contraction - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

contraction

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"contraction" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 42 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
contraction i. kasılma
contraction i. büzülme
General
contraction i. küçültme
contraction i. kasılma
contraction i. küçülme
contraction i. büzme
contraction i. (hastalık) kapma
contraction i. çekilme
contraction i. daraltma
contraction i. daralma
contraction i. kasınç
contraction i. kontraksiyon
contraction i. edinme
contraction i. kasılım
contraction i. rötre
contraction i. kısalma
contraction i. kaynaşma
contraction i. kapma
contraction i. gerileme
contraction i. kaynaşmış sözcük
contraction i. yakalanma
contraction i. doğum sırasında rahim kaslarının kasılması
contraction i. kısaltma
contraction i. ilişki kurma
Trade/Economic
contraction reel ulusal gelirin mutlak olarak düştüğü veya uzun dönemli eğilimine göre yavaş arttığı dönem
Technical
contraction daralma
contraction çekme
contraction büzülme
contraction küçülme
Construction
contraction büzülme
Medical
contraction kasılma
contraction kasın kasılması
Pathology
contraction kasınma
Food Engineering
contraction kasılma
Biology
contraction kasılım
Linguistics
contraction derilme
contraction bir veya birkaç harf atılarak yapılan kısaltma
contraction kısaltma (bir veya birkaç harf atılarak yapılan)
contraction deriline
contraction kaynaşma
Geology
contraction sıkışma
contraction büzüşme

"contraction" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 68 sonuç

İngilizce Türkçe
General
contraction joint i. büzülme derzi
free contraction i. özgün büzülme
longitudinal contraction i. boyuna kısalma
longitudinal contraction i. boyuna çekme
muscular contraction i. kas kasılması
Trade/Economic
expansionary fiscal contraction genişletici mali daralma
fee contraction ücret daralması
financial contraction mali daralma
Politics
economic contraction ekonomik daralma
trade contraction ticaret daralması
Technical
after-contraction çekinti sonrası
bottom contraction taban daralması
coefficient of contraction daralma katsayısı
coefficient of contraction çekme veya büzülme katsayısı
coefficient of contraction büzülme katsayısı
contraction allowance çekme payı
contraction allowance büzülme payı
contraction cavity büzülme boşluğu
contraction cavity çekme boşluğu
contraction coefficient daralma katsayısı
contraction coefficient büzülme katsayısı
contraction crack daralma çatlağı
contraction crack rötre
contraction forces büzülme kuvvetleri
contraction forces daralma kuvvetleri
contraction joint büzülme derzi
contraction joint çekme derzi
contraction joint grouting büzülme derzi enjeksiyonu
dimensional contraction boyutsal çekme
dimensional contraction boyutsal büzülme
gradual contraction tedrici daralma
hindered contraction kısıtlanmış çekme
lanthanide contraction lantanit büzülmesi
liquid contraction sıvı çekintisi
lorentz-fitzgerald contraction lorentz-fitzgerald çekmesi
solid contraction katı çekmesi
thermal contraction ısıl büzülme
thermal contraction ısıl çekme
thermal contraction coefficient ısıl çekme katsayısı
volume contraction oylum daralması
Construction
contraction joint büzülme derzi
Aeronautic
contraction ratio daralma oranı
Medical
cardiac cycle contraction kalp kasılması
contraction of the palmaris brevis muscle palmaris brevis kasının kontraksiyonu
contraction phase of muscles kasların kasılma fazı
contraction phase of muscles kasların kasılma evresi
isometric contraction izometrik kontraksiyon
miyocardial contraction miyokard kontraksiyonu
muscle contraction kas kasılması
muscle contraction kas sıkışması
muscle contraction kas kontraksiyonu
muscle contraction adale çekilmesi
muscle contraction kas çekilmesi
myoclonic contraction miyoklonik kasılma
stomach/gastric contraction mide kasılması
uterine contraction uterus kontraksiyonu
voluntary muscle contraction istemli kas kasılması
voluntary muscle contraction istemli kas kontraksiyonu
Pathology
pelvic inlet contraction pelvis girişi darlığı
Optics
contraction furrows kontraksiyon olukları
Food Engineering
free contraction serbest kasılma
Physics
lanthanide contraction lantanit küçülmesi
Chemistry
lanthanide contraction lantanit küçülmesi
Marine Biology
contraction loss coefficient daralma yitimi katsayısı
contraction loss coefficient daralma kaybı katsayısı
contraction loss coefficient daralma yitim katsayısı
Geology
contraction limit kontraksiyon sınırı
contraction theory kontraksiyon teorisi