History


Meanings of "ayrıntılı" in English Turkish Dictionary : 25 result(s)

Turkish English
Common Usage
ayrıntılı adj. detailed
General
ayrıntılı adj. thorough
ayrıntılı adj. circumstantial
ayrıntılı adj. extensive
ayrıntılı adj. diffuse
ayrıntılı adj. elaborated
ayrıntılı adj. lengthy
ayrıntılı adj. exhaustive
ayrıntılı adj. prolix
ayrıntılı adj. play-by-play
ayrıntılı adj. particular
ayrıntılı adj. comprehensive
ayrıntılı adj. elaborate
ayrıntılı adj. overall
ayrıntılı adj. minute
ayrıntılı adj. diffusive
ayrıntılı adv. blow-by-blow
Trade/Economic
ayrıntılı elaborate
ayrıntılı overall
ayrıntılı detailed
Technical
ayrıntılı overall
ayrıntılı exhaustive
Computer
ayrıntılı detailed
ayrıntılı with details
ayrıntılı verbose

Meanings of "ayrıntılı" with other terms in English Turkish Dictionary : 150 result(s)

Turkish English
General
ayrıntılı anlatmak v. retail
ayrıntılı anlatmak v. detail
ayrıntılı bir şekilde açıklamada bulunmak v. explicate
ayrıntılı bir şekilde hazırlamak v. elaborate
ayrıntılı bir şekilde konuşmak v. discourse
ayrıntılı ele almak v. discuss in detail
ayrıntılı ele almak v. examine in detail
ayrıntılı hale getirmek v. flesh out
ayrıntılı incelemek v. examine in detail
ayrıntılı incelemek v. scrutinize carefully
ayrıntılı olarak anlatmak v. detail
ayrıntılı yazmak v. expatiate
ciddi ve ayrıntılı bir şekilde yazmak v. discourse
daha ayrıntılı bir şekilde anlatmak v. enlarge upon
daha ayrıntılı bir şekilde söylemek v. amplify
üzerinde ayrıntılı biçimde çalışma yapmak v. work through
ayrıntılı araştırma n. detailed study
ayrıntılı araştırma n. detailed research
ayrıntılı bilgi n. detailed information
ayrıntılı bilgi n. full information
ayrıntılı bir şekilde hazırlayan n. elaborator
ayrıntılı çalışma n. detailed work
ayrıntılı çalışma n. extensive study
ayrıntılı çalışma n. extensive work
ayrıntılı çalışma n. comprehensive study
ayrıntılı çizim n. working drawing
ayrıntılı hesap n. breakdown
ayrıntılı oluş n. exhaustiveness
ayrıntılı plan n. detailed plan
ayrıntılı plan n. blueprint
ayrıntılı plan n. detail
ayrıntılı plan n. detail
ayrıntılı rapor n. full report
ayrıntılı tasarı n. blueprint
ayrıntılı ve uzun mektup n. epistle
ciddi ve ayrıntılı bir yazı n. discourse
daha ayrıntılı bir şekilde söyleme n. amplification
daha ayrıntılı tartışma n. further discussion
ingiltere'nin resmi haritacılık kuruluşu olan ordnance survey'ce üretilen ayrıntılı haritalar dizisi n. ordnance survey maps
patent almak için yazılan ayrıntılı açıklama n. specification
ayrıntılı (bilgi) adj. intimate
ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış adj. elaborated
çok ayrıntılı ve çok iş isteyen adj. elaborate
daha ayrıntılı adj. lengthier
en ayrıntılı adj. lengthiest
geniş kapsamlı ve ayrıntılı adj. exhaustive
gereksiz ayrıntılı adj. diffuse
ayrıntılı bir şekilde adv. detailedly
ayrıntılı bir şekilde adv. in a comprehensive manner
ayrıntılı bir şekilde adv. diffusively
ayrıntılı bir şekilde adv. in detail
ayrıntılı bir şekilde adv. with great extent of scope
ayrıntılı bir şekilde adv. blow-by-blow
ayrıntılı bir şekilde adv. in a detailed manner
ayrıntılı bir şekilde adv. in an all-inclusive manner
ayrıntılı bir şekilde adv. circumstantially
ayrıntılı bir şekilde adv. comprehensively
ayrıntılı olarak adv. at great length
ayrıntılı olarak adv. verbosely
ayrıntılı olarak adv. at length
ayrıntılı olarak adv. self abandonment
ayrıntılı olarak adv. at full length
ayrıntılı olarak adv. broadly
ayrıntılı olarak adv. at large
ayrıntılı olarak adv. in detail
daha ayrıntılı bir şekilde adv. in more detail
daha ayrıntılı olarak adv. in more detail
Phrasals
ayrıntılı biçimde açıklamak expand on
ayrıntılı olarak sunmak break down
bir sorunu ya da durumu ayrıntılı bir şekilde konuşmak talk through
Phrases
ayrıntılı olarak açıklandığı üzere as it is explained in detail
Idioms
ayrıntılı olarak düşünmek think long and hard
ayrıntılı/detaylı açıklamak flesh out something
