garanti - Turkish English Dictionary
History


Meanings of "garanti" in English Turkish Dictionary : 26 result(s)

Turkish English
Common Usage
garanti guarantee n.
garanti warrant n.
garanti guaranty n.
General
garanti warrant n.
garanti safeguard n.
garanti indemnity n.
garanti surety n.
garanti warranty n.
garanti warrantee n.
garanti guaranty n.
garanti assurance n.
garanti undertaking n.
garanti cinch n.
Idioms
garanti in the bag
Trade/Economic
garanti stipulation
garanti undertaking
garanti guarantee
garanti guaranty
garanti aval
garanti hedging
garanti warranty
Law
garanti suretyship
garanti security
garanti warranty
garanti guaranty
Textile
garanti guarantee

Meanings of "garanti" with other terms in English Turkish Dictionary : 150 result(s)

Turkish English
Common Usage
garanti etmek warrant v.
garanti etmek assure v.
General
-e karşı garanti vermek guarantee against something v.
garanti almak take a guarantee v.
garanti altına almak guarantee v.
garanti etmek vouch for v.
garanti etmek make sure v.
garanti etmek warrant v.
garanti etmek ensure v.
garanti etmek undertake v.
garanti etmek engage v.
garanti etmek estipulate v.
garanti etmek promise v.
garanti etmek vouch v.
garanti etmek stipulate v.
garanti etmek assure v.
garanti etmek guarantee v.
garanti etmemek exstipulate v.
garanti süresi bitmek (guarantee) expire v.
garanti talep etmek demand guarantee v.
garanti vermek give guarantee v.
garanti vermek afford security v.
garanti vermek warrant v.
garanti vermek issue guarantee v.
garanti vermek afford guaranty v.
garanti vermek warrentise v.
garanti vermek warrandise v.
garanti vermek give guaranty v.
garanti vermek garantise v.
garanti vermek give security v.
garanti vermek warrandice v.
garanti vermek grant in aid v.
iddia edildiği gibi olduğuna dair garanti vermek stand behind v.
en az bir yıllık garanti minimum warranty of one year n.
garanti altına alma guaranty n.
garanti altına alma underwriting n.
garanti altına alma guarantee n.
garanti anlaşması warranty agreement n.
garanti belgesi warranty n.
garanti belgesi warrant n.
garanti bildirimi warranty statement n.
garanti eden ensurer n.
garanti hükmü warranty provision n.
garanti kapsamı warranty cover n.
garanti süresi guarantee term n.
garanti süresi warranty n.
garanti süresi guarantee period n.
garanti süresinin uzatılması warranty extension n.
garanti şartları terms of guarantee n.
garanti şartları warranty rules n.
garanti veren warranter n.
garanti verme warranting n.
kefalet ve garanti suretyship and guaranty n.
kefillik ve garanti sureyship and guaranty n.
ömür boyu garanti lifetime guarantee n.
yasal garanti statutory guarantee n.
garanti altına alınmamış unguaranteed adj.
garanti altına alma secure adj.
garanti dışı out of warranty adj.
garanti edilen guaranteed adj.
garanti edilir warrantable adj.
garanti edilmemiş unguaranteed adj.
garanti edilmiş ensured adj.
garanti edilmiş certified adj.
garanti kapsamında olmayan nonwarrantable adj.
mali yönden garanti altına alınmış underwritten adj.
yüzde yüz garanti sure-fire adj.
Phrasals
birine bir şeyi söz vermek/garanti etmek/taahhüt etmek reassure someone of something
Phrases
burada (işbu belgede) belirtilen kalemlere ilişkin ne sarahaten (açıkça) ne de ima yoluyla hiçbir garanti veya teminatı kabul etmez hereby expressly disclaims any warranty or guarantee whether express or implied with regard to items described herein
garanti altında under warranty
garanti altında under guarantee
garanti döneminden sonra after the guarantee period
garanti süresi sonrası after the guarantee period
Idioms
garanti belgesi a clean bill of health
sana garanti ediyorum! can take it to the bank!
Speaking
sana şunu garanti ediyorum i can guarantee you this
Trade/Economic
açık garanti express warranty
