collateral - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

collateral

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "collateral" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 46 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
collateral n. soydaş
collateral n. teminat (borca karşı gösterilen ve bir mülk, tahvil, senet vb'ne dayalı)
collateral n. tamamlayıcı teminat
collateral n. rehin
collateral n. karşı teminat
collateral adj. yan yana olan
collateral adj. yanyana
collateral adj. munzam
collateral adj. aynı soydan gelen
collateral adj. tamamlayıcı
collateral adj. kollateral
collateral adj. tali
collateral adj. yardımcı
collateral adj. aynı amaçlı olan
collateral adj. ikinci
collateral adj. yan yana
collateral adj. paralel
collateral adj. ek
collateral adj. ikincil
collateral adj. kökeni aynı olan
collateral adj. beraberinde/yanında getirdiği
Trade/Economic
collateral teminat
collateral güvence
collateral karşılık
collateral bir borca güvence olarak konulan varlıklar
collateral ek güvence
collateral rehnedilen mal
collateral maddi teminat
collateral ek teminat
Law
collateral teminat
collateral kefalet
collateral tali
collateral karşılıklı teminat
collateral mütenazır
collateral maddi teminat
collateral munzam
collateral menkul veya gayrimenkul rehni
collateral borç ayni teminatı
collateral ikinci derecede
Technical
collateral paralel
collateral yan yana
collateral ikincil
Medical
collateral yanda bulunan
collateral yan
collateral kollateral dolaşım
Anatomy
collateral kolateral

