officer - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

officer

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"officer" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 14 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
officer i. memur
officer i. subay
General
officer f. idare etmek
officer f. komuta etmek
officer f. subayları atamak
officer i. sağlık memuru
officer i. polis memuru
officer i. makam sahibi
officer i. görevli
officer i. yetkili
officer i. zabit
Trade/Economic
officer yetkili
officer polis memuru
Military
officer subay

"officer" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
health officer i. sağlık görevlisi
police officer i. polis memuru
General
assault a police officer f. bir polis memuruna saldırmak
attack an officer f. bir memura saldırmak
relegate an officer to a post in east f. bir memuru doğuya sürmek
relegate an officer to a post in east f. bir memuru doğuya sürdürmek
action officer i. özellikle düşman bölgesinde görev yapan gizli ajan
active officer i. muvazzaf subay
advisory officer i. danışma görevlisi
advisory officer i. danışma memuru
air officer i. hava subayı
artillery officer i. topçu subayı
being an officer i. zabitlik
careers officer i. rehber
case officer i. vaka istihbarat görevlisi
certifying officer i. onaylayan memur
chief fire officer i. itfaiye kumandanı
chief fire officer i. itfaiye şefi
chief officer of police i. polis şefi
church officer i. kilise memuru
civil service officer i. sivil hizmet görevlisi
close protection officer i. yakın koruma (memuru)
commissioned military officer i. görevli askeri memur
commissioned naval officer i. görevli deniz subayı
commissioned officer i. subay
commissioned officer i. görevli memur
complaint officer i. şikayet uzmanı
complaint officer i. şikayet görevlisi
contact officer i. irtibat görevlisi
contracting officer i. sözleşme görevlisi
correspondence officer/clerk i. (osmanlı döneminde) tahrirat katibi
customs officer i. muayeneci
customs officer i. gümrükçü
deck officer i. güverte subayı
deed officer i. tapu memuru
desk officer i. herhangi bir görevi masa başında yapıp değerlendirmeye tabi tutan kişi
district revenue officer i. mal müdürü
duty officer i. nöbetçi subayı
engineer officer i. istihkam subayı
environmental officer i. çevre işleri müdürlüğü memuru
executive officer i. ikinci kaptan
executive officer i. icra memuru
field officer i. alay komutanı
field officer i. yüksek rütbeli subay
fire officer i. itfaiye amiri
fire officer i. itfaiyeci
fire safety officer i. itfaiyeci
foot patrol officer i. yaya devriye görevlisi
foot patrol officer i. yaya devriye
german officer i. alman subayı
government officer i. memur
government officer i. devlet görevlisi
health officer i. sağlık memuru
health officer i. sıhhiye memuru
highly decorated officer i. göğsü brövelerle dolu subay
house officer i. stajyer doktor
intelligence officer i. istihbarat memur
intelligence officer i. istihbarat subayı
intelligence officer i. istihbaratçı
law enforcement officer i. polis
liaison officer i. irtibat subayı
municipal police officer i. belediye zabıta memuru
municipality officer i. belediye görevlisi
national authorizing officer i. ulusal yetkili memur
naval officer i. bahriyeli
naval officer i. deniz subayı
noncommissioned officer i. onbaşı
noncommissioned officer i. astsubay
noncommissioned officer i. gedikli erbaş
officer in attendance i. maiyet memuru
officer on call i. nöbetçi memur
officer safety i. memur güvenliği
officer safety i. memur emniyeti
officer´s mess i. zabitan odası
on duty officer i. nöbetçi memur
park officer i. park görevlisi
peace officer i. barış görevlisi
personal protection officer i. özel koruma görevlisi
petty officer i. deniz assubayı
petty officer i. deniz astsubayı
petty officer (p.o.) i. deniz astsubayı
police officer i. polis
police officer i. zabıta memuru
police officer in plain clothes i. sivil kıyafetli polis memuru
police officer in uniform i. resmi üniformalı polis memuru
police patrol officer i. devriye memuru
post officer i. posta
prison officer i. gardiyan
probation officer i. şartlı tahliye edilmiş kimseyle ilgilenen memur
probation officer i. gözaltı memuru
probation officer i. gözetim memuru
project officer i. proje sorumlusu
public health officer i. il sağlık müdürlüğü müfettişi
