obligatorily - Englisch Synonyme Wörterbuch

obligatorily

adv.
[1] compulsorily , mandatorily