doktrin - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

doktrinBedeutungen von dem Begriff "doktrin" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 9 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
doktrin doctrine n.
General
doktrin doxy n.
doktrin belief n.
doktrin ism n.
doktrin dogma n.
doktrin tenet n.
doktrin doxie n.
Politics
doktrin doctrine
Technical
doktrin teachings

Bedeutungen, die der Begriff "doktrin" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 31 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
canlıların oluşumuyla ilgili doktrin zoogony n.
modası geçmiş doktrin old-fashioned doctrine n.
eskimiş doktrin old-fashioned doctrine n.
yanlış inanç veya doktrin cacodoxy n.
bir doktrin veya teoriyi destekleyen grup camp n.
cehennem ve öbür dünya ile ilgilenen doktrin tartarology n.
cehennem ve öbür dünya ile ilgilenen doktrin tartarology n.
cehennem ve öbür dünya ile ilgilenen doktrin tartarology n.
doktrin hakkında doctrinally adv.
Trade/Economic
liberal doktrin liberal school
iktisadi doktrin economic doctrine
Politics
roma katolik kilisesi'nin öğretilerinden türetilen, katolik siyasi partilerin ilke ve politikalarının temelini oluşturan doktrin catholicism n.
işçi egemenliğini savunan siyasal bir doktrin labourism
doktrin aşılamak indoctrinate
işçi egemenliğini savunan siyasal bir doktrin laborism
devletin kiliseden üstün olduğunu savunan doktrin caesaropapism
devletin kiliseden üstün olduğunu savunan doktrin erastianism
Biology
hücrenin tüm canlı organizmalarının yapısal ve işlevsel temel yapı taşı olduğunu söyleyen doktrin cell doctrine n.
hücrenin tüm canlı organizmalarının yapısal ve işlevsel temel yapı taşı olduğunu söyleyen doktrin cellular theory n.
Religious
19. yüzyıl abd'sinde yahudiliği dini bir medeniyet olarak gören ve yahudilerin seçilmiş insanlar olduğunu savunan dini doktrin reconstructionism n.
Philosophy
herhangi mistik veya okült doktrin cabalism n.
gizli bir doktrin veya bilim cabalism n.
yaratılışın ve tüm evrenin tesadüflere dayandığını öne süren doktrin casualism n.
vicdani ve ahlaki meselelerin çözüm yollarını inceleyen doktrin casuistry n.
bir insanın dini ve doğaüstü kuvvetleri kabul etmeyerek kendini gerçekleştirebileceğini savunan doktrin secular humanism
felsefi doktrin philosophical doctrine
gizli bir doktrin veya bilim cabalas
Geology
doğada yaşanan olayların geçmişte yaşananlarla benzer şekilde gerçekleşmiş olduğunu gösteren doktrin uniformitarianism
Military
müşterek doktrin combined doctrine
eğitim ve doktrin komutanlığı training and doctrine command
askeri doktrin military doctrine