goddam - Englisch Synonyme Wörterbuch

goddam

adv.
[1] goddamn , goddamned
adj.
[1] blasted , blame , blamed , blessed , damn , damned , darned , deuced , goddamn , goddamned , infernal