adi garanti simple guarantee
belirli bir tutara kadar bir çekin ödemesini garanti eden kart cheque card
çok taraflı yatırım garanti ajansı multilateral investment guarantee agency (miga)
eksik garanti insufficient guarantee
faiz ve ana paranın ödeneceği garanti edilmiş tahvil indorsed bond
finansal kiralama konusu varlığın garanti edilmiş kalan değeri guaranteed residual value
garanti akreditifi stand by letters of credit
garanti belgesi certificate of warranty
garanti belgesi letter of indemnity
garanti edilmemiş kalıntı değer unguaranteed residual value
garanti edilmiş guaranteed
garanti fonu guarantee fund
garanti kapsamına girmeyen not covered by the guarantee
garanti kapsamında under warranty
garanti koşulları disclaimer of warranty
garanti maliyetleri warranty costs
garanti mektubu letter of guarantee
garanti verilen kişi warrantee
garanti verilmiş kişi warrantee
harici garanti external guarantee
işçiye parça başına yaptığı işe karşılık ödenmesi garanti edilen asgari kazanç guaranteed earnings
kalitenin garanti edilemediğinin teyidi seen or not seen
kredi garanti fonu credit guarantee fund
mütekabiliyetini garanti etmek to guarantee reciprocity
ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı amount of obligations granted such as guarantees, commitments, bailments, endorsements in favour of the shareholders, participations and subsidiaries
ödenmesi garanti edilmiş asgari ücret minimum guaranteed rate
ton başına garanti edilen yer guaranteed space per ton
Law
garanti belgesi warranty deed
garanti bildirimi warranty statement
garanti dışı out of warranty
garanti etmek secure
garanti etmek guarantee
garanti etmek warrant
garanti sözleşmesi contract of guaranty
garanti veren guarantor
garanti vermek guarantee
iskoç kanununda garanti warrandice
mukabil garanti counter-guaranty
mukabil garanti reciprocal guarantee
mukabil garanti counter-guarantee
müşterek garanti co-guarantee
ortak garanti co-guarantee
Politics
avrupa tarımsal yönlendirme ve garanti fonu european agricultural guidance and
avrupa tarımsal yönlendirme ve garanti fonu european agricultural guidance and guarantee fund
avrupa tarımsal yönlendirme ve garanti fonu komitesi european agricultural guidance and guarantee fund committee
birleşik garanti sistemi unified guarantee system
garanti belgesi certificate of warranty
garanti fiyatı guarantee price
garanti fonu guarantee fund
garanti komisyonları commission on guarantees
garanti komisyonu commission on guarantees
geleneksel özellikleri garanti edilen ürünler daimi komitesi standing committee on traditional specialities guaranteed
Insurance
bir inşaat mukavelesinin şartlarının yerine getirileceğine dair garanti performance bond
garanti ihlali breach of warranty
ihracat kredisi garanti servisi export credits guarantee department
Technical
bakım garanti süreci maintenance guarantee period
garanti belgesi warranty certificate
garanti güç guaranteed power
garanti kapsamı scope of guarantee
garanti kartı warranty card
garanti kontrolu warranty inspection
garanti süresi maintenance period
garanti süresi defect liability period
garanti testi warranty test
ömür boyu garanti life time guarantee
özellikleri garanti edilmiş yakıt guarantee fuel
paslanmaya karşı garanti anti-corrosion warranty
Computer
geçersiz/işe yaramaz/garanti kapsamında iade edilmiş/ıskartaya ayrılmış ürün dead on arrival
Telecom
garanti edilmiş zaman dilimi guaranteed slot
Construction
inşaat şirketlerinin anlaşmada yer alan şartlara uyacağını ve belli kriterlerde performans göstereceğini garanti eden bono performance bond
Agriculture
avrupa tarımsal yönlendirme ve garanti fonu european agricultural guidance and guarantee fund
Wagering
bahisçinin garanti alacağını düşündüğü bir maç banker
Archaic
garanti etmek avouch v.