Bedeutungen, die der Begriff "collateral" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 166 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
be supplied as a collateral v. teminat olarak gösterilmek
supply as a collateral v. teminat olarak göstermek
take something as a collateral v. teminat olarak almak
be pledged as a collateral v. teminat olarak gösterilmek
pledge as a collateral v. teminat olarak göstermek
provide something as collateral for (a loan) v. teminat olarak göstermek
release collateral v. ipotek çözmek
collateral security n. borca karşı gösterilen ve bir mülk senet vb'ne dayalı teminat
collateral damage n. ikincil zarar
collateral security n. tamamlayıcı teminat
collateral security n. karşı teminat
collateral circulation n. kollateral dolaşım
collateral damage n. çok taraflı zarar
collateral enhancement n. teminat artırımı
collateral kin n. civar hısım
collateral kin n. akraba çevresi
Trade/Economic
collateral bond güvenceli borç
collateral bond teminatlı tahvil
put up something as collateral teminat göstermek
collateral deposit ehin borcunu karşılamadığı zaman verilen ikinci rehin
bank collateral bankaya verilen teminatlar
fixed collateral maktu teminat
collateral deposit yardımcı teminat
cash collateral kasa teminatı
proportional collateral oransal teminat
provide collateral teminat göstermek
pledge as collateral teminat olarak göstermek
average collateral ortalama teminat
securities held as collateral teminata verilen menkul değerler
collateral control karşılıklı kontrol
collateral trust bonds karşılıklı teminatlı tahviller
additional collateral munzam teminat
collateral deposit ikinci derece teminat
collateral trust bonds mali varlıklar karşılık gösterilerek çıkartılan tahviller
collateral loan aynı teminat karşılığı verilen borç
collateral trust bonds teminatlı tahvil
securities pledged as collateral teminattaki bağlı menkul kıymetler
collateral bond teminatlı borç
collateral contract ek sözleşme
collateral acceptor bittavassut kabul eden
collateral accounts karşılık hesapları
collateral loan karşılık teminatlı ikraz
collateral bond munzam teminatlı tahvil
loan on collateral maddi teminat karşılığı ikrazat
collateral security munzam teminat
collateral security margin teminat marjı
credit secured by collateral teminatlı kredi
collateral standing teminat durumu
collateral bill teminat senedi
collateral security karşılıklı teminat
collateral enhancement teminat artırımı
release collateral ipotek çözmek
collateral loan ayni teminat karşılığında verilen borç
collateral loan teminatlı ikraz
collateral security ek teminat
collateral security tamamlayıcı teminat
commodity collateral loan emtia teminatlı ikrazat
commodity collateral loan emtianın teminat olarak gösterildiği kredi
collateral guaranty munzam teminat
collateral guaranty ilave taahhüt
collateral trust bond teminatlı tahvil
collateral guarantee ek teminat
collateral guaranty ek teminat
collateral guaranty munzam taahhüt
collateral guaranty ilave teminat
collateral guarantee munzam teminat
collateral trust bond diğer tahvillerle teminat altına alınmış tahvil
collateral trust bonds teminatlı tahviller
collateral guarantee ilave taahhüt
collateral guarantee munzam taahhüt
collateral trust bonds diğer tahvillerle teminat altına alınmış tahviller
collateral trust bond karşılıklı teminatlı tahvil
collateral guarantee ilave teminat
collateral bonds teminat altına alınmış tahvilat
collateral surety borç teminatı senedi
collateral surety borç teminatı belgesi
collateral surety kredi teminat senedi
collateral surety kredi teminatı
put up as security or collateral ipotek göstermek
put up as security or collateral ipotek vermek
put up as security or collateral rehin göstermek
put up as security or collateral rehin vermek
marketable collateral kolay satılabilecek teminat
collateral certificate munzam senet
collateral bill munzam senet
insufficient collateral eksik teminat
inadequate collateral eksik teminat
hard collateral ana teminat
asset-based collateral varlığa dayalı teminat
soft collateral ikincil teminat
cash collateral nakit teminat
collateral interest class teminat faiz sınıfı
cash collateral account (cca) nakit teminat hesabı
collateral damage yan hasar
collateral damage istenmeyen hasar
borrow from the cbrt against collateral tcmb’den teminat karşılığı borçlanmak
release of collateral teminat çözümü
financial collateral finansal teminat
fixed collateral maktu teminat
loan collateral kredi teminatı
to take a collateral rehin alma
collateral instrument teminat aracı
Law
collateral damage munzam zarar
collateral impeachment mahkeme kararının kanuna aykırı veya hükümsüz olduğunun başka bir davada dolaylı olarak iddia edilmesi
collateral loan teminatlı borç
collateral loan teminatlı ikraz
collateral limitation munzam süre
collateral limitation ek süre
collateral heir tali mirasçı
collateral heir ikinci dereceden varis
collateral contract tamamlayıcı sözleşme
collateral contract munzam sözleşme
collateral issue ikinci derecede önemli konu
collateral issue dolaylı ehemmiyetteki konu
collateral issue dolaylı ihtilaf
collateral issue bir davanın esasını ilgilendirmeyen ihtilaf
collateral negligence dolaylı kusur
collateral proceedings tali yargılama
collateral proceedings tali kovuşturma
collateral negligence dolaylı ihmal
collateral power tali yetki
collateral power tamamlayıcı yetki
collateral negligence tali ihmal
collateral impeachment bir mahkeme kararının hükümsüz olduğunun başka bir dava sırasında iddia edilmesi
collateral consanguinity civar hısımlık
collateral line civar akrabalık
collateral line civar hısımlık
collateral kinsmen yakın akrabalar
collateral kinship civar hısımlık
collateral kinship civar akrabalık
collateral consanguinity civar akrabalık
collateral kinsmen civar hısımlar
collateral kinsmen civar akrabalar
collateral promise ikinci derecede taahhüt
collateral security munzam teminat
collateral security ayni teminat
collateral security tamamlayıcı teminat
collateral ancestors hala
collateral ancestors dayı
collateral security karşılıklı teminat
collateral ancestors amca
collateral ancestors teyze
collateral damage ek zarar
collateral consanguinity yan-soy hısımlığı
kinship in the collateral line yan-soy hısımlığı
collateral evidence dolaylı/ikinci derece/tamamlayıcı kanıt
collateral relatives ikinci dereceden akrabalar
collateral order doctrine yargılama sona ermeden önce tarafların haklarının zarar görmesine sebep olabilecek ara kararların temyize-istinafa tabi tutulabilmesine olanak veren hukuki yol/çare
collateral order doctrine ara karar doktrini
collateral kinship yansoy hısımlığı
Insurance
collateral assurance munzam sigorta
collateral assurance tamamlayıcı sigorta
Technical
imagery collateral görüntü tamamlayıcı
collateral standard yardımcı standart
Telecom
collateral duties yan görevler
Medical
rich network of collateral vessels zengin kollateral damar ağı
medial and lateral collateral ligament injuries of knees diz iç ve dış yan bağ yaralanmaları
collateral circulation kollateral dolaşım
fibular collateral ligament dizdeki dış yan bağ
lateral collateral ligament dizdeki dış yan bağ
Environment
nuclear collateral effect nükleer yan etki
Military
collateral training tamamlayıcı eğitim
nuclear collateral damage nükleer tali hasar
collateral damages ikincil hasarlar
collateral activities ikincil faaliyetler
collateral damage sivil zayiat