Geçmiş
Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"contraction" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 42 sonuç

İngilizce Türkçe
Yaygın Kullanım
n. contraction kasılma
n. contraction büzülme
Genel
n. contraction küçültme
n. contraction çekilme
n. contraction daraltma
n. contraction daralma
n. contraction kasılma
n. contraction küçülme
n. contraction büzme
n. contraction (hastalık) kapma
n. contraction ilişki kurma
n. contraction kasınç
n. contraction kontraksiyon
n. contraction edinme
n. contraction kasılım
n. contraction rötre
n. contraction kısalma
n. contraction kaynaşma
n. contraction kapma
n. contraction kaynaşmış sözcük
n. contraction yakalanma
n. contraction daratlma
n. contraction gerileme
n. contraction doğum sırasında rahim kaslarının kasılması
n. contraction kısaltma
Ticaret/Ekonomi
contraction reel ulusal gelirin mutlak olarak düştüğü veya uzun dönemli eğilimine göre yavaş arttığı dönem
Teknik
contraction daralma
contraction büzülme
contraction çekme
contraction küçülme
İnşaat
contraction büzülme
Medikal
contraction kasılma
contraction kasın kasılması
Patoloji
contraction kasınma
Gıda
contraction kasılma
Biyoloji
contraction kasılım
Dilbilim
contraction bir veya birkaç harf atılarak yapılan kısaltma
contraction derilme
contraction kısaltma (bir veya birkaç harf atılarak yapılan)
contraction deriline
contraction kaynaşma
Jeoloji
contraction büzüşme

"contraction" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 66 sonuç

İngilizce Türkçe
Genel
n. contraction joint büzülme derzi
n. free contraction özgün büzülme
n. longitudinal contraction boyuna çekme
n. longitudinal contraction boyuna kısalma
n. muscular contraction kas kasılması
Ticaret/Ekonomi
expansionary fiscal contraction genişletici mali daralma
fee contraction ücret daralması
Siyasal
economic contraction ekonomik daralma
Teknik
after-contraction çekinti sonrası
bottom contraction taban daralması
coefficient of contraction daralma katsayısı
coefficient of contraction büzülme katsayısı
coefficient of contraction çekme veya büzülme katsayısı
contraction allowance büzülme payı
contraction allowance çekme payı
contraction cavity büzülme boşluğu
contraction cavity çekme boşluğu
contraction coefficient daralma katsayısı
contraction coefficient büzülme katsayısı
contraction crack daralma çatlağı
contraction crack rötre
contraction forces büzülme kuvvetleri
contraction forces daralma kuvvetleri
contraction joint büzülme derzi
contraction joint çekme derzi
contraction joint grouting büzülme derzi enjeksiyonu
dimensional contraction boyutsal çekme
dimensional contraction boyutsal büzülme
gradual contraction tedrici daralma
hindered contraction kısıtlanmış çekme
lanthanide contraction lantanit büzülmesi
liquid contraction sıvı çekintisi
lorentz-fitzgerald contraction lorentz-fitzgerald çekmesi
solid contraction katı çekmesi
thermal contraction ısıl büzülme
thermal contraction ısıl çekme
thermal contraction coefficient ısıl çekme katsayısı
volume contraction oylum daralması
İnşaat
contraction joint büzülme derzi
Havacılık
contraction ratio daralma oranı
Medikal
cardiac cycle contraction kalp kasılması
contraction of the palmaris brevis muscle palmaris brevis kasının kontraksiyonu
contraction phase of muscles kasların kasılma fazı
contraction phase of muscles kasların kasılma evresi
isometric contraction izometrik kontraksiyon
miyocardial contraction miyokard kontraksiyonu
muscle contraction kas kasılması
muscle contraction kas çekilmesi
muscle contraction adale çekilmesi
muscle contraction kas kontraksiyonu
muscle contraction kas sıkışması
myoclonic contraction miyoklonik kasılma
stomach/gastric contraction mide kasılması
uterine contraction uterus kontraksiyonu
voluntary muscle contraction istemli kas kasılması
voluntary muscle contraction istemli kas kontraksiyonu
Patoloji
pelvic inlet contraction pelvis girişi darlığı
Optik
contraction furrows kontraksiyon olukları
Gıda
free contraction serbest kasılma
Fizik
lanthanide contraction lantanit küçülmesi
Kimya
lanthanide contraction lantanit küçülmesi
Deniz Biyolojisi
contraction loss coefficient daralma yitim katsayısı
contraction loss coefficient daralma yitimi katsayısı
contraction loss coefficient daralma kaybı katsayısı
Jeoloji
contraction limit kontraksiyon sınırı
contraction theory kontraksiyon teorisi