms : 150 result(s)

Category Turkish English
1 General v. ayrıntılı anlatmak retail >
2 General v. ayrıntılı anlatmak detail >
3 General v. ayrıntılı bir şekilde açıklamada bulunmak explicate >
4 General v. ayrıntılı bir şekilde hazırlamak elaborate >
5 General v. ayrıntılı bir şekilde konuşmak discourse >
6 General v. ayrıntılı ele almak discuss in detail >
7 General v. ayrıntılı ele almak examine in detail >
8 General v. ayrıntılı hale getirmek flesh out >
9 General v. ayrıntılı incelemek examine in detail >
10 General v. ayrıntılı incelemek scrutinize carefully >
11 General v. ayrıntılı olarak anlatmak detail >
12 General v. ayrıntılı yazmak expatiate >
13 General v. ciddi ve ayrıntılı bir şekilde yazmak discourse >
14 General v. daha ayrıntılı bir şekilde anlatmak enlarge upon >
15 General v. daha ayrıntılı bir şekilde söylemek amplify >
16 General v. üzerinde ayrıntılı biçimde çalışma yapmak work through >
17 General n. ayrıntılı araştırma detailed research >
18 General n. ayrıntılı araştırma detailed study >
19 General n. ayrıntılı bilgi full information >
20 General n. ayrıntılı bilgi detailed information >
21 General n. ayrıntılı bir şekilde hazırlayan elaborator >
22 General n. ayrıntılı boyama differential staining >
23 General n. ayrıntılı çalışma extensive work >
24 General n. ayrıntılı çalışma detailed work >
25 General n. ayrıntılı çalışma extensive study >
26 General n. ayrıntılı çalışma comprehensive study >
27 General n. ayrıntılı çalışma intensive study >
28 General n. ayrıntılı çizim working drawing >
29 General n. ayrıntılı etüt detailed survey >
30 General n. ayrıntılı hesap breakdown >
31 General n. ayrıntılı oluş exhaustiveness >
32 General n. ayrıntılı plan blueprint >
33 General n. ayrıntılı plan detail >
34 General n. ayrıntılı plan detailed plan >
35 General n. ayrıntılı rapor full report >
36 General n. ayrıntılı tasarı blueprint >
37 General n. ayrıntılı ve uzun mektup epistle >
38 General n. ciddi ve ayrıntılı bir yazı discourse >
39 General n. daha ayrıntılı bir şekilde söyleme amplification >
40 General n. daha ayrıntılı tartışma further discussion >
41 General n. ingiltere'nin resmi haritacılık kuruluşu olan ordnance survey'ce üretilen ayrıntılı haritalar dizisi ordnance survey maps >
42 General n. patent almak için yazılan ayrıntılı açıklama specification >
43 General adj. ayrıntılı (bilgi) intimate >
44 General adj. ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış elaborated >
45 General adj. çok ayrıntılı ve çok iş isteyen elaborate >
46 General adj. daha ayrıntılı lengthier >
47 General adj. en ayrıntılı lengthiest >
48 General adj. geniş kapsamlı ve ayrıntılı exhaustive >
49 General adj. gereksiz ayrıntılı diffuse >
50 General adv. ayrıntılı bir şekilde circumstantially >
51 General adv. ayrıntılı bir şekilde comprehensively >
52 General adv. ayrıntılı bir şekilde detailedly >
53 General adv. ayrıntılı bir şekilde diffusively >
54 General adv. ayrıntılı bir şekilde in an all-inclusive manner >
55 General adv. ayrıntılı bir şekilde with great extent of scope >
56 General adv. ayrıntılı bir şekilde in a comprehensive manner >
57 General adv. ayrıntılı bir şekilde in detail >
58 General adv. ayrıntılı bir şekilde in a detailed manner >
59 General adv. ayrıntılı olarak broadly >
60 General adv. ayrıntılı olarak at great length >
61 General adv. ayrıntılı olarak in detail >
62 General adv. ayrıntılı olarak verbosely >
63 General adv. ayrıntılı olarak at length >
64 General adv. ayrıntılı olarak self abandonment >
65 General adv. ayrıntılı olarak particularly >
66 General adv. ayrıntılı olarak at full length >
67 General adv. daha ayrıntılı bir şekilde in more detail >
68 General adv. daha ayrıntılı olarak in more detail >
69 Phrasals ayrıntılı biçimde açıklamak expand on >
70 Phrasals ayrıntılı olarak sunmak break down >
71 Idioms ayrıntılı olarak düşünmek think long and hard >
72 Idioms ayrıntılı/detaylı açıklamak flesh out something >
73 Idioms ayrıntılı/detaylı açıklamak flesh something out >
74 Trade/Economic ayrıntılı bilanço detailed balance sheet >
75 Trade/Economic ayrıntılı bilgi full information >
76 Trade/Economic ayrıntılı denetim detailed audit >
77 Trade/Economic ayrıntılı denetim rehberi audit kits >
78 Trade/Economic ayrıntılı döküm detailed breakdown >
79 Trade/Economic ayrıntılı fatura itemized bill >
80 Trade/Economic ayrıntılı fatura itemised bill >
81 Trade/Economic ayrıntılı fiş itemised bill >
82 Trade/Economic ayrıntılı fiş itemized bill >
83 Trade/Economic ayrıntılı fiyatlama unbundled pricing >
84 Trade/Economic ayrıntılı gelir tablosu detailed income statement >
