board of - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

board of

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "board of" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 1 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Trade/Economic
board of n. kurulu

Bedeutungen, die der Begriff "board of" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 224 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
member of board n. yönetim kurulu üyesi
board of management n. yönetim kurulu
board of manager n. yönetim kurulu
board of appeals n. temyiz kurulu
board of advertisement n. reklam kurulu
board of auditors n. müfettişler heyeti
board of directors of the bank n. banka yönetim kurulu
board of governors n. idare meclisi
board of agriculture n. tarım bakanlığı
board of education n. eğitim kurulu
board of settling n. iskan müdürlüğü
board of auditors n. murakıplar heyeti
board of governors n. il idare kurulu
board of auditors n. denetçiler kurulu
board of discipline n. haysiyet divanı
board of directors n. yönetim kurulu
board of directors n. yönetim kurulu başkanlığı
board of health n. sağlık bakanlığı
board of health n. sağlık idaresi
board of health n. sağlık müdürlüğü
vice president of the executive board n. yönetim kurulu başkan vekili
board of education and discipline n. talim terbiye kurulu
board of property owners n. kat malikleri kurulu
board of admiralty n. bahriye şurası
board of inquiries n. soruşturma kurulu
board of visitors n. mütevelli heyeti (üni)
board of selectmen n. (abd'nin new england bölgesinde) seçim kurulu
bod (board of directors) abrev. yönetim kurulu
bw (board of works) abrev. bayındırlık işlerini düzenleyen kuruluş
Trade/Economic
board of underwriters n. yükleniciler grubu
board of trustee n. mütevelli heyeti
board of directors officer n. yönetim kurulu bürosu sorumlusu
on board bill of lading n. yükleme konşimentosu
board of governors of the federal reserve system n. abd'de federal rezerv sistemini yönetmekle görevli üyeleri başkan tarafından atanan sekiz kişilik kurul
board of governors n. yöneticiler kurulu
board of governors of the federal reserve system n. federal rezerv sistemi yöneticiler kurulu
board of shareholders n. hissedarlar genel kurulu
chairman of the board n. yönetim kurulu başkanı
board of trustees n. mütevelli heyeti
board of directors n. idare heyeti
board of trade n. ticaret bakanlığı
vice chairman of the management board n. yönetim kurulu başkan yardımcısı
board of trustees n. bir vakfın yönetim kurulu
board of trade n. ticaret odası
board of options exchange n. opsiyon borsası yönetim kurulu
board of directors n. idare meclisi
board of underwriters n. sigortacılar kurulu
board of managing directors n. murahhas azalar kurulu
board of auditors n. denetleme kurulu
board of creditors n. alacaklılar heyeti
board of managers n. yönetim kurulu
board of administration n. idare heyeti
board of managers n. idare heyeti
board of customs and excise n. gümrük ve dolaylı vergiler idaresi
board of directors n. yönetim kurulu
member of the board n. yönetim kurulu üyesi
meeting of the board of directors n. yönetim kurulu toplantısı
activity report of the board of directors n. yönetim kurulu faaliyet raporu
chairman of the board of directors n. yürütme kurulu başkanı
board of management n. yönetim kurulu
board of manager n. yönetim kurulu
board of directors n. umumi heyet
board of directors n. yönetim kurulu idare heyeti
member of the board of directors n. yönetim kurulu üyesi
members of the board of directors n. yönetim kurulu üyeleri
ordinary meeting of the board n. yönetim kurulu olağan toplantısı
head of inspection and control board n. teftiş ve kontrol kurulu başkanı
board of directors' decision n. yönetim kurulu kararı
board of trade n. ticaret heyeti
board of customs and excise n. gümrük ve tekel idaresi
board of auditors n. murakıplar heyeti
board of audit n. mali denetleme heyeti
board of trade returns n. dış ticaretle ilgili resmi yayınlar veya istatistikler yayınlayan kurul
board of bankruptcy n. iflas kurulu
board of audit n. teftiş heyeti
board of auditors n. kontrol kurulu
board of auditors n. denetlemeciler heyeti
board of auditors n. denetlemeci heyet
resolution of the board of directors n. yönetim kurulu kararı
the decision of the board of directors n. yönetim kurulu kararı
