Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

gölge


Meanings of "gölge" in English : 19 result(s)

Category Turkish English
1 Common Usage n. gölge shade >
2 Common Usage n. gölge shadow >
3 General n. gölge omber >
4 General n. gölge umbra >
5 General n. gölge ghost >
6 General n. gölge ombre >
7 General n. gölge shadow >
8 General n. gölge shading >
9 General n. gölge silhoutte >
10 General n. gölge simulacrum >
11 General n. gölge cloud >
12 General n. gölge dark >
13 General n. gölge umbrage >
14 Technical gölge ghost image >
15 Technical gölge shadow >
16 Technical gölge umbra >
17 Television gölge ghost image >
18 Psychology gölge epiphenomene >
19 Tobacco gölge shade >

Meanings of "gölge" with other terms : 150 result(s)

Category Turkish English
1 General v. adına gölge düşürmek tarnish one's reputation >
2 General v. -e gölge düşürmek bring into disrepute >
3 General v. gölge çalışması yapmak (boksör) shadowbox >
4 General v. gölge düşürmek overshadow >
5 General v. gölge düşürmek cloud >
6 General v. gölge düşürmek compromise >
7 General v. gölge düşürmek take away from >
8 General v. gölge düşürmek bring into disrepute >
9 General v. gölge düşürmek call in question >
10 General v. gölge düşürmek sully >
11 General v. gölge düşürmek detract from >
12 General v. gölge düşürmek dampen >
13 General v. gölge etmek stand in one's way >
14 General v. gölge etmek thwart >
15 General v. gölge etmek shade >
16 General v. gölge etmek shadow >
17 General v. gölge etmek overshade >
18 General v. gölge etmek overshadow >
19 General v. gölge etmek cast a shadow on >
20 General v. gölge gibi takip etmek shadow >
21 General v. gölge vermek shade >
22 General v. gölge vurmak shade >
23 General v. gölge yapmak cast a shadow >
24 General v. gölge yapmak shade >
25 General v. okulun itibarına gölge düşürmek tarnish the school's reputation >
26 General v. oynamak (ışık/gölge) flicker >
27 General v. üstüne gölge yapmak cast a shadow upon >
28 General n. /saçta) gölge lowlights >
29 General n. gölge (resimde) shade >
30 General n. gölge ağacı shade bearer >
31 General n. gölge arketipi shadow archetype >
32 General n. gölge balığı grayling >
33 General n. gölge balığı thymallus thymallus >
34 General n. gölge görüntü silhouette >
35 General n. gölge hatları hachure >
36 General n. gölge kabine shadow cabinet >
37 General n. gölge kuklası shadow puppet >
38 General n. gölge olay epiphenomenon >
39 General n. gölge oyunları shadow shows >
40 General n. gölge oyunu shadow play >
41 General n. gölge oyunu shadow puppetry >
42 General n. gölge pandomimleri ve oyunları shodow pantomimes and plays >
43 General n. gölge rapor shadow report >
44 General n. gölge sevmez ağaç shade-intolerant tree >
45 General n. gölge tiyatrosu shadow play >
46 General n. gölge yapan şey (ağaç) umbrage >
47 General n. gölge yoğunluğu shade density >
48 General n. hayali bir düşman ya da gölge ile savaşma durumu sciamachy >
49 General n. ışık ve gölge sanatı resim chiaroscuro >
50 General n. karanlık gölge dark shade/shadow >
51 General n. sera/gölge ev shade house >
52 General n. tam gölge (güneş tutulması) umbra >
53 General n. yarı gölge penumbra >
54 General adj. gölge gibi shady >
55 General adj. gölge gibi shadowy >
56 General adj. gölge gibi louche >
57 General adj. gölge veren shady >
58 General adv. gölge düşürerek compromisingly >
59 Phrasals gölge gibi içeri süzülmek creep in >
60 Phrasals gölge gibi içeri süzülmek sneak in >
61 Phrasals gölge gibi süzülmek creep in >
62 Phrasals gölge gibi süzülmek sneak in >
63 Phrases gölge etme başka ihsan istemem stand out of my sunlight >
64 Idioms bir şeye gölge düşürmek put a damper on something >
65 Idioms gölge düşürmek put a damper on >
66 Idioms gölge düşürmek cast a damper over >
67 Idioms gölge düşürmek make a travesty of >
68 Idioms gölge düşürmek cast a slur on >
