Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

date


Show Slang Terms

Meanings of "date" in Turkish : 47 result(s)

Category English Turkish
1 Common Usage v. date (biriyle) çıkmak >
2 Common Usage v. date randevuya çıkmak >
3 Common Usage n. date zaman >
4 Common Usage n. date randevu >
5 Common Usage n. date tarih >
6 General v. date tarihini belirlemek >
7 General v. date modası geçmek >
8 General v. date tarihini saptamak >
9 General v. date eskiden kalmak >
10 General v. date ile çıkmak >
11 General v. date tarihlendirmek >
12 General v. date tarih atmak >
13 General v. date flört etmek >
14 General v. date buluşmak >
15 General v. date zamanını belirlemek >
16 General v. date eski bir tarihten geliyor olmak >
17 General v. date ile flört etmek >
18 General v. date bayatlamak >
19 General v. date eskimek >
20 General v. date bir tarihe dayanmak >
21 General v. date dayanmak (bir tarihe) >
22 General v. date tarih vermek >
23 General v. date tarih koymak >
24 General n. date buluşma >
25 General n. date günlemeç >
26 General n. date hurma >
27 General n. date çağdaş >
28 General n. date arabistanhurması >
29 General n. date tarihlendirme >
30 General n. date vade >
31 General n. date mühlet >
32 General n. date gün >
33 General n. date flört edilen kişi >
34 General n. date flört >
35 General n. date dönem >
36 Colloquial date sevgili >
37 Trade/Economic date tarih >
38 Trade/Economic date vade >
39 Trade/Economic date gün >
40 Trade/Economic date tarih koymak >
41 Trade/Economic date tarihlemek >
42 Trade/Economic date keşide tarihi >
43 Law date tarih atmak >
44 Law date tarih belirlemek >
45 Politics date çağ >
46 Gastronomy date hurma >
47 Botanic date hurma >

Meanings of "date" with other terms : 150 result(s)

