Geçmiş
Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"tissue" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 24 sonuç

İngilizce Türkçe
Yaygın Kullanım
n. tissue doku
Genel
n. tissue tuvalet kağıdı
n. tissue ince kağıt
n. tissue kağıt peçete
n. tissue nesiç
n. tissue dokuma
n. tissue bir tür ince ambalaj kağıdı
n. tissue ince kumaş
n. tissue ince yumuşak kağıt
n. tissue kağıt mendil
n. tissue kumaş
n. tissue kopya kağıdı
n. tissue silsile
Teknik
tissue pelür
tissue kaplama kağıdı
tissue kağıt mendil
tissue doku
tissue kumaş
Tekstil
tissue kumaş
Medikal
tissue doku
tissue tissu
Gıda
tissue doku
Biyoloji
tissue doku
Tütün
tissue nesic

"tissue" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 150 sonuç

İngilizce Türkçe
Genel
n. animal tissue hayvan dokusu
n. bathroom tissue tuvalet kağıdı
n. cartilaginous tissue kıkırdakdoku
n. facial tissue yüz dokusu
n. fatty tissue yağdoku
n. granulation tissue taneli doku
n. muscle tissue kasdoku
n. nerve tissue sinir dokusu
n. paper tissue kağıt mendil
n. plant tissue bitki dokusu
n. reed tissue saz örgü
n. spongeous tissue süngerdoku
n. tissue dispenser peçetelik
n. tissue layer ince kağıt tabakası
n. tissue paper ince kağıt
n. tissue preservation doku korunması
Teknik
engineered (cell/tissue) işlenmiş (hücre/doku)
glass tissue cam tülü
tissue equivalent material dokuya eşdeğer madde
tissue paper kağıt mendil
Tekstil
tissue paper ipek kağıt
Medikal
adipose tissue yağ dokusu
ancillary tissue yan doku
ankle soft-tissue injury ayak bileği yumuşak doku yaralanması
biological tissue materials biyolojik doku materyalleri
brain tissue transplantation beyin dokusu transplantasyonu
breast tissue meme dokusu
bronchus-associated lymphoid tissue bronşla ilişkili lenfoid doku
connective tissue bağ dokusu
connective tissue diseases bağ dokusu hastalıkları
connective tissue disorders bağ dokusu hastalıkları
connective tissue metabolism bağ dokusu metabolizması
degree of tissue trauma doku travmasının büyüklüğü
endometrial tissue endometriyum dokusu
epithelial tissue epitel doku
excessive proliferation of granulation tissue granulasyon dokusunun abartılı proliferasyonu
excessive proliferation of granulation tissue granulasyon dokusunun aşırı proliferasyonu
fatty tissue yağ dokusu
fetal lung tissue fetal akciğer dokusu
fibrous and fatty tissue fibroz ve yağ dokusu
formation of granulation tissue granülasyon dokusu oluşumu
guided tissue regeneration güdümlü doku onarımı
gut-associated lymphoid tissue bağırsakla ilişkili lenfoid doku
heart tissue kalp dokusu
hereditary connective tissue kalıtsal bağ dokusu
hereditary connective tissue disease kalıtsal bağ dokusu hastalığı
homologous/autologous tissue glue homolog/otolog doku yapıştırıcısı
hypertrophy of bone tissue kemik dokusunda hipertrofi
laser-tissue interaction mechanisms lazer-doku etkileşim mekanizmaları
living tissue canlı doku
living tissue equivalent canlı doku eşdeğeri
lung tissue akciğer dokusu
lymphatic tissue lenfli doku
mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma mukoza ile ilişkili lenfoid doku lenfoması
muscle tissue kas dokusu
muscular tissue kas dokusu
myxosarcoma of soft tissue yumuşak dokunun miksosarkomu
nasal tissue burun dokusu
nasal-associated lymphoid tissue burunla ilşkili lenfoid doku
nerve tissue sinir doku
nervous tissue sinir dokusu
normal thyroid tissue normal tiroid dokusu
organ and tissue transplantation organ ve doku transplantasyonu
pancreatic tissue pankreas dokusu
