History


Meanings of "gölge" in English Turkish Dictionary : 19 result(s)

Turkish English
Common Usage
gölge n. shade
gölge n. shadow
General
gölge n. shading
gölge n. omber
gölge n. ombre
gölge n. ghost
gölge n. umbrage
gölge n. simulacrum
gölge n. cloud
gölge n. umbra
gölge n. silhoutte
gölge n. shadow
gölge n. dark
Technical
gölge ghost image
gölge umbra
gölge shadow
Television
gölge ghost image
Psychology
gölge epiphenomene
Tobacco
gölge shade

Meanings of "gölge" with other terms in English Turkish Dictionary : 150 result(s)

Turkish English
General
adına gölge düşürmek v. tarnish one's reputation
-e gölge düşürmek v. bring into disrepute
gölge çalışması yapmak (boksör) v. shadowbox
gölge düşürmek v. cloud
gölge düşürmek v. overshadow
gölge düşürmek v. bring into disrepute
gölge düşürmek v. take away from
gölge düşürmek v. dampen
gölge düşürmek v. call in question
gölge düşürmek v. compromise
gölge düşürmek v. detract from
gölge düşürmek v. sully
gölge etmek v. overshadow
gölge etmek v. overshade
gölge etmek v. thwart
gölge etmek v. shadow
gölge etmek v. stand in one's way
gölge etmek v. cast a shadow on
gölge etmek v. shade
gölge gibi takip etmek v. shadow
gölge vermek v. shade
gölge vurmak v. shade
gölge yapmak v. cast a shadow
gölge yapmak v. shade
okulun itibarına gölge düşürmek v. tarnish the school's reputation
oynamak (ışık/gölge) v. flicker
üstüne gölge yapmak v. cast a shadow upon
/saçta) gölge n. lowlights
gölge (resimde) n. shade
gölge ağacı n. shade bearer
gölge arketipi n. shadow archetype
gölge balığı n. grayling
gölge balığı n. thymallus thymallus
gölge görüntü n. silhouette
gölge hatları n. hachure
gölge kabine n. shadow cabinet
gölge kuklası n. shadow puppet
gölge mesafesi n. shadow distance
gölge olay n. epiphenomenon
gölge oyunları n. shadow shows
gölge oyunu n. shadow puppetry
gölge oyunu n. shadow play
gölge pandomimleri ve oyunları n. shodow pantomimes and plays
gölge rapor n. shadow report
gölge sevmez ağaç n. shade-intolerant tree
gölge tiyatrosu n. shadow play
gölge yapan şey (ağaç) n. umbrage
gölge yoğunluğu n. shade density
hayali bir düşman ya da gölge ile savaşma durumu n. sciamachy
ışık ve gölge sanatı resim n. chiaroscuro
karanlık gölge n. dark shade/shadow
sera/gölge ev n. shade house
tam gölge (güneş tutulması) n. umbra
yarı gölge n. penumbra
gölge gibi adj. shadowy
gölge gibi adj. shady
gölge gibi adj. louche
gölge veren adj. shady
gölge düşürerek adv. compromisingly
Phrasals
gölge gibi içeri süzülmek creep in
gölge gibi içeri süzülmek sneak in
gölge gibi süzülmek sneak in
gölge gibi süzülmek creep in
Phrases
gölge etme başka ihsan istemem stand out of my sunlight
Idioms
bir şeye gölge düşürmek put a damper on something
gölge düşürmek make a travesty of
gölge düşürmek strike a sour note
gölge düşürmek reflect badly on something
gölge düşürmek cast a damper over
gölge düşürmek put a damper on
gölge düşürmek cast doubt on
gölge düşürmek hit a sour note
gölge düşürmek cast a pall on something
gölge düşürmek cast a slur on
gölge düşürmek cast a pall over something
gölge düşürmek put a dampener on something
gölge düşürmek cast a shadow upon
gölge etmek cast a shadow on
gölge yapmak cast a shadow over
gölge yapmak cast a shadow on
ününe gölge düşürmek cast a slur on
Trade/Economic
gölge bankacılık shadow banking
gölge ekonomi shadow economy
gölge fiyat shadow price
gölge fiyatı shadow price
gölge fiyatlar shadow prices
gölge kabine shadow cabinet
gölge maliyeti opportunity cost
işçi partisi'nin gölge kabinesi başkanı labour's shadow chancellor
Politics
gölge hükümet shadow government
gölge kabine shadow cabinet
Technical
akustik gölge acoustic shadow
akustik gölge acoustical shadow
gölge ağı shadow net
gölge faktörü shadow factor
gölge görüntü shadow image
gölge göstergeli alet shadow column instrument
gölge günlüğü shadow log
gölge hattı shadow line
gölge kutuplu motor shaded-pole motor
gölge resim grisaille
gölge rölyefi hill shading
gölge zonu/bölgesi shadow zone
görüntü yarı gölge değeri image unsharpness value
toplam görüntü yarı gölge değeri total image unsharpness value
Computer
doldurulmuş gölge filled shadow
gölge açık/kapalı shadow on/off
gölge ayarları shadow settings
gölge bırakma ghosting
gölge biçemleri shade styles
gölge değiştir toggle shadow
gölge doldur fill shadow
gölge düşür drop shadow
gölge rengi shadow color
gölge stili shadow style
gölge stilleri shadow styles
gölge sürükle nudge shadow
gölge yok no shadow
Informatics
gölge bellek shadow memory
gölge faktörü shadow factor
gölge göstergeli alet shadow-column instrument
gölge kaybı shadow loss
gölge kopya shadow copy
gölge maskesi shadow mask
Telecom
gölge dosya shadow file
gölge kaybı shadow loss
Automotive
gölge kutuplu shaded-pole
gölge kutuplu shaded pole
gölge kutuplu motorlar shaded-pole motors
Marine
geometrik gölge alanı geometric shadow
Psychology
ışık ve gölge light and shadow
Optics
gölge ölçümü shadowgraph
Marine Biology
gölge balığı shi drum
gölge balığı vanikoro sweeper
Zoology
gölge balığı umbrina
Education
gölge eğitim shadow education
Military
gölge faktörü tan alt
termal gölge thermal shadow
Basketball
gölge savunması savunmacıların hücumcuları sadece takip ettikleri çalışma şekli shadow defense
Music
gölge oyunu galanty show
Painting
gölge hattı shadow line
gölge hattı shade line
gölge ışık chiaroscuro
gölge ışık light and shade
gölge resim silhouette
gölge vurmak shade
ışık gölge chiaroscuro
ışık gölge light and shade
ışık gölge oyunu chiaroscuro
Theatre
gölge oyunu shadow-show