shimmy - Englisch Synonyme Wörterbuch

shimmy

v.
[1] wobble
n.
[1] chemise , shift , slip , teddy