Geçmiş
UC Browser


"iskan" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 11 sonuç

Türkçe İngilizce
Genel
iskan n. location
iskan n. housing
iskan n. inhabiting
iskan n. lodging
iskan n. settlement
iskan n. quartering
iskan n. populating
iskan n. settling
Hukuk
iskan habitation
iskan abode
Siyasal
iskan housing

"iskan" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 58 sonuç

Türkçe İngilizce
Genel
iskan etmek v. house
iskan etmek v. inhabit
iskan etmek v. settle
iskan etmek (bir yerde) v. locate
iskan etmek (bir yeri) v. populate
iskan etmek (bir yeri) v. peoples
iskan etmek (insanları boş bir yere) v. settle
yeniden iskan etmek v. repopulate
başka yerde iskan n. relocation
bayındırlık ve iskan bakanlığı n. ministry of public works
geçici iskan n. temporary housing
imar iskan müdürlüğü n. housing department
imar iskan müdürlüğü n. housing authority
imar ve iskan bakanı n. minister of public works and housing
imar ve iskan bakanlığı n. ministry of public works and housing
imar ve iskan bakanlığı n. the ministry of development and housing
iskan edilen bir yere yerleşen kimse n. settler
iskan edilen bir yere yerleştirilen kimse n. settler
iskan etme n. populating
iskan müdürlüğü n. board of settling
iskan müdürü n. housing executive
iskan ruhsatı n. habitation permit
iskan ruhsatı n. residential usage licence
köy (iskan edilerek oluşturulan) n. settlement
milli iskan müdürlüğü n. national housing agency
yeniden iskan n. resettlement
yerel imar ve iskan müdürlüğü n. local planning authority
iskan ettirilmiş adj. populated
Ticaret/Ekonomi
iskan edilmiş inhabited
iskan izni certificate of occupancy
iskan müsaadesi certificate of occupancy
iskan olma location
Hukuk
iskan etme commorancy
iskan ettirmek settle
iskan kanunu settlement law
iskan raporu occupancy permit
iskan/oturma hakkı right of occupancy
Siyasal
bayındırlık ve iskan bakanı minister of public works and settlement
il bayındırlık ve iskan müdürlüğü provincial directorate of public works and settlement
imar ve iskan bakanlığı ministry of development and housing
iskan projesi settlement project
Kurum/Kuruluş
bayındırlık ve iskan bakanlığı the ministry of public works and settlement
bayındırlık ve iskan bakanlığı ministry of public works and settlement
bayındırlık ve iskan müdürlüğü public works and settlement directorate
imar ve iskan bakanlığı ministry of development and housing
Teknik
iskan edilen mahal occupied space
iskan edilen zon occupied zone
iskan müsaadesi building inspection certificate
iskan sahası residential area
toprak ve iskan işleri land and resettlement works
İnşaat
emsal iskan değerlendirme gentrification
iskan belgesi occupancy permit
iskan edilen mahal occupied space
iskan edilen zon occupied zone
iskan izni occupancy permit
iskan kesafeti residential density
iskan sahası building area
Kimya
iskan havzası draining basin