closing - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

closing

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "closing" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 14 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
closing n. yaklaşım
closing n. kapama
closing n.
closing n. kapatma
closing n. kapanma
Trade/Economic
closing kapanış
Computer
closing kapanış
closing kapatıyor
closing kapat
closing kapatılıyor
closing kapanış sözcüğü
Linguistics
closing darlaşma
Military
closing yer ölçme kontrol fasılası
closing yer ölçme sonu

Bedeutungen, die der Begriff "closing" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 195 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
be closing the gap v. farkı kapatmak
closing spring n. kapama yayı
the closing n. yürürlülük
closing chapter n. kapanış bölümü
closing speech n. son arzu
closing date n. kapanış günü
closing time n. kapanış zamanı
closing sale n. tasfiye satışı
closing time n. kapanış saati
closing argument n. kapanış konuşması
closing paragraph n. son paragraf
closing a sale n. satış kapama
Phrases
the days are closing in günler kısalıyor
Proverb
It's no use closing the stable door after the horse has bolted atı alan üsküdar`ı geçti
Colloquial
time closing in saati geliyor
time closing in zaman yaklaşıyor
Idioms
closing the stable door after the horse has bolted iş işten geçtikten sonra (önlem alma)
be like closing the stable door after the horse has bolted iş işten geçtikten sonra
Speaking
the library will be closing in five minutes kütüphane beş dakika içinde kapanacaktır
would you mind closing the door? kapıyı kapatır mısın?
do you mind closing the window? pencereyi kapatır mısınız?
would you mind closing the door? kapıyı kapatabilir misin?
do you mind closing the window? penecereyi kapatabilir misiniz?
would you mind closing the window? pencereyi kapatabilir misin?
do you mind closing the door? kapıyı kapatır mısınız?
do you mind closing the door? kapıyı kapatır mısın?
would you mind closing the window? pencereyi kapatır mısınız?
do you mind closing the door? kapıyı kapatabilir misiniz?
would you mind closing the window? pencereyi kapatır mısın?
do you mind closing the door? kapıyı kapatabilir misin?
do you mind closing the window? pencereyi kapatır mısın?
would you mind closing the window? penecereyi kapatabilir misiniz?
do you mind closing the window? pencereyi kapatabilir misin?
would you mind closing the door? kapıyı kapatır mısınız?
would you mind closing the door? kapıyı kapatabilir misiniz?
Trade/Economic
closing rate kapanış kuru
closing trial balance kapanış mizanı
soft closing aylık kapanış
closing market prices borsa kapanış fiyatları
closing rate fiyatı
plant closing laws işyeri kapama yasaları
interim closing dönem içinde hesapların geçici olarak kapatılması
closing out position pozisyon kapatmak
interim closing hesapların geçici olarak kapatılması
after closing trial balance kapanış mizanı
closing trial balance kapanış maddesi
closing rate kapanış fiyatı
closing price borsanın kapanış fiyatı
general ledger post closing trial balance genel kesin mizan
hard closing büyük kapanış
target closing date hedef kapanış tarihi
delayed closing payment geciktirilmiş kapanış ödemesi
closing date kapanış tarihi
final certificate of the closing net debt statement net borç beyanı kapanışı son onayı
closing net debt statement net borç beyanı kapanışı
annual closing devre sonu hesap ka patımı
closing the ledger defteri kebiri kapatma
latest closing en son kapanış fiyatları
closing of the bankruptcy iflasın kapanması
closing agreement kapatma anlaşması
closing price kapanış fiyatı
closing entry kapanış maddesi
closing date kapatma tarihi
closing entry kapanış kaydı
seasonal closing out sale mevsim sonu satışları
previous closing önceki kapanış
post-closing balance sheet dönem sonu bilançosu
pre-closing tailoring transfer kapanış öncesi özel devir
year-end closing entry kapanış kaydı
soft closing aylık kapatma
month end closing ay sonu kapanışı
year end closing entry kapanış kaydı
closing of an account bir hesabın kapatılması
closing of account hesap kapanışı
closing the ledger defterikebirin kapatılması
list of debits and credits before closing entries envanterden önce mizan
list of debits and credits after closing entries envanteri müteakip mizan
account closing date hesap kapanma tarihi
closing of account hesap kesimi
account closing agreement hesap kapatma sözleşmesi
closing quotation kapanış borsa cetveli
closing of an account hesap kapanması