public information officer i. kamu bilgilendirme görevlisi
recreation officer i. eğlendirme ve dinlendirme subayı
reserve officer i. yedek subay
returning-officer i. seçim memur
safety officer i. güvenlik görevlisi
scenes of crime officer i. olay yeri inceleme memuru
security officer i. güvenlikçi
security officer i. güvenlik elemanı
senior project officer i. kıdemli proje görevlisi
site safety officer i. site güvenlik görevlisi
staff officer i. kurmay subayı
staff officer i. kurmay subay
student affairs officer i. öğrenci işleri görevlisi
student affairs officer i. öğrenci işleri memuru
technical officer i. teknik memur
third officer i. üç yıldızlı itfaiye amiri (londra itfaiyesi'nde)
undercover police officer i. sivil polis memuru
undercover police officer i. sivil polis
warrant officer i. gedikli subay
resisting an officer s. memura mukavemet
officer down ünl. polis yaralandı
Colloquial
a police officer was killed today bugün bir polis öldürüldü
Speaking
I want to be a police officer polis olmak istiyorum
i'm a police officer ben polisim
officer down memur vuruldu
Slang
officer down memur vuruldu
Trade/Economic
a senior government officer who works for one of the central organizations of the ministry of finance merkez uzmanı
accountable officer mal saymanı
accounting officer mali yönetimden sorumlu üst üzey yönetici
accounting officer sayman
assessment officer tahakkuk memuru
assistant officer yetkili yardımcısı
authorised officer yetkili
authorising officer harcama yetkilisi
authorising officer ita amiri
authorized officer yetkili
authorized signatory officer imzaya yetkili memur
authorized signatory officer imzaya yetkili görevli
authorized signatory officer imzaya yetkili
authorizing officer harcama yetkilisi
bidding officer ihale görevlisi
board of directors officer yönetim kurulu bürosu sorumlusu
budget officer bütçe memuru
budget officer muhasip
budget officer bütçe görevlisi
certifying officer ita amiri
certifying officer tahakkuk memuru
certifying officer ödeme emrini onaylayan memur
chief compliance officer (cco) uyumdan sorumlu i̇cra kurulu üyesi
chief compliance officer (cco) üst düzey uyum yetkilisi
chief compliance officer (cco) uyum müdürü
chief compliance officer (cco) uyum direktörü
chief compliance officer (cco) baş uyum görevlisi
chief design officer baş tasarım yöneticisi
chief design officer tasarımdan sorumlu baş yönetici
chief digital information officer (cdio) dijital müdür
chief digital information officer (cdio) sayısal işler yöneticisi
chief digital information officer (cdio) dijital yönetici
chief digital officer (cdo) dijital müdür
chief digital officer (cdo) sayısal işler yöneticisi
chief digital officer (cdo) dijital yönetici
chief documentation officer muamelat şefi
chief executive officer genel müdür
chief executive officer baş icracı yönetici
chief executive officer icra kurulu başkanı
chief executive officer icra başkanı
chief executive officer başkan
chief executive officer ceo
chief executive officer baş yönetici
chief executive officer baş icra sorumlusu
chief executive officer icra kurulu başkanı
chief executive officer icra yetkili amir
chief finance officer finans kurulu başkanı
chief financial officer şirketin baş mali işler görevlisi
chief financial officer finans direktörü
chief financial officer finans ve mali işler müdürü
chief financial officer baş muhasebe görevlisi
chief human resources officer (chro) i̇k bölüm başkanı
chief human resources officer (chro) i̇nsan kaynakları bölüm başkanı
chief information officer bilişim daire başkanı
chief information officer bilişim kurulu başkanı
chief information officer işletmenin baş haber alma görevlisi
chief information officer (cio) bilgi teknolojilerinden sorumlu başkan
chief marketing officer pazarlama kurulu başkanı
chief marketing officer (cmo) pazarlamadan sorumlu genel müdür
chief marketing officer (cmo) pazarlama kurulu başkanı
chief merchandising officer pazarlama direktörü
chief operating officer operasyon direktörü
chief operating officer firmanın günlük faaliyetlerinden sorumlu kişi
chief operating officer başkan
chief operating officer baş işletme görevlisi
chief operating officer (coo) uygulayıcı genel müdür
chief operating officer (coo) şirketin günlük işlerini yürütmekten sorumlu yöneticisi
