modifiye - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

modifiye"modifiye" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 1 sonuç

Türkçe İngilizce
General
modifiye modified s.

"modifiye" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 60 sonuç

Türkçe İngilizce
General
tekrar modifiye etmek remodify f.
hastalığı modifiye eden disease-modifying s.
Trade/Economic
modifiye hızlandırılmış maliyeti geri alma (kazanma) sistemi modified accelerated cost recovery system
Technical
butadienle modifiye edilen malzeme butadiene-modified material
darbe ile modifiye edilmiş ekstrüde akrilik levha impact-modified extruded acrylic sheet
darbeye modifiye edilmiş impact-modified
darbeyle modifiye edilmiş polistiren impact-modified polystyrene
modifiye bitümün depolanma kararlılığı storage stability of modified bitumen
modifiye edilmemiş düz polimetil metakrilat döküm levhası non-modified flat polymethyl methacrylate cast sheet
modifiye etme modify
modifiye kjeldahl metodu modified kjeldahl method
modifiye madde modified substance
modifiye proktor deneyi modified proctor test
Textile
modifiye edilmiş vettermann tambur deneyi modified vettermann drum test
Construction
modifiye otomatik kompaktör modified automatic compactor
polimer modifiye hidrolik çimento harçları polymer modified hydraulic cement mortars
Medical
bilateral modifiye boyun disseksiyonu bilateral modified neck dissection
hastalığı modifiye eden anti-artritik ilaçlar disease-modifying antirheumatoid drugs
hastalığı modifiye edici antiromatizmal ilaç disease-modifying antirheumatic drug
konvansiyonel ve modifiye ultrafiltrasyon teknikleri conventional and modified ultrafiltration techniques
modifiye aldrete skoru modified aldrete score
modifiye askı snoreplastisi modified sling snoreplasty
modifiye baryumlu yutma testi modified barium swallow test
modifiye baryumlu yutma testi modified barium swallow study
modifiye bilobe alın flebi modified bilobed forehead flap
modifiye boston adlandırma testi modified boston naming test
modifiye dukes evreleme sistemi modified dukes staging system
modifiye evans tekniği modified evans technique
modifiye gomori trikrom modified gomori trichrome
modifiye ilaç designer drugs
modifiye ilaç designer drug
modifiye kapandji indeksi modified kapandji index
modifiye kullanıcı modified user
modifiye lindgren-turan ameliyatı modified lindgren-turan operation
modifiye radikal mastektomi modified radical mastectomy
modifiye sıvı jelatin modifiye sıvı jelatin
modifiye spongio-kavernöz şant uygulaması modified spongio-cavernous shunt
modifiye uçan kanat modified flying wing
modifiye ultrafiltrasyon modified ultrafiltration
modifiye van-lint blokaji tekniği modified van-lint technique
serum iskemi modifiye albumin düzeyleri serum levels of ischemia-modified albumin
Dentistry
modifiye geri etkili kroşe modified back-action clasp
poliasitle modifiye kompozit rezin polyacid-modified composite resin
rezin modifiye cam ionomer simanlar resin-modified glass ionomer cements
rezinle modifiye cam iyonomer siman resin-modified glass ionomer cement
Food Engineering
genetik yapısı değiştirilmiş ya da genetik olarak modifiye edilmiş gıda maddesi genetically modified food
genetik yapısı değiştirilmiş ya da genetik olarak modifiye edilmiş gıda maddesi frankenfood
modifiye atmosfer paketleme modified atmosphere packaging
modifiye nişasta modified starch
modifiye nişastalar modified starches
Chemistry
modifiye alkid reçine modified alkyd resin
modifiye alkid reçinesi modified alkyd resin
modifiye edilmiş ross-miles yöntemi modified ross-mites method
modifiye edilmiş süper ince çökeltilmiş baryum sülfat modified super-fine precipitated barium sulfate
modifiye polienilen oksitin modified polyphenylene oxide
Environment
modifiye edilmiş aktif çamur modeli modified activated sludge model
modifiye kjeldahl metodu modified kjeldahl method
British Slang
modifiye araba kev car
modifiye araba kevved up
modifiye araba kev