85 Trade/Economic ayrıntılı gümrük vergisi differential customs duty >
86 Trade/Economic ayrıntılı hesap detailed account >
87 Trade/Economic ayrıntılı hesap dökümü bill of account >
88 Trade/Economic ayrıntılı hesapların içinde toplandığı grupların belirli tarihlerdeki toplamlarının denetlenmesi accounting control >
89 Trade/Economic ayrıntılı inceleme yöntemi breakdown method >
90 Trade/Economic ayrıntılı muhasebe denetimi detailed audit >
91 Trade/Economic ayrıntılı müzakerelerden önce söylenen fiyat arm's length market price >
92 Trade/Economic ayrıntılı olarak in detail >
93 Trade/Economic ayrıntılı rapor full report >
94 Trade/Economic ayrıntılı rapor long-form report >
95 Trade/Economic ayrıntılı sipariş emri indent >
96 Trade/Economic ayrıntılı tablo detailed statement >
97 Trade/Economic ayrıntılı tarif/tanım/hesap blow-by-blow account >
98 Trade/Economic ayrıntılı tarif/tanım/hesap blow-by-blow description >
99 Trade/Economic bir mal ve hizmet üretimi için gerekli olan makine ve parçaların ayrıntılı dökümü bill of materials >
100 Trade/Economic bir reklamın daha ayrıntılı bilgi talep etmek vs için reklamcıya gönderilmek üzere tasarlanan kısmı coupon >
101 Trade/Economic buluşun (ayrıntılı) açıklaması disclosure of the invention >
102 Trade/Economic çok ayrıntılı olmayan para piyasası no brainer >
103 Trade/Economic geçmiş yıllarla karşılaştırma yapabilmek için bilançonun ayrıntılı biçimde hazırlanması analysis >
104 Trade/Economic kredi sözleşmelerinde yer alan ayrıntılı güvence koşulları covenant >
105 Trade/Economic kredi sözleşmelerinde yer alan ayrıntılı güvence koşulları covenant >
106 Trade/Economic malı satın almaya özendirmek için aşama aşama tam ve ayrıntılı bilgi sunma temeline dayalı bir satış biçimi formula selling presentation >
107 Trade/Economic üst yönetimin planlarını uygulamak üzere ayrıntılı plan ve süreçler geliştiren yöneticiler middle management >
108 Law ayrıntılı tarama toplantısı comprehensive screening meeting >
109 Law davanın dayanaklarını ve kapsamını ayrıntılı olarak bildiren belge bill of particulars >
110 Politics ayrıntılı gündem annotated agenda >
111 Politics ortaklıkla ilgili ayrıntılı doküman registration document >
112 Insurance ayrıntılı anlaşma longform agreement >
113 Technical ayrıntılı gösterge inventory >
114 Technical ayrıntılı liste enumeration >
115 Technical ayrıntılı sadeleştirilmiş gösteriliş detailed simplified representation >
116 Technical ayrıntılı tavsiyeler comprehensive recommendations >
117 Technical detaylı/ayrıntılı veri in-depth data >
118 Technical enerji yitimli ayrıntılı yapı energy-loss fine structure >
119 Technical genişletilmiş erke-yitimli ayrıntılı yapı extended energy-loss fine structure >
120 Computer ayrıntılı bilgi fine print >
121 Computer ayrıntılı bilgi tell me more >
122 Computer ayrıntılı bilgi için for detailed information >
123 Computer ayrıntılı değer gerekli need refining value >
124 Computer ayrıntılı günlük verbose logging >
125 Computer ayrıntılı inceleme profiling >
126 Computer ayrıntılı liste detailed list >
127 Computer ayrıntılı öğeler detailed items >
128 Computer ayrıntılı sütun gerekli need refining column >
129 Informatics ayrıntılı sistem analizi detailed system analysis >
130 Informatics ayrıntılı tasarım detailed design >
131 Telecom altsistem ayrıntılı tasarım subsystem detail design >
132 Telecom ayrıntılı arama kaydı call detail recording >
133 Telecom ayrıntılı tasarım aşaması detail design phase >
134 Telecom istasyon mesajını ayrıntılı kaydetme station message-detail recording >
135 Telecom sistem ayrıntılı açıklama belgesi system detailed description document >
136 Construction ayrıntılı çizim detailed drawing >
137 Construction ayrıntılı keşif detailed estimate >
138 Construction ayrıntılı proje evresi detailed design stage >
139 Construction ayrıntılı yapıyeri araştırması detailed site investigation >
140 Marine denizcilikte ve havacılıkta kullanılan çok ayrıntılı ve kesinliği yüksek harita chart >
141 Statistics ayrıntılı önsel diffuse prior >
142 Marine Biology ayrıntılı özetleme abstractşon >
143 Military ayrıntılı eğitim programı detailed syllabus >
144 Military ayrıntılı kaza raporu detailed accident report >
145 Military ayrıntılı kodlama elaborate code >
146 Military ayrıntılı özel veya üçüncü safha raporu detailer special or third phase report >
147 Military ayrıntılı pusu deliberate ambush >
148 Military ayrıntılı sökme detail strip >
149 Military ayrıntılı taksi talimatı detailed taxi instruction >
150 Military ayrıntılı teknik rapor detailed technical report >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221