erime - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

erimeBedeutungen von dem Begriff "erime" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 23 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
erime fusion n.
erime melt n.
erime solution n.
erime thaw n.
erime dissolution n.
erime deliquation n.
erime fusing n.
erime ablation n.
erime dissolving n.
erime melting n.
erime thawing n.
erime fuzing n.
Technical
erime thawing
erime lap dissolve
Television
erime lap dissolve
Construction
erime dissolve
Aeronautic
erime ablation
Dentistry
erime resorption
Physics
erime fluxing
erime fusion
Chemistry
erime melting
Biochemistry
erime lysis
Environment
erime meltdown

Bedeutungen, die der Begriff "erime" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 122 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
erime suyu melt water n.
erime sıcaklığı melting temperature n.
erime suyu meltwater n.
zayıflayıp erime hastalığı marasmus n.
sıcak etkisiyle erime pyrolysis n.
erime noktası melting point n.
yeniden erime refusion n.
erime derecesine gelmeyen thawless adj.
Trade/Economic
müşteri erime oranı churn rate
ekonomik erime economic meltdown
Technical
kar erime hızı snow melt rate
erime noktası point of melting
birden fazla katıdan oluşan sabit maksimum erime noktasına sahip karışım diastatic mixture
kurşunun havada erime noktasına kadar ısıtılmasıyla üretilen sarı kurşun oksit massicot
erime ısısı heat of fusion
erime noktaları farklarını baz alarak metalleri birbirinden ayırma liquation
erime sıcaklığı fusillade
erime sıcaklığı point of melting
erime noktası brazing
erime sıcaklığı melting heat
erime indeksi melt index
maksimum erime yeteneği olan eutectic
erime noktası melting point
erime sıcaklığı melting temperature
erime noktası thawing point
erime eğrisi melting curve
erime akış hızı melting flow rate
erime akış indeksi melt flow index
erime akış indisi melt flow index
hacimsel erime akış hızı melt volume-flow rate
kütlesel erime akış hızı melt mass-flow rate
erime sıcaklığı temperature of melting
ısıldevingen erime noktası thermodynamic melting point
uyumsuz erime incongruent melting
yeni başlayan erime incipient fusion
yükseltgen erime oxidizing fusion
yüksek fırın erime bölgesi blast furnace fusion zone
yeni başlayan erime incipient melting
uyumsuz erime noktası incongruent melting point
erime başlangıcı incipient melting
erime yüzeyi fusion face
erime süresi melt down period
erime imleci melt index
erime aralığı melting range
erime entropisi entropy of fusion
erime noktaları melting spots
erime kırılması melt fracture
erime kaynaklı fusion welded
erime kaynağı fusion weld
erime dağıntısı entropy of melting
erime tepkimeleri melting reactions
erime sıcaklığı düşmesi melting-point depression
erime hızı melting rate
erime bölgesi fusion zone
erime deneyi fusion test
erime dağıntısı entropy of fusion
erime kaynaklı parça fusion welded part
erime birimi fusion unit
erime sıcaklığı melting point
erime basıncı melting pressure
erime sıcaklığı düşük cam soft glass
erime boşlukcukları fusion voids
erime hızlandırıcılar melting accelerators
eşleşik erime congruent melting
erime entropisi entropy of melting
erime noktası melting temperature
erime ısısı heat of melting
kısmi erime partial melting
düşük erime sıcaklıklı alaşımlar low-melting alloys
ötektik erime sıcaklığı eutectic melting temperature
ötektik erime eutectic melting
düşük erime sıcaklıklı cam low-melting glass
oksitleyici erime oxidizing fusion
erime gizil ısısı latent heat of fusion
çift erime noktaları double melting points
salt erime sıcaklığı homologous temperature
salt erime noktası absolute melting point
yetersiz erime incomplete fusion
erime akışı indeksi melt flow index
erime davranışı melting behavior
erime davranışı melting behaviour
kütlesel erime akış hızı melt mass flow rate
erime akış deneyi fusion flow test
ağır erime hurda heavy melting scrap
erime sıcaklığı melt temperature
Informatics
erime frekansı flicker fusion frequency
Mechanic
erime kaynağı fusion welding
Textile
erime noktası melting point
Construction
yüzeysel erime veya erozyon ablation
erime sınırı solubility limit
Lighting
erime frekansı fusion frequency
Automotive
erime noktası melting point
erime süresi melting time
Medical
mum gibi erime tabescense n.
Food Engineering
erime (buz) thaw
erime noktası melting point
kayma erime noktası slip melting point
donma-erime çevrimi freeze-thaw cycle
açık kapiler tüplerde erime noktasının tayini determination of melting point in open capillary tubes
Physics
erime sıcaklığı latent heat
erime sıcaklığı heat of solution
erime sıcaklığı heat of fusion
erime kuvveti strength of fluxing
erime ısısı heat of solution
suyun erime noktası melting point of water
erime ısısı heat of fusion
Chemistry
su ile erime aqueous fusion
maksimum erime yeteneği olan eutectic
erime sıcaklığı melting temperature
yarı kristal polimerlerin erime özelliği melting behavior of semi-crystalline polymers
erime aralığı melting range
düşük erime aralığı low melting range
Agriculture
erime derecesi fusion point
Environment
kar erime mekanizması mechanism of snow melting
erime noktası melting point
Geography
erime suyu meltwater
Meteorology
erime noktası melting point
erime seviyesi melting level
sıcak dönem-erime thaw
Geology
yüzden erime ablation
erime püskürüğü molten ejecta
(buz) erime deglaciation