Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

garanti


Meanings of "garanti" in English : 26 result(s)

Category Turkish English
1 Common Usage n. garanti guarantee >
2 Common Usage n. garanti guaranty >
3 Common Usage n. garanti warrant >
4 General n. garanti warranty >
5 General n. garanti warrantee >
6 General n. garanti assurance >
7 General n. garanti guaranty >
8 General n. garanti cinch >
9 General n. garanti indemnity >
10 General n. garanti undertaking >
11 General n. garanti warrant >
12 General n. garanti safeguard >
13 General n. garanti surety >
14 Idioms garanti in the bag >
15 Trade/Economic garanti guarantee >
16 Trade/Economic garanti stipulation >
17 Trade/Economic garanti guaranty >
18 Trade/Economic garanti warranty >
19 Trade/Economic garanti undertaking >
20 Trade/Economic garanti aval >
21 Trade/Economic garanti hedging >
22 Law garanti security >
23 Law garanti suretyship >
24 Law garanti guaranty >
25 Law garanti warranty >
26 Textile garanti guarantee >

Meanings of "garanti" with other terms : 150 result(s)

Category Turkish English
1 Common Usage v. garanti etmek assure >
2 General v. garanti altına almak guarantee >
3 General v. garanti etmek guarantee >
4 General v. garanti etmek estipulate >
5 General v. garanti etmek vouch for >
6 General v. garanti etmek promise >
7 General v. garanti etmek assure >
8 General v. garanti etmek make sure >
9 General v. garanti etmek undertake >
10 General v. garanti etmek vouch >
11 General v. garanti etmek warrant >
12 General v. garanti etmek ensure >
13 General v. garanti etmek engage >
14 General v. garanti etmek stipulate >
15 General v. garanti etmemek exstipulate >
16 General v. garanti süresi bitmek (guarantee) expire >
17 General v. garanti vermek give guarantee >
18 General v. garanti vermek garantise >
19 General v. garanti vermek warrandice >
20 General v. garanti vermek warrandise >
21 General v. garanti vermek warrentise >
22 General v. garanti vermek afford guaranty >
23 General v. garanti vermek afford security >
24 General v. garanti vermek give guaranty >
25 General v. garanti vermek give security >
26 General v. garanti vermek issue guarantee >
27 General v. garanti vermek warrant >
28 General v. garanti vermek grant in aid >
29 General v. iddia edildiği gibi olduğuna dair garanti vermek stand behind >
30 General n. garanti altına alma underwriting >
31 General n. garanti altına alma guarantee >
32 General n. garanti altına alma guaranty >
33 General n. garanti anlaşması warranty agreement >
34 General n. garanti belgesi warrant >
35 General n. garanti belgesi warranty >
36 General n. garanti bildirimi warranty statement >
37 General n. garanti eden ensurer >
38 General n. garanti hükmü warranty provision >
39 General n. garanti kapsamı warranty cover >
40 General n. garanti süresi guarantee period >
41 General n. garanti süresi guarantee term >
42 General n. garanti süresi warranty >
43 General n. garanti süresinin uzatılması warranty extension >
44 General n. garanti şartları terms of guarantee >
45 General n. garanti şartları warranty rules >
46 General n. garanti veren warranter >
47 General n. garanti verme warranting >
48 General n. kefalet ve garanti suretyship and guaranty >
49 General n. kefillik ve garanti sureyship and guaranty >
50 General n. ömür boyu garanti lifetime guarantee >
51 General n. yasal garanti statutory guarantee >
52 General adj. garanti altına alınmamış unguaranteed >
53 General adj. garanti altına alma secure >
54 General adj. garanti edilen guaranteed >
55 General adj. garanti edilir warrantable >
56 General adj. garanti edilmemiş unguaranteed >
57 General adj. garanti edilmiş ensured >
58 General adj. yüzde yüz garanti sure-fire >
59 Phrases burada (işbu belgede) belirtilen kalemlere ilişkin ne sarahaten (açıkça) ne de ima yoluyla hiçbir garanti veya teminatı kabul etmez hereby expressly disclaims any warranty or guarantee whether express or implied with regard to items described herein >
60 Idioms garanti belgesi a clean bill of health >
61 Trade/Economic açık garanti express warranty >
62 Trade/Economic adi garanti simple guarantee >
63 Trade/Economic anaparası veya faizi ya da ikisi birden bir başka şirket tarafından garanti edilen tahvil assumed bond >
64 Trade/Economic belirli bir tutara kadar bir çekin ödemesini garanti eden kart cheque card >
65 Trade/Economic belirtilmiş olmayan garanti implied warranty >
66 Trade/Economic çalışanın işten çıkarılması durumunda ödenmesi garanti edilen tazminat golden parachute >
67 Trade/Economic çıkarılan hisse senedi ve tahvillerin tamamını veya bir kısmını satacağını garanti eden underwriter >
68 Trade/Economic faiz ve ana paranın ödeneceği garanti edilmiş tahvil indorsed bond >
69 Trade/Economic finansal kiralama konusu varlığın garanti edilmiş hurda değeri guaranteed residual value >
70 Trade/Economic finansal kiralama konusu varlığın garanti edilmiş kalan değeri guaranteed residual value >