69 Idioms gölge düşürmek cast doubt on >
70 Idioms gölge düşürmek reflect badly on something >
71 Idioms gölge düşürmek strike a sour note >
72 Idioms gölge düşürmek hit a sour note >
73 Idioms gölge düşürmek cast a pall on something >
74 Idioms gölge düşürmek cast a pall over something >
75 Idioms gölge düşürmek cast a shadow upon >
76 Idioms gölge düşürmek put a dampener on something >
77 Idioms gölge etmek cast a shadow on >
78 Idioms gölge yapmak cast a shadow on >
79 Idioms gölge yapmak cast a shadow over >
80 Idioms ününe gölge düşürmek cast a slur on >
81 Trade/Economic gölge bankacılık shadow banking >
82 Trade/Economic gölge ekonomi shadow economy >
83 Trade/Economic gölge fiyat shadow price >
84 Trade/Economic gölge fiyatı shadow price >
85 Trade/Economic gölge fiyatlar shadow prices >
86 Trade/Economic gölge kabine shadow cabinet >
87 Trade/Economic gölge maliyeti opportunity cost >
88 Trade/Economic işçi partisi'nin gölge kabinesi başkanı labour's shadow chancellor >
89 Trade/Economic mesleki gölge çalışması job shadowing >
90 Politics gölge hükümet shadow government >
91 Politics gölge kabine shadow cabinet >
92 Technical akustik gölge acoustic shadow >
93 Technical akustik gölge acoustical shadow >
94 Technical gölge ağı shadow net >
95 Technical gölge faktörü shadow factor >
96 Technical gölge görüntü shadow image >
97 Technical gölge göstergeli alet shadow column instrument >
98 Technical gölge günlüğü shadow log >
99 Technical gölge hattı shadow line >
100 Technical gölge kutuplu motor shaded-pole motor >
101 Technical gölge resim grisaille >
102 Technical gölge rölyefi hill shading >
103 Technical gölge zonu/bölgesi shadow zone >
104 Technical görüntü yarı gölge değeri image unsharpness value >
105 Technical toplam görüntü yarı gölge değeri total image unsharpness value >
106 Computer doldurulmuş gölge filled shadow >
107 Computer gölge açık/kapalı shadow on/off >
108 Computer gölge ayarları shadow settings >
109 Computer gölge bırakma ghosting >
110 Computer gölge biçemleri shade styles >
111 Computer gölge değiştir toggle shadow >
112 Computer gölge doldur fill shadow >
113 Computer gölge düşür drop shadow >
114 Computer gölge rengi shadow color >
115 Computer gölge stili shadow style >
116 Computer gölge stilleri shadow styles >
117 Computer gölge sürükle nudge shadow >
118 Computer gölge yok no shadow >
119 Informatics gölge bellek shadow memory >
120 Informatics gölge faktörü shadow factor >
121 Informatics gölge göstergeli alet shadow-column instrument >
122 Informatics gölge kaybı shadow loss >
123 Informatics gölge kopya shadow copy >
124 Informatics gölge maskesi shadow mask >
125 Telecom gölge dosya shadow file >
126 Telecom gölge kaybı shadow loss >
127 Automotive gölge kutuplu shaded-pole >
128 Automotive gölge kutuplu shaded pole >
129 Automotive gölge kutuplu motorlar shaded-pole motors >
130 Marine geometrik gölge alanı geometric shadow >
131 Psychology ışık ve gölge light and shadow >
132 Optics gölge ölçümü shadowgraph >
133 Marine Biology gölge balığı vanikoro sweeper >
134 Marine Biology gölge balığı shi drum >
135 Zoology gölge balığı umbrina >
136 Education gölge eğitim shadow education >
137 Military gölge faktörü tan alt >
138 Military termal gölge thermal shadow >
139 Basketball gölge savunması savunmacıların hücumcuları sadece takip ettikleri çalışma şekli shadow defense >
140 Music gölge oyunu galanty show >
141 Painting gölge hattı shade line >
142 Painting gölge hattı shadow line >
143 Painting gölge ışık chiaroscuro >
144 Painting gölge ışık light and shade >
145 Painting gölge resim silhouette >
146 Painting gölge vurmak shade >
147 Painting ışık gölge chiaroscuro >
148 Painting ışık gölge light and shade >
149 Painting ışık gölge oyunu chiaroscuro >
150 Theatre gölge oyunu shadow-show >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221