ayrıntılı/detaylı açıklamak flesh something out
çok (fazlasıyla) ayrıntılı olarak in graphic detail
en anlaşılır veya ayrıntılı biçimde açıklamak spell out
teferruta inmek ayrıntılı bilgi edinmek flesh out the bare bones
Trade/Economic
ayrıntılı bilanço detailed balance sheet
ayrıntılı bilgi full information
ayrıntılı denetim detailed audit
ayrıntılı denetim rehberi audit kits
ayrıntılı döküm detailed breakdown
ayrıntılı fatura itemised bill
ayrıntılı fiş itemized bill
ayrıntılı fiş itemised bill
ayrıntılı fiyatlama unbundled pricing
ayrıntılı gümrük vergisi differential customs duty
ayrıntılı hesap detailed account
ayrıntılı hesap dökümü bill of account
ayrıntılı hesapların içinde toplandığı grupların belirli tarihlerdeki toplamlarının denetlenmesi accounting control
ayrıntılı muhasebe denetimi detailed audit
ayrıntılı müzakerelerden önce söylenen fiyat arm's length market price
ayrıntılı olarak in detail
ayrıntılı rapor long-form report
ayrıntılı rapor full report
ayrıntılı sipariş emri indent
ayrıntılı tablo detailed statement
ayrıntılı tarif/tanım/hesap blow-by-blow description
ayrıntılı tarif/tanım/hesap blow-by-blow account
bir mal ve hizmet üretimi için gerekli olan makine ve parçaların ayrıntılı dökümü bill of materials
bir reklamın daha ayrıntılı bilgi talep etmek vs için reklamcıya gönderilmek üzere tasarlanan kısmı coupon
buluşun (ayrıntılı) açıklaması disclosure of the invention
çok ayrıntılı olmayan para piyasası no brainer
geçmiş yıllarla karşılaştırma yapabilmek için bilançonun ayrıntılı biçimde hazırlanması analysis
kredi sözleşmelerinde yer alan ayrıntılı güvence koşulları covenant
kredi sözleşmelerinde yer alan ayrıntılı güvence koşulları covenant
malı satın almaya özendirmek için aşama aşama tam ve ayrıntılı bilgi sunma temeline dayalı bir satış biçimi formula selling presentation
üst yönetimin planlarını uygulamak üzere ayrıntılı plan ve süreçler geliştiren yöneticiler middle management
Law
ayrıntılı tarama toplantısı comprehensive screening meeting
davanın dayanaklarını ve kapsamını ayrıntılı olarak bildiren belge bill of particulars
Politics
ayrıntılı gündem annotated agenda
ortaklıkla ilgili ayrıntılı doküman registration document
Insurance
ayrıntılı anlaşma longform agreement
Technical
ayrıntılı gösterge inventory
ayrıntılı liste enumeration
ayrıntılı sadeleştirilmiş gösteriliş detailed simplified representation
ayrıntılı tavsiyeler comprehensive recommendations
detaylı/ayrıntılı veri in-depth data
genişletilmiş erke-yitimli ayrıntılı yapı extended energy-loss fine structure
Computer
ayrıntılı bilgi tell me more
ayrıntılı bilgi için for detailed information
ayrıntılı değer gerekli need refining value
ayrıntılı günlük verbose logging
ayrıntılı liste detailed list
ayrıntılı öğeler detailed items
ayrıntılı sütun gerekli need refining column
Informatics
ayrıntılı sistem analizi detailed system analysis
ayrıntılı tasarım detailed design
Telecom
altsistem ayrıntılı tasarım subsystem detail design
ayrıntılı arama kaydı call detail recording
ayrıntılı tasarım aşaması detail design phase
sistem ayrıntılı açıklama belgesi system detailed description document
Construction
ayrıntılı çizim detailed drawing
ayrıntılı keşif detailed estimate
ayrıntılı plan layout plan
ayrıntılı plan site plan
ayrıntılı proje evresi detailed design stage
ayrıntılı yapıyeri araştırması detailed site investigation
Railway
ayrıntılı kesit detailed profile
Marine
denizcilikte ve havacılıkta kullanılan çok ayrıntılı ve kesinliği yüksek harita chart
Statistics
ayrıntılı önsel diffuse prior
Marine Biology
ayrıntılı özetleme abstractşon
Military
ayrıntılı eğitim programı detailed syllabus
ayrıntılı kaza raporu detailed accident report
ayrıntılı kodlama elaborate code
ayrıntılı özel veya üçüncü safha raporu detailer special or third phase report
ayrıntılı pusu deliberate ambush
ayrıntılı sökme detail strip
ayrıntılı taksi talimatı detailed taxi instruction
ayrıntılı teknik rapor detailed technical report