71 Trade/Economic garanti akreditifi stand by letters of credit >
72 Trade/Economic garanti alan warrantee >
73 Trade/Economic garanti belgesi certificate of warranty >
74 Trade/Economic garanti belgesi warranty >
75 Trade/Economic garanti belgesi warranty deed >
76 Trade/Economic garanti belgesi letter of indemnity >
77 Trade/Economic garanti eden guarantor >
78 Trade/Economic garanti eden warrantor >
79 Trade/Economic garanti eden warranter >
80 Trade/Economic garanti eden kimse warrantor >
81 Trade/Economic garanti edilebilir warrantable >
82 Trade/Economic garanti edilen guaranteed >
83 Trade/Economic garanti edilen gelir guaranteed income >
84 Trade/Economic garanti edilmemiş kalıntı değer unguaranteed residual value >
85 Trade/Economic garanti edilmiş guaranteed >
86 Trade/Economic garanti edilmiş borcun ödendiğinin bildirilmesi settlement notice >
87 Trade/Economic garanti edilmiş istihdam guaranteed employment >
88 Trade/Economic garanti etmek guaranty >
89 Trade/Economic garanti etmek guarantee >
90 Trade/Economic garanti etmek undertake >
91 Trade/Economic garanti fonu guaranty fund >
92 Trade/Economic garanti ile sınırlı şirket company limited by guarantee >
93 Trade/Economic garanti kapsamı warranty coverage >
94 Trade/Economic garanti kapsamı scope of warranty >
95 Trade/Economic garanti kapsamına girmeyen not covered by the guarantee >
96 Trade/Economic garanti kapsamına girmeyen unguaranteed >
97 Trade/Economic garanti kapsamında under warranty >
98 Trade/Economic garanti local local guarantee >
99 Trade/Economic garanti mektubu letter of guarantee >
100 Trade/Economic garanti mektupları letters of guarantee >
101 Trade/Economic garanti sonrası post warranty >
102 Trade/Economic garanti verilen kişi warrantee >
103 Trade/Economic garanti verilmeksizin with all faults >
104 Trade/Economic garanti verilmiş kişi warrantee >
105 Trade/Economic garanti vermeksizin with all faults >
106 Trade/Economic ihale tekliflerinde kullanılan garanti bid bond >
107 Trade/Economic iş olmaması durumunda işçiye ödenmesi garanti edilen asgari ücret miktarı call pay >
108 Trade/Economic işçiye parça başına yaptığı işe karşılık ödenmesi garanti edilen asgari kazanç guaranteed earnings >
109 Trade/Economic kalitenin garanti edilemediğinin teyidi seen or not seen >
110 Trade/Economic karşı garanti counter guarantee >
111 Trade/Economic kefalet ve garanti suretyship and guaranty >
112 Trade/Economic kontr garanti counter guarantee >
113 Trade/Economic kredi garanti fonu credit guarantee fund >
114 Trade/Economic malın varış yerinde teslimini garanti eden sözleşme arrival contract >
115 Trade/Economic mütekabiliyetini garanti etmek to guarantee reciprocity >
116 Trade/Economic ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı amount of obligations granted such as guarantees, commitments, bailments, endorsements in favour of the shareholders, participations and subsidiaries >
117 Trade/Economic ödenmesi garanti edilmiş asgari ücret miktarı guaranteed rate >
118 Trade/Economic sınırlı garanti limited warranty >
119 Trade/Economic şirketler arası garanti fonu guarantee fund >
120 Trade/Economic tam garanti full warranty >
121 Trade/Economic ton başına garanti edilen yer guaranteed space per ton >
122 Trade/Economic zararı ödemeyi garanti etmek indemnify >
123 Trade/Economic zımni garanti implied warranty >
124 Law garanti belgesi warranty deed >
125 Law garanti bildirimi warranty statement >
126 Law garanti etmek warrant >
127 Law garanti etmek guarantee >
128 Law garanti etmek secure >
129 Law garanti veren guarantor >
130 Law garanti vermek guarantee >
131 Law iskoç kanununda garanti warrandice >
132 Politics avrupa tarımsal yönlendirme ve garanti fonu european agricultural guidance and >
133 Politics birleşik garanti sistemi unified guarantee system >
134 Politics garanti belgesi certificate of warranty >
135 Politics garanti fiyatı guarantee price >
136 Politics garanti fonu guarantee fund >
137 Politics garanti komisyonları commission on guarantees >
138 Politics garanti komisyonu commission on guarantees >
139 Institutes avrupa tarımsal yönlendirme ve garanti fonu european agricultural guidance and guarantee fund >
140 Insurance bir inşaat mukavelesinin şartlarının yerine getirileceğine dair garanti performance bond >
141 Insurance ihracat kredisi garanti servisi export credits guarantee department >
142 Technical bakım garanti süreci maintenance guarantee period >
143 Technical garantı warranty >
144 Technical garantı guarantee >
145 Technical garanti belgesi warranty certificate >
146 Technical garanti kartı warranty card >
147 Technical garanti süresi maintenance period >
148 Construction inşaat şirketlerinin anlaşmada yer alan şartlara uyacağını ve belli kriterlerde performans göstereceğini garanti eden bono performance bond >
149 Wagering bahisçinin garanti alacağını düşündüğü bir maç banker >
150 Archaic v. garanti etmek avouch >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221