officer - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

officer

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"officer" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 14 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
officer i. memur
officer i. subay
General
officer f. idare etmek
officer f. komuta etmek
officer f. subayları atamak
officer i. sağlık memuru
officer i. polis memuru
officer i. makam sahibi
officer i. görevli
officer i. yetkili
officer i. zabit
Trade/Economic
officer yetkili
officer polis memuru
Military
officer subay

"officer" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 150 sonuç

İngilizce Türkçe
General
relegate an officer to a post in east f. bir memuru doğuya sürdürmek
action officer i. özellikle düşman bölgesinde görev yapan gizli ajan
air officer i. hava subayı
certifying officer i. onaylayan memur
close protection officer i. yakın koruma (memuru)
contact officer i. irtibat görevlisi
deed officer i. tapu memuru
desk officer i. herhangi bir görevi masa başında yapıp değerlendirmeye tabi tutan kişi
engineer officer i. istihkam subayı
fire officer i. itfaiye amiri
highly decorated officer i. göğsü brövelerle dolu subay
intelligence officer i. istihbarat subayı
municipality officer i. belediye görevlisi
officer safety i. memur güvenliği
petty officer i. deniz assubayı
petty officer (p.o.) i. deniz astsubayı
probation officer i. gözetim memuru
reserve officer i. yedek subay
scenes of crime officer i. olay yeri inceleme memuru
undercover police officer i. sivil polis
Colloquial
a police officer was killed today bugün bir polis öldürüldü
Trade/Economic
accounting officer sayman
assessment officer tahakkuk memuru
authorized signatory officer imzaya yetkili görevli
budget officer bütçe memuru
chief executive officer baş icra sorumlusu
chief executive officer baş yönetici
chief financial officer finans direktörü
chief operating officer başkan
chief strategy officer stratejilerden sorumlu üst yönetici
chief technology officer baş teknoloji sorumlusu
corporate officer şirket yöneticisi
customhouse officer gümrük memuru
customs officer gümrük görevlisi
disbursing officer tediye amiri
health officer sağlık memuru
junior administrative officer alt kademe yönetici
ministerial officer idare memuru
notification by officer memur aracılığı ile tebliğ
Law
debt enforcement officer icra memuru
forest officer orman zabıtası
law officer kanun sözcüsü
legislation officer yasa uygulayıcı
negligence of public officer bir devlet memurunun ihmali
negligence of public officer bir devlet memurunun kusuru
obstructing an officer memura karşı gelme
or detention officer (us) hapishane görevlisi/memuru
parole officer şartlı tahliye memuru
peace officer sulh memuru
peace officer asayişi sağlamakla görevli memur
probation officer nezaret memuru
probation officer şartlı tahliye memuru
visiting officer müfettiş
Politics
adjudicatory officer adli devlet memuru
administrative officer idari memur
focal officer odak kişi
immigration liaison officer göçmen irtibat görevlisi
immigration officer göçmen bürosu memuru
law enforcement officer kolluk kuvvetleri
municipal officer belediye görevlisi
national authorised officer ulusal yetkili memur
national authorized officer ulusal yetkili memur
officer de jure fiili memur
public officer kamu görevlisi
relegate an officer to a post in east bir memuru doğuya sürmek
welfare officer sosyal hizmetler memuru
Technical
control officer yürüyüş kontrol subayı
Traffic
school crossing patrol officer okul trafik/yaya trafiği görevlisi/sorumlusu
Railway
logistics officer lojistik memuru
railroad transportation officer demiryolu hareket kontrol subayı
railway transportation officer demiryolu hareket kontrol subayı
Aeronautic
first officer yardımcı pilot
flight engine officer uçuş mühendisi
Marine
engineer officer makine zabiti
executive officer ikinci kaptan
first officer ikinci kaptan
first officer ikinci kaptan
petty officer erbaş
unlimited chief officer uzakyol birinci zabiti
unlimited watckeeping officer uzakyol vardiya zabiti
History
flag officer sancak beyi
Meteorology
weather officer meteoroloji memuru
Military
accredited officer akredite olmuş subay
air movement officer hava intikal subayı
air reserve officer training corps hava yedek subay hazırlık eğitim teşkilatı
air transport liaison officer hava ulaştırma irtibat subayı
aircraft warning officer uçak ikaz subayı
armed forces officer askeri memur
army liaison officer kara kuvvetleri irtibat subayı
army officer ordu subayı
billeting officer konakçı subayı
chief liaison officer baş irtibat subayı
chief petty officer astsubay kıdemli üstçavuş
chief signal officer muhabere dairesi başkanı
classification and assignment officer sınıflandırma ve atama subayı
commissioned officer subay
courier transfer officer kurye havale subayı
custodial officer mal sorumlusu
district engineer officer istihkam inşaat ast bölge başkanı
embarkation and loading officer bindirme ve yükleme subayı
embarkation officer yükleme subayı
employment officer mahkum çalıştırma subayı
escort officer refakat subayı
executive officer (XO) kurmay başkanı
flag officer sancak subayı
flight facilities officer hava trafik kontrol kısım amiri
ground liaison officer team yer irtibat subay timi
law officer hukuk subayı
mess officer iaşe subayı
military officer askeri görevli
military officer subay
motor maintenance officer bakım subayı
mounted officer binek hakkına sahip subay
national liaison officer milli irtibat subayı
naval officer deniz subayı
naval petty officer preparatory school command deniz astsubay hazırlama okulu komutanlığı
non commissioned officer astsubay
noncommissioned officer astsubay
non-commissioned officer astsubay
non-commissioned officer (nco) health college sağlık astsubay meslek yüksek okulu
officer conducting the serial tatbikat serilerini idare eden subay
officer supplemental training subay uzmanlık ek eğitimi
ordnance staff officer ordu donatım karargah subayı
orientation officer oryantasyon subayı
personnel officer personel subayı
petty officer deniz astsubayı
petty officer second class astsubay kıdemli çavuş
port officer liman subayı
primary control officer esas kontrol subayı
quartering officer konakçı subayı
quartering officer konakçı heyeti komutanı
radar officer radar subayı
radiological survey officer radyasyon ölçme subayı
regimental intelligence officer alay istihbarat subayı
regulating officer düzenleme subayı
rescue officer kurtarma subayı
salvage officer hurda mal subayı
security control officer güvenlik kontrol subayı
security control officer güvenlik kontrol memuru
senior officer present afloat denizde en kıdemli subay
special weapons ferry control officer özel silahlar feri kontrol subayı
staff corps officer muharip subay
summary court martial officer dar yetkili askeri mahkeme başkanı
target analysis officer hedef analiz subayı
unit emplaning officer birlik hava intikal planlama subayı
unit supply officer birlik ikmal subayı
veterinary officer veteriner subayı
ward officer koğuş tabibi
warrant officer class 2 bölük astsubayı
weapon system officer silah sistem subayı