Geçmiş


"komite" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 7 sonuç

Türkçe İngilizce
Yaygın Kullanım
komite n. committee
Genel
komite n. commission
komite n. committee
komite n. clique
Ticaret/Ekonomi
komite committee
Hukuk
komite committee
komite commission

"komite" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 74 sonuç

Türkçe İngilizce
Genel
komite kurmak v. set up a committee
komite kurmak v. create a committee
komite kurmak v. form a committee
komite kurmak v. establish a committee
komite oluşturmak v. form a committee
komite oluşturmak v. set up a committee
komite oluşturmak v. create a committee
komite oluşturmak v. establish a committee
komite üyesi olmak v. be a committee member
komite üyesi olmak v. serve on a committee
ayna komite n. mirror committee
idari komite n. steering committee
komite başkanı n. committee president
komite toplantısı n. committee meeting
komite üyesi n. committee member
özel daimi komite n. special standing committee
Ticaret/Ekonomi
alt komite subcommittee
ara komite interim committee
belirli bir amaç için kurulmuş yalnız o amaçla sınırlı geçici nitelikteki komite ad hoc committee
birleşik komite joint committee
daimi komite başkanı standing committee chairman
daimi komite başkanı standing committee president
denetimden sorumlu komite audit committee
denetleyici komite supervisory committee
geçici komite interim committee
idari komite executive commitee
idari komite managing committee
karma komite mixed committee
komite üyesi committee man
mali komite fiscal committee
mali komite finance committee
ortak komite joint committee
sürekli komite standing committee
Hukuk
istişari komite advisory committee
yalnız belli bir olaya münhasır komite ad hoc committee
Siyasal
alt komite subcommittee
alt komite sub-committee
daimi komite standing committee
daimi komite permanent committee
geçici komite interim committee
geçici komite ad hoc committee
göç sorunları için hükümetlerarası komite intergovernmental committee for migrations
istişari komite advisory committee
istişari komite consultative committee
kennedy suikastini soruşturan komite warren commission
komite bülteni committee bulletin
komite oturumları hearings
komite sekreteri committee clerk
komite toplantı odası boardroom
komite üyesi member of the committee
komite üyesi committee member
komite üyesi committeewoman
komite üyesi committeeman
komite üyesi committee member
komite üyesi committeeman
merkez komite central committee
milli komite national committee
müşterek komite joint committee
ortak komite joint committee
seçilmiş komite select committee
siyasi komite political committee
şikayeti inceleyen komite grievance committee
yasama organına vekalet eden komite praesidium
yasama organına vekalet eden komite presidium
Kurum/Kuruluş
ekonomik ve sosyal komite economic and social committee
Teknik
teknik komite technical committee
Bilgisayar
komite adı committee name
komite no committee id
Medikal
etik komite onayı ethical committee approval
Askeri
askeri komite military committee
askeri komite askeri temsilcisi military representative to the mc
askeri komite mutabakatı military committee memorandum
geçici komite ad hoc committee
müşterek askeri komite toplantısı joint military committee