komite - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

komite"komite" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 7 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
komite committee i.
General
komite commission i.
komite committee i.
komite clique i.
Trade/Economic
komite committee
Law
komite committee
komite commission

"komite" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 73 sonuç

Türkçe İngilizce
General
komite kurmak set up a committee f.
komite kurmak create a committee f.
komite kurmak form a committee f.
komite kurmak establish a committee f.
komite oluşturmak create a committee f.
komite oluşturmak establish a committee f.
komite oluşturmak form a committee f.
komite oluşturmak set up a committee f.
komite üyesi olmak be a committee member f.
komite üyesi olmak serve on a committee f.
ayna komite mirror committee i.
bilimsel komite scientific committee i.
idari komite steering committee i.
komite başkanı committee president i.
komite toplantısı committee meeting i.
komite üyesi committee member i.
özel daimi komite special standing committee i.
Trade/Economic
alt komite subcommittee
ara komite interim committee
belirli bir amaç için kurulmuş yalnız o amaçla sınırlı geçici nitelikteki komite ad hoc committee
birleşik komite joint committee
daimi komite başkanı standing committee president
daimi komite başkanı standing committee chairman
denetimden sorumlu komite audit committee
denetleyici komite supervisory committee
geçici komite interim committee
idari komite executive commitee
idari komite managing committee
karma komite mixed committee
komite üyesi committee man
mali komite finance committee
mali komite fiscal committee
ortak komite joint committee
sürekli komite standing committee
Law
istişari komite advisory committee
yalnız belli bir olaya münhasır komite ad hoc committee
Politics
alt komite sub-committee
alt komite subcommittee
birleşmiş milletler işkenceye karşı komite un committee against torture
daimi komite standing committee
daimi komite permanent committee
geçici komite interim committee
geçici komite ad hoc committee
göç sorunları için hükümetlerarası komite intergovernmental committee for migrations
istişari komite advisory committee
istişari komite consultative committee
kennedy suikastini soruşturan komite warren commission
komite bülteni committee bulletin
komite oturumları hearings
komite sekreteri committee clerk
komite toplantı odası boardroom
komite üyesi committeeman
komite üyesi member of the committee
komite üyesi committee member
komite üyesi committeewoman
merkez komite central committee
milli komite national committee
müşterek komite joint committee
ortak komite joint committee
seçilmiş komite select committee
siyasi komite political committee
şikayeti inceleyen komite grievance committee
yasama organına vekalet eden komite praesidium
Institutes
ekonomik ve sosyal komite economic and social committee
Technical
teknik komite technical committee
Computer
komite adı committee name
komite no committee id
Medical
etik komite onayı ethical committee approval
Military
askeri komite military committee
askeri komite askeri temsilcisi military representative to the mc
askeri komite mutabakatı military committee memorandum
geçici komite ad hoc committee
müşterek askeri komite toplantısı joint military committee