chief operating officer (coo) şirketin günlük işlerini yürütmekle sorumlu yöneticisi
chief operations officer operasyon direktörü
chief security officer güvenlik başkanı
chief strategy officer stratejilerden sorumlu üst yönetici
chief technical officer baş teknoloji sorumlusu
chief technical officer sorumlu teknik başkan
chief technical officer teknolojiden sorumlu başkan
chief technical officer baş teknoloji yöneticisi
chief technology officer baş teknoloji yöneticisi
chief technology officer teknolojiden sorumlu başkan
chief technology officer sorumlu teknik başkan
chief technology officer baş teknoloji sorumlusu
co-chief executive officer eş ceo
co-chief executive officer eş icra kurulu başkanı
company officer şirket görevlisi
corporate officer şirket memuru
corporate officer şirket çalışanı
corporate officer şirket yöneticisi
customer operations officer müşteri işlem sorumlusu
customhouse officer gümrük görevlisi
customhouse officer gümrük memuru
customs and enforcement officer gümrük ve muhafaza memuru
customs enforcement officer gümrük muhafaza memuru
customs house officer gümrük memuru
customs house officer gümrükçü
customs officer gümrük görevlisi
customs officer gümrük memuru
customs officer gümrükçü
deputy chief executive officer icra kurulu başkan vekili
design executive officer baş tasarım yöneticisi
design executive officer tasarımdan sorumlu baş yönetici
design officer tasarım sorumlusu
disbursing officer ödeme amiri
disbursing officer tediye amiri
disbursing officer ödeme memuru
disbursing officer tediye memuru
documentation officer muamelat memuru
finance officer maliyeci
financial officer finans memuru
financial officer ita amiri
government officer devlet memuru
health officer sağlık memuru
health-safety & environment officer iş sağlığı-güvenliği ve çevre sorumlusu
information management officer (imo) bilgi yönetim görevlisi
inspection officer denetleme görevlisi
inspection officer teftiş elemanı
inspection officer teftiş memuru
inspection officer teftiş görevlisi
inspection officer denetleme memuru
insurance clerk. insurance officer sigorta memuru
insurance clerk. insurance officer sigorta görevlisi
interviewing officer mülakatı yapan kişi
interviewing officer mülakat memuru
interviewing officer mülakat görevlisi
junior administrative officer müessesenin alt kademelerindeki yönetici
junior administrative officer alt kademe yönetici
junior officer yetkili yardımcısı
labor safety officer iş güvenliği görevlisi
ministerial officer idare memuru
national fund and national authorizing officer representative ulusal fon ve ulusal yetkilendirme görevlisi
notification by officer memur aracılığı ile tebliğ
officer of a ship gemi süvarisi
officer/person in charge of tender ihale sorumlusu
operating officer işletme müdürü
petty officer küçük zabit
postal officer posta memuru
principal accounting officer baş sayman
principal accounting officer mali yönetimden sorumlu en üst üzey yönetici
principal officer baş görevli
project officer proje subayı
property disposal officer mal sorumlusu
property officer mal saymanı
property officer mal sorumlusu
quality assurance officer kalite güvence sorumlusu
quality control officer kalite kontrol sorumlusu
quality control officer kalite kontrol sorumlusu
recording officer kayıt memuru
recruitment officer işe alım sorumlusu
regional quality officer bölge kalite sorumlusu
regional training officer bölge eğitim sorumlusu
regulatory affairs officer ruhsatlandırma uzmanı
reporting officer zabıt memuru
revenue officer gümrük memuru
revenue officer maliyeci
risk rating officer risk derecelendirme görevlisi
risk rating officer risk derecelendirme memuru
sales officer satış mağazası müdürü
sales officer satış memuru
sales officer satış görevlisi
senior officer kıdemli memur
senior programme officer kıdemli program yöneticisi
shipping officer sevkiyat sorumlusu
shipping officer sevkiyat görevlisi
shipping officer sevkiyat memuru
tax officer maliyeci
Law
certifying officer tasdik memuru
chief police officer emniyet amiri
correction officer infaz koruma memuru
correctional officer ıslah memuru
correctional officer hapishane memuru
correctional officer (aus/us) cezaevi görevlisi
correctional officer (aus/us) hapishane görevlisi/memuru
corrections officer hapishane memuru
corrections officer (us) cezaevi görevlisi