closing trial balance kesin mizan
closing an account hesabı kapatma
closing trial balance kapanma mizanı
closing entry hesap kapanış maddesi
closing entry kapanma kaydı
closing trial balance kati mizan
post-closing trial balance kapanış sonrası kesin mizan
post closing trial balance kesin mizan
post closing trial balance kapanış sonrası kesin mizan
post closing trial balance kapanış sonrası mizanı
interim closing dönem içinde hesapların muvakkaten kapatılması
annual closing yıl sonu hesap kapatılması
annual closing sene sonu hesapların kapatılması
closing of branch şubenin kapatılması
closing entries kapanış girişleri
closing the accounts hesapların kapatılması
closing balances kapanış bakiyeleri
closing speech kapanış konuşması
closing address kapanış konuşması
closing stock kapanış envanteri
closing stock kapanış stoku
period-end closing procedures dönem sonu kapama işlemleri
closing percentage kapanma yüzdesi
closing percentage kapatma yüzdesi
closing date of submission son ibraz/gönderme tarihi
closing bell borsada kapanış zili
closing bell borsanın kapanışı
closing cost kapanış maliyeti
loan closing kredi kapama
closing balance kapanış bakiyesi
closing phase kapanış fazı
closing price kapanış fiyatı
closing rate kapanış kuru
next closing date sonraki hesap kesimi
Law
action of closing kapatma davası
closing of account hesabın kesilmesi
closing the books defterlerin kapanışı
closing of the bankruptcy iflasın kapanması
Politics
closing statement kapanış konuşması
closing remarks kapanış sözleri
closing of the file dosyanın kapanması
Insurance
short closing brokerin bir plasmanı kapatırken sigortacıya yazdığı hisseden daha azını tahsis
Technical
closing velocity kapama sürati
closing parenthesis kapatma ayracı
closing force kapanma kuvveti
closing line kapanma hattı
direction of closing kapanış yönü
quick closing gear çabuk kapama donanımı
closing velocity kapama hızı
self closing valve otomatik vana
automatic closing gear otomatik kapama düzeni
closing line kapanma çizgisi
emergency closing structure acil kapama yapısı
quick closing valve ani kapama vanası
automatic closing device kapı otomatiği
closing device kapayıcı
closing device kapama düzeneği
closing error poligon kapama hatası
closing device kapama düzeni
closing spring kapama yayı
closing dike kapama seddesi
door-closing device kapı kapayıcı
door-closing device kapı kapayıcısı
self-closing valve otomatik kapama valfi
quick-closing valve çabuk kapama valfi
self-closing butterfly valve otomatik kelebek vana
quick-closing valve hızlı kapanır vana
self-closing kendiliğinden kapanan
time delay starting or closing relay zaman gecikmeli açma/kapama rölesi
vertical closing movement düşey kapanma hareketi
controlled door closing device kontrollü kapı kapama cihazı
resistance to repeated opening and closing tekrarlanan açılma ve kapanmaya karşı direnç
quick-closing valve ani kapama ventili
quick-closing valve hızlı kapar vana
drum with closing rings kapatma halkalı varil
closing disc kapama diski
closing time kapama süresi
tight closing sıkı kapama
self-closing intracranial aneurysm clip kendi kendini kapatan kafa-içi anörizma kıskaç
controlled door closing device kontrollü kapı kapatma cihazı
line closing hat kapama
loop closing döngü tamamlama
Computer
closing parenthesis sağ parantez
closing fields kapanış alanları
closing character kapatma karakteri
closing parenthesis kapama parantezi
closing date kapanış tarihi
closing parenthesis sağ ayraç
closing call arama kapatılıyor
closing file dosya kapatılıyor
Informatics
closing parenthesis sağ ayraç
closing parenthesis kapatma ayracı
Electric
closing impulse time kapama komut süresi
closing time kapama süresi
Textile
opening and closing test açma kapama deneyi
Construction
flat closing concertina shutters yatay kapanan körük panjur
Automotive
global closing global yaklaşım
global closing global kapanış
automatic closing system otomatik kapama düzeni
closing panel kapak
closing cam kapatma kamı
closing force kapatma kuvveti
Railway
self-closing door otomatik kapı
closing rail kupon ray
closing rail kapama rayı
Aeronautic
critical closing speed kritik kapanma sürati
Marine
prevention of river-mouth closing nehir ağzı kapanmasının önlenmesi
Linguistics
closing consonant kapatıcı ünsüz
Environment
estuary closing haliç kapanması
Sport
closing ceremony kapanış töreni
Volleyball
closing preferred angle açı kapatma
Cinema
closing credits filmin sonunda oyuncuların ve ekibin isimlerinin geçtiği kısım
closing credits kapanış jeneriği