History
Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "date" in Turkish English Dictionary : 48 result(s)

English Turkish
Common Usage
v. date (biriyle) çıkmak
v. date randevuya çıkmak
n. date zaman
n. date tarih
n. date randevu
General
v. date flört etmek
v. date modası geçmek
v. date ile flört etmek
v. date eskimek
v. date ile çıkmak
v. date eski bir tarihten geliyor olmak
v. date tarihlendirmek
v. date eskiden kalmak
v. date tarih koymak
v. date tarih vermek
v. date dayanmak (bir tarihe)
v. date tarihini belirlemek
v. date zamanını belirlemek
v. date bayatlamak
v. date tarih atmak
v. date tarihini saptamak
v. date buluşmak
v. date bir tarihe dayanmak
n. date vade
n. date flört edilen kişi
n. date günlemeç
n. date buluşma
n. date arabistanhurması
n. date gün
n. date çağdaş
n. date tarihlendirme
n. date dönem
n. date mühlet
n. date flört
n. date hurma
Colloquial
date sevgili
Slang
date kıç
Trade/Economic
date tarih
date gün
date tarih koymak
date keşide tarihi
date vade
date tarihlemek
Law
date tarih belirlemek
date tarih atmak
Politics
date çağ
Gastronomy
date hurma
Botanic
date hurma

Meanings of "date" with other terms in English Turkish Dictionary : 150 result(s)

English Turkish
General
v. apply an earlier date öne çekmek
v. ask for a date çıkma teklifi etmek
v. be out of date süresi bitmek
v. be up to date son modaya uymak
v. date back to geçmişe dayanmak
v. date back to eskiye dayanmak
v. date back to old times geçmişe dayanmak
v. date with somebody biriyle bir ilişkisi olmak
v. determine the date of tarihini belirlemek
v. get out of date zamanın gerisinde kalmak
v. get up to date (with) güne uydurmak
v. get up to date (with) donanmak
v. go out of date modası geçmek
v. have a date with someone biriyle buluşması olmak
v. invite on a date davet etmek
v. keep something up to date modernleştirmek
v. set a date bir tarih belirlemek
v. stay up to date güncel kalmak
n. arrival date geliş tarihi
n. booking date rezervasyon tarihi
n. broadcast date yayın tarihi
n. date of arrrival geliş tarihi
n. date of establishment kuruluş tarihi
n. date of marriage evlilik tarihi
n. date of publication tarihi neşri
n. date of transfer havale tarihi
n. date of transfer transfer tarihi
n. date of travel seyahat tarihi
n. date palm hurma ağacı
n. double date iki çiftli randevu
n. expire date son kullanma tarihi
n. expiry date sona erme tarihi
n. final application date son başvuru tarihi
n. final participation date son katılım tarihi
n. fixed date vade
n. fresh date taze hurma
n. invoice date fatura tarihi
n. registry date tescil tarihi
n. release date yayın tarihi
n. start date başlama tarihi
n. the international date line gündeğişme çizgisi
n. up-to-date program güncel program
adj. out of date eski
adj. out of date tarihi geçmiş
adj. out of date eski moda
adj. under date of tarihli
adj. up to date bugünkü
adj. up to date günümüze uygun
adj. up-to-date en son teknikleri kullanan
adj. up-to-date en son değişiklikleri kapsayan
adj. up-to-date bugünkü
adj. up-to-date güncel
prep. as of the date of tarihi itibariyle
Colloquial
drop-dead date sürenin bitiş tarihi
Speaking
are you asking me on a date? bana çıkma teklifi mi ediyorsun?
are you asking me on a date? bana çıkma mı teklif ediyorsunuz?
what's the date today? bugün ayın kaçı?
Slang
date-a-holic flörtkolik
Trade/Economic
acquisition date planlanan tarih
average due date ortalama vade
cut off date işlemlerin kapanış tarihi
cutoff date işlem kesiliş tarihi
date of acquisition edinim tarihi
date of acquisiton edinme tarihi
date of appointment randevu tarihi
date of draft poliçenin tarihi
date of expiration son geçerlilik tarihi
date of issue tanzim tarihi
date of issue senet veriliş tarihi
date of manufacture imal edildiği tarih
date of manufacturing imal yılı
date of redemption itfa tarihi
date of retirement emeklilik tarihi
date of retirement itfa tarihi
date of sale satış tarihi
designated date belirlenmiş tarih
dividend payment date temettü dağıtım tarihi
drawdown date kredi kullandırma tarihi
due date vade
effective date of contract sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihi
ending date of employment işi bırakma tarihi
expiration date vade bitimi
expiry date son bulma
expiry date geçersiz olacağı tarih
first long stop date ilk zamanaşımı tarihi
maturity date ödeme tarihi
payment due date son ödeme tarihi
payment due date for quarterly statements üç ayda bir gelen hesap ödeme günü
payment due date for trimonthly statements üç ayda bir gelen hesap ödeme günü
reporting date raporlama tarihi
sell-by-date son kullanım tarihi
starting date başlangıç tarihi
target closing date hedef kapanış tarihi
ticket out of date günü geçmiş bilet
up-to-date şimdiki zamana kadar uzanan
Law
date of notice ihtar günü
date of receipt alma tarihi
due date vade günü
termination date bitiş tarihi
Politics
date of discussion müzakere tarihi
Insurance
date to be advised bildirilecek tarihte
notice of cancellation at anniversary date yıldönümü tarihinde fesih ihbarı
Technical
date line gün değişim çizgisi
up date zamana uygun
up date güncel
up-to-date son durum
Computer
creation date yaratıliş tarihi
current date günün tarihi
date action completed tarih işlemi gerçekleşti
date action completed gereğinin yapıldığı tarih
date area tarih alanı
date due son tarih
date hired işe alma tarihi
date modified değiştirilme tarihi
date of death ölüm tarihi
date of update güncelleme tarihi
date sold satış tarihi
date style tarih stili
date taken alınan tarih
date/time tarih/saat
date/time operation canceled tarih/saat işlemi iptal edildi
date/time operation started tarih/saat işlemi başlatıldı
default date varsayılan tarih
enter date tarihi girin
expiration date sona erme
last date used son kullanma tarihi
recorded date kayıt tarihi
recorded date kaydedilme tarihi
reply date yanıt tarihi
review date inceleme tarihi
rpt date range rapor tarih aralığı
save date kayıt tarihi
schedule date günlük tarihi
set date tarihi ayarla
ship date alım tarihi
up to date güncelleştirilmiş
update date güncelleştirme tarihi
Telecom
date stamp tarih damgası
Construction
late finish date geç bitiş tarihi
Aeronautic
date code kodlu yapım tarihi
date line sıfır meridyen hattı
Medical
admission date yatış tarihi
Astronomy
international date line gündeğişme çizgisi
Botanic
date palm hurma ağacı
Education
extend due date son başvuru tarihini uzatmak
Military
date of conscription sevk tarihi
estimated date of separation askerlikten tahmini ayrılma tarihi
international date line uluslararası gün değiştirme hattı
julian date 4 rakamlı tarih
overseas required date denizaşırı istek belgesi tarihi