Category English Turkish
1 General v. assign a date bir tarih kararlaştırmak >
2 General v. be out of date süresi dolmak >
3 General v. be out of date süresi bitmek >
4 General v. be up to date en son teknolojiye sahip olmak >
5 General v. be up to date en son değişiklikleri kapsamak >
6 General v. be up to date en son gelişmelerden haberdar olmak >
7 General v. be up to date gündemi takip etmek >
8 General v. be up to date son modaya uymak >
9 General v. bring up to date güncelleştirmek >
10 General v. date up çıkmak >
11 General v. date up buluşmak >
12 General v. determine a date tarih belirlemek >
13 General v. go out of date modası geçmek >
14 General v. invite on a date davet etmek >
15 General n. blind date tanışma randevusu >
16 General n. blind date önceden tanışılmayan biriyle eğlence yeri lokanta vb'ne gitme >
17 General n. date bar tarih çizgisi >
18 General n. date line gün değiştirme hattı >
19 General n. date of collection örnekleme tarihi >
20 General n. date of notification tebliğ tarihi >
21 General n. date palm hurma ağacı >
22 General n. exact date tam tarih >
23 General n. expire date son kullanma tarihi >
24 General n. fixed date vade >
25 General n. motion date dava tarihi >
26 General n. publishing date yayınlama tarihi >
27 General n. redemption date vade >
28 General n. release date serbest bırakma tarihi >
29 General n. starting date başlangıç tarihi >
30 General n. target date amaçlanan tarih >
31 General n. the fatal date vade >
32 General n. the international date line gündeğişme çizgisi >
33 General adj. brought up to date güncelleştirilmiş >
34 General adj. out of date kullanılmayan >
35 General adj. out of date eski moda >
36 General adj. out of date yürürlükte olmayan >
37 General adj. out of date modası geçmiş >
38 General adj. out of date geçerliliği sona ermiş dokümanlar >
39 General adj. out of date tarihi geçmiş >
40 General adj. out of date eski >
41 General adj. out of date demode >
42 General adj. up to date çağdaş >
43 General adj. up to date günümüze uygun >
44 General adj. up to date eksiksiz >
45 General adj. up to date güncel >
46 General adj. up to date modaya uygun >
47 General adj. up to date güne uygun olarak >
48 General adj. up to date zamane >
49 General adj. up to date modern >
50 General adv. at an early date yakında >
51 General adv. of even date aynı tarihte >
52 General adv. to date bugüne kadar >
53 General adv. within submission date teslim tarihi içerisinde >
54 Phrases under the date of… … tarihinde >
55 Trade/Economic accrual date tahakkuk tarihi >
56 Trade/Economic acquisition date planlanan tarih >
57 Trade/Economic acquisition date alım tarihi >
58 Trade/Economic adjusting events after the balance sheet date bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve düzeltme gerektiren olaylar >
59 Trade/Economic after date vade bitiminden sonra ödenecek >
60 Trade/Economic after date vade geçtikten sonra >
61 Trade/Economic auction date ihale tarihi >
62 Trade/Economic balance sheet date bilanço tarihi >
63 Trade/Economic balance sheet date bilanço günü >
64 Trade/Economic contract date sözleşme tarihi >
65 Trade/Economic cut off date işlemlerin kapanış tarihi >
66 Trade/Economic date draft vadeli poliçe >
67 Trade/Economic date of a bill bir senedin vadesi >
68 Trade/Economic date of acquisition iktisap tarihi >
69 Trade/Economic date of acquisition satınalma tarihi >
70 Trade/Economic date of acquisition edinme tarihi >
71 Trade/Economic date of acquisiton edinme günü >
72 Trade/Economic date of acquisiton edinme tarihi >
73 Trade/Economic date of deposit yatırma tarihi >
74 Trade/Economic date of grace senedin vadesinden sonra ödenmesi için borçluya tanınan ek süre >
75 Trade/Economic date of issue düzenlenme tarihi >
76 Trade/Economic date of issue ihraç tarihi >
77 Trade/Economic date of maturity senedin ödemesinin geldiği tarihi >
78 Trade/Economic date of maturity sürenin bitiş tarihi >
79 Trade/Economic date of maturity vade sonu >
80 Trade/Economic date of production üretim tarihi >
81 Trade/Economic date of retirement itfa tarihi >
82 Trade/Economic date of transition to international financial report standards uluslararası finansal raporlama standartlarına geçiş tarihi >
83 Trade/Economic date position entered giriş tarihi >
84 Trade/Economic delivery date teslim tarihi >
85 Trade/Economic designated date belirlenmiş tarih >
86 Trade/Economic dividend declaration date temettü ilan tarihi >
87 Trade/Economic due date vadenin bitim günü >
88 Trade/Economic due date ödeme tarihi >
89 Trade/Economic due date vade >
90 Trade/Economic effective date valör tarihi >
91 Trade/Economic effective date valör >
92 Trade/Economic effective date sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih >
93 Trade/Economic effective date yürürlük tarihi >
94 Trade/Economic effective date uygulanmaya başlama tarihi >
95 Trade/Economic events occurring after the balance sheet date bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar >
96 Trade/Economic ex dividend date temettüsüz işlem tarihi >
97 Trade/Economic exercise date yürürlük tarihi >
98 Trade/Economic exercise date uygulama tarihi >
99 Trade/Economic expiration date vade bitimi >
100 Trade/Economic expiry date son ödeme tarihi >
101 Trade/Economic expiry date vade sonu >
102 Trade/Economic expiry date vade tarihi >
103 Trade/Economic expiry date geçersiz olacağı tarih >
104 Trade/Economic expiry date bitiş tarihi >
105 Trade/Economic expiry date vade sonu tarihi >
106 Trade/Economic expiry date son bulma >
107 Trade/Economic first call date tahvillerin ödenmesi için yapılan ilk çağrının tarihi >
108 Trade/Economic initial sale date ilk satış günü >
109 Trade/Economic manufacturing date üretim tarihi >
110 Trade/Economic maturity date tahvillerin geri ödeme tarihi >
111 Trade/Economic maturity date termin >
112 Trade/Economic out of date güncelliğini yitirmiş >
113 Trade/Economic out of date standard güncelliğini kaybetmiş standart >
114 Trade/Economic out of date standard güncelliğini yitirmiş standart >
115 Trade/Economic production date üretim tarihi >
116 Law date rape dost tecavüzü >
117 Law effective date kesinleşme tarihi >
118 Law termination date bitiş tarihi >
119 Politics date of effect yürürlük tarihi >
120 Politics enforcement date yürürlük tarihi >
121 Tourism open date return ticket dönüşü açık bilet >
122 Tourism option date son onay tarihi >
123 Technical installation date kurulma tarihi >
124 Technical meteorological date meteorolojik bilgiler >
125 Technical purge date silme tarihi >
126 Technical up date son güne kadar >
127 Textile delivery date sevk tarihi >
128 Construction baseline finish date temel bitiş tarihi >
129 Construction critical date schedule kritik işlemler programı >
130 Construction early finish date erken bitiş tarihi >
131 Construction early start date erken başlama tarihi >
132 Construction late finish date geç bitiş tarihi >
133 Construction late start date geç başlama tarihi >
134 Construction planned finish date planlanan bitiş tarihi >
135 Construction planned start date planlanan başlangıç tarihi >
136 Construction target completion date hedef tamamlama tarihi >
137 Construction target start date hedef başlangıç tarihi >
138 Aeronautic date code kodlu yapım tarihi >
139 Aeronautic date line sıfır meridyen hattı >
140 Marine canceling date kançello tarihi >
141 Medical expiry date son kullanma tarihi >
142 Gastronomy last consumption date son kullanma tarihi >
143 Tobacco date of issue açılış tarihi >
144 Tobacco expiry date akreditif vadesi >
145 Education candidate notification date aday bildirim tarihi >
146 Education candidates reply date agreement adayların cevap tarihi anlaşması >
147 Education extend due date son başvuru tarihini uzatmak >
148 Geography date line gündeğişme çizgisi >
149 Geography interpol date line pasifik okyanusu'nda 180 meridyen boyunca kuzeyden güneye doğru giden hayali hat >
150 Cinema air date gösterim tarihi >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221