pathological tissue patolojik doku
patient with a soft tissue rheumatic disease yumuşak doku romatizmalı hasta
paw tissue pençe dokusu
radiofrequency tissue ablation radyofrekans doku ablasyonu
rare soft tissue tumor nadir görülen yumuşak doku tümörü
reconstruction of tissue defects doku kaybı rekonstrüksiyonu
scar tissue iyileşme dokusu
scar tissue yara dokusu
skin and soft tissue infections deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
skin-soft tissue involvement deri-yumuşak doku tutulumu
soft tissue calcification yumuşak doku kalsifikasyonu
soft tissue infection yumuşak doku enfeksiyonu
soft tissue injuries yumuşak doku zedelenmeleri
soft tissue sarcomas yumuşak doku sarkomları
striated muscle tissue çizgili kas dokusu
testis tissue testis dokusu
the response of host tissue konakçı dokunun verdiği yanıt
thyroid tissue samples tiroit doku örnekleri
thyroid tissue specimens tiroit doku örnekleri
tissue adhesive doku yapıştırıcısı
tissue adhesives doku adhezivleri
tissue and blood samples doku ve kan örnekleri
tissue compressor doku sıkıştırıcısı
tissue corrosiveness of a gas or gas mixture gaz veya gaz karışımının doku aşındırıcılığı
tissue damage doku tahribatı
tissue damage doku zararı
tissue damage doku zedelenmesi
tissue damage in tuberculosis tüberkülozda meydana gelen doku hasarı
tissue doppler echocardiography doku doppler ekokardiyografi
tissue embedding doku tespiti
tissue engineering yapay doku mühendisliği
tissue engineering scaffolds yapay doku mühendisliği yapı iskeleleri
tissue expansion doku genişletme
tissue factor doku faktörü
tissue glue doku yapıştırıcısı
tissue inhibitor of matrix metalloproteinases matriks metalloproteinaz doku inhibitörü
tissue injury doku zedelenmesi
tissue loss doku kaybı
tissue mechanics doku mekaniği
tissue morphology doku morfolojisi
tissue necrosis doku nekrozu
tissue oxygenation doku oksijenlenmesi
tissue specimens doku örnekleri
tissue transplantation doku transplantasyonu
tissue typing doku tiplemesi
tumor-like growth of ovarian tissue over dokuda tümör benzeri büyüme
vascular tissue damarlı doku
Anatomi
adipose tissue yağdoku
blood-tissue kan doku
bone tissue kemikdoku
collagen tissue bağ dokusu
connective tissue bağdoku
Diş Hekimliği
gingival tissue diş eti dokusu
hyperplastic tissue hiperplastik doku
hyperplastic tissue of the labial mucosa labial mukozanın hiperplazik dokusu
tissue reaction doku reaksiyonu
tooth tissue diş dokusu
Patoloji
subcutaneous tissue subkütan doku
Kimya
tissue transplantation doku nakli
Biyoloji
adipose tissue yağlı doku
connective tissue bağ dokusu
fatty tissue yağlı doku
hematopoietic tissue kan hücresi yapan doku
muscular tissue kasdoku
tissue adhesives doku adhezivleri
tissue analysis doku çözümlemesi
tissue attachments doku ekleri
tissue culture doku kültürü
tissue dendritic cells doku dallantı hücreleri
tissue regeneration doku oluşturma
tissue scaffold doku iskelesi
tissue therapy doku ile tedavi
tissue-culture microscope doku kültürü mikroskobu
Biyokimya
adipose tissue yağ dokusu
mushroom tissue homogenate mantar doku homojenati
tissue specific enzyme özgen
tissue specific enzyme örgenil
tissue typing doku türlemesi
Deniz Biyolojisi
tissue culture doku ekimi
Zooloji
leucopoietic tissue lökopoiyetik doku
supporting tissue destek doku
tissue fluid doku sıvısı
Botanik
conducting tissue iletim dokusu
ground tissue bitkilerde temel doku
plant tissue culture bitki doku kültürü
Spor
bony tissue kemik doku