gölge - Turkish English Dictionary
History


Meanings of "gölge" in English Turkish Dictionary : 19 result(s)

Turkish English
Common Usage
gölge shade n.
gölge shadow n.
General
gölge shading n.
gölge omber n.
gölge ombre n.
gölge ghost n.
gölge umbrage n.
gölge simulacrum n.
gölge cloud n.
gölge umbra n.
gölge silhoutte n.
gölge shadow n.
gölge dark n.
Technical
gölge ghost image
gölge umbra
gölge shadow
Television
gölge ghost image
Psychology
gölge epiphenomene
Tobacco
gölge shade

Meanings of "gölge" with other terms in English Turkish Dictionary : 150 result(s)

Turkish English
General
adına gölge düşürmek tarnish one's reputation v.
-e gölge düşürmek bring into disrepute v.
gölge çalışması yapmak (boksör) shadowbox v.
gölge düşürmek cloud v.
gölge düşürmek overshadow v.
gölge düşürmek bring into disrepute v.
gölge düşürmek take away from v.
gölge düşürmek dampen v.
gölge düşürmek call in question v.
gölge düşürmek compromise v.
gölge düşürmek detract from v.
gölge düşürmek sully v.
gölge etmek overshadow v.
gölge etmek overshade v.
gölge etmek thwart v.
gölge etmek shadow v.
gölge etmek stand in one's way v.
gölge etmek cast a shadow on v.
gölge etmek shade v.
gölge gibi takip etmek shadow v.
gölge vermek shade v.
gölge vurmak shade v.
gölge yapmak cast a shadow v.
gölge yapmak shade v.
okulun itibarına gölge düşürmek tarnish the school's reputation v.
oynamak (ışık/gölge) flicker v.
üstüne gölge yapmak cast a shadow upon v.
/saçta) gölge lowlights n.
gölge (resimde) shade n.
gölge ağacı shade bearer n.
gölge arketipi shadow archetype n.
gölge balığı grayling n.
gölge balığı thymallus thymallus n.
gölge görüntü silhouette n.
gölge hatları hachure n.
gölge kabine shadow cabinet n.
gölge kuklası shadow puppet n.
gölge mesafesi shadow distance n.
gölge olay epiphenomenon n.
gölge oyunları shadow shows n.
gölge oyunu shadow puppetry n.
gölge oyunu shadow play n.
gölge pandomimleri ve oyunları shodow pantomimes and plays n.
gölge rapor shadow report n.
gölge sevmez ağaç shade-intolerant tree n.
gölge tiyatrosu shadow play n.
gölge yapan şey (ağaç) umbrage n.
gölge yoğunluğu shade density n.
hayali bir düşman ya da gölge ile savaşma durumu sciamachy n.
ışık ve gölge sanatı resim chiaroscuro n.
karanlık gölge dark shade/shadow n.
sera/gölge ev shade house n.
tam gölge (güneş tutulması) umbra n.
yarı gölge penumbra n.
gölge gibi shadowy adj.
gölge gibi shady adj.
gölge gibi louche adj.
gölge veren shady adj.
gölge düşürerek compromisingly adv.
Phrasals
gölge gibi içeri süzülmek creep in
gölge gibi içeri süzülmek sneak in
gölge gibi süzülmek sneak in
gölge gibi süzülmek creep in
Phrases
gölge etme başka ihsan istemem stand out of my sunlight
Idioms
bir şeye gölge düşürmek put a damper on something
gölge düşürmek make a travesty of
gölge düşürmek strike a sour note
gölge düşürmek reflect badly on something
gölge düşürmek cast a damper over
gölge düşürmek put a damper on
gölge düşürmek cast doubt on
gölge düşürmek hit a sour note
gölge düşürmek cast a pall on something
gölge düşürmek cast a slur on
gölge düşürmek cast a pall over something
gölge düşürmek put a dampener on something
gölge düşürmek cast a shadow upon
gölge etmek cast a shadow on
gölge yapmak cast a shadow over
gölge yapmak cast a shadow on
ününe gölge düşürmek cast a slur on
Trade/Economic
gölge bankacılık shadow banking
gölge ekonomi shadow economy
gölge fiyat shadow price
gölge fiyatı shadow price
gölge fiyatlar shadow prices
gölge kabine shadow cabinet
gölge maliyeti opportunity cost
işçi partisi'nin gölge kabinesi başkanı labour's shadow chancellor
Politics
gölge hükümet shadow government
gölge kabine shadow cabinet
Technical
akustik gölge acoustic shadow
akustik gölge acoustical shadow
gölge ağı shadow net
gölge faktörü shadow factor
gölge görüntü shadow image
gölge göstergeli alet shadow column instrument
gölge günlüğü shadow log
gölge hattı shadow line
gölge kutuplu motor shaded-pole motor
gölge resim grisaille
gölge rölyefi hill shading
gölge zonu/bölgesi shadow zone
görüntü yarı gölge değeri image unsharpness value
toplam görüntü yarı gölge değeri total image unsharpness value
Computer
doldurulmuş gölge filled shadow
gölge açık/kapalı shadow on/off
gölge ayarları shadow settings
gölge bırakma ghosting
gölge biçemleri shade styles
gölge değiştir toggle shadow
gölge doldur fill shadow
gölge düşür drop shadow
gölge rengi shadow color
gölge stili shadow style
gölge stilleri shadow styles
gölge sürükle nudge shadow
gölge yok no shadow
Informatics
gölge bellek shadow memory
gölge faktörü shadow factor
gölge göstergeli alet shadow-column instrument
gölge kaybı shadow loss
gölge kopya shadow copy
gölge maskesi shadow mask
Telecom
gölge dosya shadow file
gölge kaybı shadow loss
Automotive
gölge kutuplu shaded-pole
gölge kutuplu shaded pole
gölge kutuplu motorlar shaded-pole motors
Marine
geometrik gölge alanı geometric shadow
Psychology
ışık ve gölge light and shadow
Optics
gölge ölçümü shadowgraph
Marine Biology
gölge balığı shi drum
gölge balığı vanikoro sweeper
Zoology
gölge balığı umbrina
Education
gölge eğitim shadow education
Military
gölge faktörü tan alt
termal gölge thermal shadow
Basketball
gölge savunması savunmacıların hücumcuları sadece takip ettikleri çalışma şekli shadow defense
Music
gölge oyunu galanty show
Painting
gölge hattı shadow line
gölge hattı shade line
gölge ışık chiaroscuro
gölge ışık light and shade
gölge resim silhouette
gölge vurmak shade
ışık gölge chiaroscuro
ışık gölge light and shade
ışık gölge oyunu chiaroscuro
Theatre
gölge oyunu shadow-show