corrections officer (us) hapishane görevlisi/memuru
court officer adliye memuru
debt enforcement officer icra memuru
detention officer hapishane memuru
enforcement officer icra memuru
forest officer orman zabıtası
information officer bilgi görevlisi
law enforcement officer kanun uygulayıcı
law officer kanun sözcüsü
law officer müddeiumumi
law officer savcı
legal officer adli subay
legislation officer yasa uygulayıcı
legislation officer yasama memuru
legislative officer yasama meclisi üyesi
marriage officer evlendirme memuru
military officer subay
negligence of public officer bir devlet memurunun ihmali
negligence of public officer bir devlet memurunun kusuru
noncommissioned officer astsubay
obstructing a police officer polise mukavemet
obstructing an officer memura mukavemet
obstructing an officer memura karşı gelme
or detention officer (us) hapishane görevlisi/memuru
or detention officer (us) cezaevi görevlisi
parole officer şartlı tahliye memuru
peace officer sulh memuru
peace officer asayişi sağlamakla görevli memur
peace officer güvenlik memuru
peace officer güvenlik görevlisi
peace officer polis memuru
prerogative officer miras işlerine bakan hakim
prison officer hapishane memuru
prison officer (uk) hapishane görevlisi/memuru
prison officer (uk) cezaevi görevlisi
probation officer vesayet memuru
probation officer denetimli serbestlik görevlisi
probation officer nezaret memuru
probation officer şartlı tahliye memuru
prosecuting officer savcı
public officer devlet memuru
public officer hükümet memuru
resisting a police officer polise mukavemet
resisting an officer memura mukavemet
resisting an officer memura karşı gelme
scenes of crime officer (soco) olay yeri inceleme memurları
scenes of crime officer (soco) olay yeri inceleme ekibi
visiting officer müfettiş
Politics
accounting officer muhasebeci
adjudicatory officer adli devlet memuru
administrative officer idari memur
administrative officer idare memuru
army officer ordu subayı
army officer subay
army officer kara subayı
assessment officer gerçekleştirme görevlisi
building control officer bina denetim görevlisi
building control officer yapı denetim görevlisi
chief medical officer kamu sağlığı idaresi başkanı
compliance officer uyum görevlisi
electoral registration officer seçmen kayıt amiri
ex-officer eski memur
focal officer odak kişi
focal officer odak görevli
foreign service officer hariciyeci
foreign service officer hariciye memuru
foreign service officer diplomat
grants officer hibe sorumlusu
high ranking officer üst düzey subay
immigration liaison officer göçmen irtibat görevlisi
immigration officer göçmen bürosu memuru
intelligence officer istihbarat subayı
intelligence officer gizli ajan
investigating officer soruşturma görevlisi
investigating officer soruşturma memuru
law enforcement officer kolluk kuvvetleri
municipal officer belediye görevlisi
municipal officer belediyede çalışan memur
national authorisation officer ulusal yetkilendirme görevlisi
national authorised officer ulusal yetkili memur
national authorization officer ulusal yetkilendirme görevlisi
national authorized officer ulusal yetkili memur
noncommissioned officer resmi görevli olmayan memur
officer de facto fiili memur
officer de facto meşru ve yasal memur
officer de jure meşru ve yasal memur
officer de jure fiili memur
presiding officer sandık başkanı
principal officer diplomatik görevli
programme authorising officer program yetkilendirme görevlisi
programme officer program görevlisi
project officer projeden sorumlu komisyon üyesi
protection officer koruma memuru
public legal officer adli devlet memuru
public officer kamu görevlisi
public officer kamu çalışanı
public officer devlet memuru
relegate an officer to a post in east bir memuru doğuya sürmek
returning officer seçim memuru
returning officer seçim görevlisi
security officer emniyet görevlisi
security officer güvenlik görevlisi
welfare officer sosyal hizmetler memuru
welfare officer refah memuru
Institutes
national authorizing officer ulusal yetkilendirme görevlisi
Tourism
transfer officer transfer memuru
Technical
control officer yürüyüş kontrol subayı
damage control officer yara savunma subayı
electrical officer elektrik zabiti
first officer yardımcı pilot
salvage officer gemi kurtarma zabiti
security officer güvenlik sorumlusu
Telecom