decision of the board n. yönetim kurulu kararı
the resolution of the board of directors n. yönetim kurulu kararı
vice president of the board of directors n. yönetim kurulu ikinci başkanı
board of regents n. mütevelli heyeti
board of equalization n. denkleştirme kurulu
members of the supervisory board n. teftiş kurulunun üyeleri
chairman of the executive board n. yönetim kurulu başkanı
board of inspection and survey n. inceleme ve değerlendirme kurulu
board of supervisors n. denetim kurulu
president of supervisory board n. denetim kurulu başkanı
board of taxation n. vergilendirme kurulu
board of managers n. müdürler kurulu
board of directors n. müdürler kurulu
ordinary meeting of the board of directors n. yönetim kurulu olağan toplantısı
board of treasury controllers n. hazine kontrolörleri kurulu
independent member of the board of directors n. bağımsız yönetim kurulu üyesi
board of members n. ortaklar kurulu
chairman of the board of trustees n. mütevelli heyeti başkanı
honorary chairman of the board n. yönetim kurulu onursal başkanı
board of directors n. yönetim kurulu
b.t.u. (board of trade unit) n. saatte 1000 vatlık güce eşit olan enerji birimi
board of treasury n. hazine kurulu
Law
board of reference n. tahkim mahkemesi
the board of visitors n. disiplin kurulu
board of appeal n. temyiz kurulu
board of visitors n. disiplin kurulu
board of arbitrators n. hakem mahkemesi
decision of the general board of the supreme court of appeals made for the n. tevhidi içtihat
board of directors n. yönetim kurulu
general board of criminal department n. ceza genel kurulu
high board of arbitration n. yüksek hakem kurulu
board of creditors n. alacaklılar heyeti
board of assessors n. değerlendirme heyeti
board of creditors n. alacaklılar kurulu
board of pardons n. af komitesi
board of pardons n. af heyeti
board of judges n. yargıçlar kurulu
board of inquiry n. soruşturma kurulu
the supreme board of judges and prosecutors abrev. hsyk
Politics
board of governors n. valiler kurulu
the supreme board of judges and prosecutors n. hakimler ve savcılar yüksek kurulu
board of governors of the bank n. banka guvernörler kurulu
award of an arbitration board n. tahkim kurulu kararı
decision of an arbitration board n. tahkim kurulu kararı
board of trustees n. yönetim kurulu
board of trustees n. mütevelli heyeti (vakıf)
board of education n. maarif vekaleti
board of pardons n. af heyeti
board of supervision n. denetleme komitesi
board of health n. sağlık kurulu
board of agriculture n. tarım bakanlığı
board of alderman n. ihtiyar heyeti
board of trade n. ticaret şurası
board of review n. inceleme komisyonu
board of review n. tetkik kurulu
board of agriculture n. tarım heyeti
board of control n. denetim heyeti
board of equalization n. vergi eşitleme heyeti
board of election n. seçim kurulu
board of health n. sağlık heyeti
board of trade n. ticaret bakanlığı
board of health n. sağlık şurası
board of control n. denetim kurulu
board of assessors n. denetlemeci müşavirler heyeti
board of review n. gözden geçirme heyeti
simplification of international trade procedures board n. uluslararası ticari prosedürleri basitleştirme heyeti
committee for the technical adaptation of legislation on the minimum safety and health requirements for improved medical treatment on board vessels n. gemilerde gelişmiş tıbbi bakım için asgari sağlık ve güvenlik gerekleri konusundaki mevzuatın teknik adaptasyonu komitesi
istanbul 2010 european capital of culture agency executive board n. istanbul 2010 avrupa kültür başkenti ajansı yürütme kurulu
chairman of the executive board n. İcra kurulu başkanı
higher board of commissioners n. yüksek komiserler kurulu
board of presidents n. başkanlar kurulu
board of report evaluation n. rapor değerlendirme kurulu
board of chambers n. daireler kurulu
board of appeals n. temyiz kurulu
board of presidency n. başkanlık kurulu
board of chambers n. daireler kurulu
board of the unification of case law n. içtihadı birleştirme kurulu
board of presidents n. başkanlar kurulu
board of presidents n. başkanlar kurulu
board of the unification of case laws n. içtihatları birleştirme kurulu
board of administration n. idari işler kurulu
board of auditing, planning and coordination n. denetim planlama ve koordinasyon kurulu
board of chambers n. daireler kurulu