chief information officer baş bilgi yöneticisi
Automotive
performance officer performans görevlisi
Traffic
school crossing patrol officer öğrencilerin karşıdan karşıya geçişlerinden sorumlu görevli
school crossing patrol officer okul trafik/yaya trafiği görevlisi/sorumlusu
traffic officer trafik görevlisi
Railway
logistics officer lojistik memuru
railroad transportation officer demiryolu hareket kontrol subayı
railway transportation officer demiryolu hareket kontrol subayı
Aeronautic
chief operating officer baş işletme görevlisi
first officer yardımcı pilot
flight engine officer uçuş mühendisi
flight operations officer uçuş idare personeli
loading officer yükleme görevlisi
operations officer harekat subayı
passenger services officer yolcu hizmetleri memuru
squadron intelligence officer filo istihbarat subayı
Marine
chief officer ikinci kaptan
chief officer birinci zabit
deck officer güverte zabiti
deck watchkeeping officer vardiya zabiti
engine officer makine zabiti
engineer officer makine zabiti
executive officer ikinci kaptan
first officer ikinci kaptan
lower deck officer ikinci güverte zabiti
naval officer deniz subayı
oceangoing deck officer uzakyol güverte zabiti
officer in charge vardiya zabiti
officer in charge sorumlu zabit
petty officer deniz astsubayı
petty officer erbaş
petty officer gemi zabiti ile tayfa arasındaki gemi adamı
radioelectric officer telsiz elektronik zabiti
restricted engineer officer sınırlı makine zabiti
restricted watchkeeping officer sınırlı vardiya zabiti
second officer üçüncü kaptan
third officer iki numaralı güverte zabiti
third officer üçüncü kaptan
unlimited chief officer uzakyol birinci zabiti
unlimited engineer officer uzakyol vardiya makinisti
unlimited engineer officer uzakyol vardiya mühendisi
unlimited watchkeeping officer uzakyol vardiya zabiti
unlimited watckeeping officer uzakyol vardiya zabiti
warrant officer güverte subayı
warrant officer fiili memur
warrant officer gedikli erbaş
warrant officer gedikli subay
Medical
radiation health officer radyasyon sağlığı memuru
Marine Biology
radio officer telsiz zabiti
Education
enrolment officer (okul) kayıt görevlisi
enrolment officer (okul) kayıt memuru
History
flag officer sancak beyi
Environment
radiation safety officer radyasyon güvenlik görevlisi
Meteorology
weather officer meteoroloji memuru
Military
accountable disbursing officer sorumlu tediye subayı
accountable disbursing officer mutemet
accountable officer sayman
accredited officer güven belgeli subay
accredited officer akredite olmuş subay
accrue officer tahakkuk subayı
active duty officer muvazzaf subay
active officer muvazzaf subay
advance officer yürüyüş kolu kılavuz subayı
advance officer kol kılavuz subayı
aeromedical evacuation control officer havadan tıbbi tahliye kontrol subayı
aeromedical evacuation coordinating officer havadan tıbbi tahliye koordinasyon subayı
aeromedical evacuation liaison officer havadan tıbbi tahliye irtibat subayı
agent finance officer mutemet subay
agent finance officer mutemet
agent officer mutemet subay
agent officer nakit mutemedi
air defence artillery operations officer hava savunma topçusu harekat subayı
air defence officer hava savunma subayı
air force officer hava subayı
air intelligence officer hava istihbarat subayı
air liaison officer hava irtibat subayı
air movement officer hava intikal subayı
air officer hava subayı
air operations officer hava harekat subayı
air reconnaissance liaison officer hava keşif irtibat subayı
air reserve officer training corps hava yedek subay hazırlık eğitim teşkilatı
air support officer hava destek subayı
air surveillance officer hava gözetleme subayı
air transport liaison officer hava ulaştırma irtibat subayı
airborne force liaison officer hava indirme kuvveti irtibat subayı
aircraft warning officer uçak ikaz subayı
ammunition officer mühimmat subayı
anti-aircraft artillery liaison officer hava savunma topçusu irtibat subayı
anti-aircraft officer hava savunma subayı
anti-aircraft operations officer hava savunma harekat subayı
antitank officer tanksavar subayı
area petroleum officer bölge akaryakıt subayı
armament officer silah subayı
armed forces officer askeri memur
army aviation officer kara hava subayı
army liaison officer kara kuvvetleri irtibat subayı
army officer ordu subayı
army officer karacı subay