board of promotion and discipline of the professional personnel n. meslek mensuplan yükseltme ve disiplin kurulu
bot (board of trade) abrev. ticaret kurulu
Institutes
board of higher education n. yüksek öğretim kurulu
administrative board of the union of chambers and commodity exchanges of turkey n. türkiye odalar ve borsalar birliği yönetim kurulu
board of finance inspectors n. maliye teftiş kurulu
higher board of environment n. yüksek çevre kurulu
provincial board of environment n. il çevre kurulu
high board of privatization n. özelleştirme yüksek kurulu
american board of internal medicine n. amerikan iç hastalıkları kurulu
board of controllers n. kontrolörler kurulu başkanlığı
high board of regional development n. bölgesel gelişme yüksek kurulu
board of education n. talim ve terbiye kurulu başkanlığı
directorate general of turkish grain board n. toprak mahsulleri ofisi genel müdürlüğü
directorate general of meat and milk board n. et ve süt kurumu genel müdürlüğü
board of inspection n. denetleme kurulu
board of high commissioners n. yüksek komiserler kurulu
department of military issues inspection board n. askeri iş teftiş kurulu başkanlığı
board of ethics for civil servants n. kamu görevlileri etik kurulu
department of inspection board n. teftiş kurulu başkanlığı
department of military issues inspection board n. askeri iş teftiş kurulu başkanlığı
board of witness protection n. tanık koruma kurulu
revolving fund board of directors n. döner sermaye işletmesi yönetim kurulu
department of military justice inspection board n. askeri adalet teftiş kurulu başkanlığı
board of witness protection n. tanık koruma kurulu
coordination board of internal auditing n. iç denetim koordinasyon kurulu
directorate of high technics board n. yüksek fen kurulu başkanlığı
revolving fund board of directors n. döner sermaye işletmesi yönetim kurulu
Insurance
board of underwriters n. sigortacılar kurulu
board of fire underwriters n. yangın sigortacıları komisyonu
board of underwriters n. sigortacılar heyeti
Technical
bursting strength of board n. karton patlama dayanımı
determination of colour fastness of dyed paper and board n. boyalı kağıt ve kartonda renk haslığının tayini
determination of the fastness of fluorescent whitened paper and board n. floresan beyazlatılmış kağıt ve kartonda renk haslığının tayini
tensile properties of paper and board n. kağıt ve kartonun kopma özellikleri
determination of the roughness of paper and board using bendtsen apparatus n. bendtsen cihazı kullanılarak kağıt ve karton yüzey pürüzlülüğünün belirlenmesi
grease resistance of paper and board n. kağıt ve kartonun yağa karşı dayanıklılığı
insulation coordination of printed board assemblies n. baskılı devre kartlarının yalıtım koordinasyonu
moist heat treatment of paper or board n. kağıt ve kartonun nemli ısıl muamelesi
Electric
board of trade unit n. saatte 1000 vatlık güce eşit olan enerji birimi
Automotive
speed limitation devices or similar speed limitation on-board systems of certain categories of motor vehicles n. motorlu araçların hız sınırlayıcı donanımları ve bunların takılması
Aeronautic
board of experts n. uzmanlar kurulu
Marine
on-board bill of lading n. yükleme konşimentosu
shipped on board bill of lading n. gemi yüklendikten sonra tanzim edilen konşimento
Medical
board of doctors n. hekimler kurulu
board of doctors n. doktorlar kurulu
national board of pharmacy n. ulusal eczacılık kurulu
board of registration in medicine n. tıbbi tescil heyeti
Education
board of examiners n. müfettişler kurulu
city board of education n. il eğitim kurulu
board of overseers n. mütevelli heyeti (üni)
ministry of national education regulation on supervisory board n. milli eğitim bakanlığı teftiş kurulu yönetmeliği
Military
board of survey n. hasar ve eksiklik soruşturma kurulu
board of audit n. hesap teftiş kurulu
board of audit n. mali denetleme kurulu
board of review n. askeri adli müşavirlik inceleme kurulu
line of duty board n. maluliyet kurulu
Sport
board of discipline n. disiplin kurulu
Boxing
bbbc (british boxing board of control) n. (birleşik krallık'ta) profesyonel boks ile ilgili düzenlemelerden sorumlu kurul
Art
board of directors n. yönetim kurulu
Cinema
bbfc (british board of film classification) n. britanya film sınıflandırma kurulu
Abbreviation
the supreme board of radio and television abrev. rtük