intake - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

intake

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "intake" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 20 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
intake n. alınan miktar
intake n. giriş ağzı
intake n. zararlı alım
intake n. yeni girenler (bir kuruluşa/camiaya)
intake n. içeri alma
intake n. ağız
intake n. giriş
intake n. girme
intake n. alım
intake n. içeri alınan miktar
intake adj. yeme (yemek)
Technical
intake hava giriş deliği
intake ağız
intake giriş
intake hava alığı
intake emme
Medical
intake içeriye alınan şey
intake alım
Biochemistry
intake girdi
Linguistics
intake algılamalı girdi

Bedeutungen, die der Begriff "intake" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 241 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
intake of breath n. derin bir bekleyiş
main intake n. ana hava girişi
plant water intake n. bitki su alımı
seawater intake n. denizle bağlantı
seawater intake n. deniz girişi
Law
juvenile intake and assessment program suça meyilli gençlerin kabulü ve değerlendirilmesi programı
Technical
air intake havalandırma tertibatı
air intake hava girişi
air intake hava alışı
air intake filter hava giriş filtresi
air intake flange hava giriş yolu flanjı
air intake flange hava giriş yolu flanşı
air intake manifold hava giriş manifoldu
air intake silencer hava giriş susturucusu
air intake stroke hava giriş stroku
air intake valve hava giriş ventili
air-intake shaft hava giriş şaftı
bellmouth intake çanağzı giriş
chimney intake at base tabandan baca girişi
chronic daily intake kronik günlük alım
cold air intake system soğuk hava giriş sistemi
cold air intake system soğuk hava emme sistemi
cold-air intake pipe soğuk hava giriş kanalı
continuously variable intake valve timing sürekli değişken emme supabı zamanlaması
cooling water intake channel soğutma suyu giriş kanalı
fresh-air intake taze hava girişi
frontal intake karşıdan sulama
heat intake ısı emme
intake air üfleme havası
intake air giriş havası
intake air temperature emme havası sıcaklığı
intake and exhaust manifold emme ve egzoz manifoldu
intake area besleme sahası
intake bend emme kavisi
intake cam giriş valfinin açılmasını sağlayan kem
intake channel giriş kanalı
intake filter giriş filtresi
intake manifold alış manifoldu
intake manifold emme manifoldu
intake manifold giriş manifoldu
intake manifold runner control emme manifoldu akış kontrolü
intake measure alış ölçüsü
intake noise emiş gürültüsü
intake noise ses yalıtım klapesi
intake pressure giriş basıncı
intake pump emme pompası
intake pump emiş pompası
intake shaft emme kanalı
intake shaft giriş kanalı
intake stroke emme zamanı
intake structure su alma yapısı
intake structure giriş yapısı
intake structure sualma ağzı
intake structure sualma yapısı
intake system hava giriş sistemi
intake system emme sistemi
intake tower giriş kulesi
intake tunnel su alma tüneli
intake vacuum emiş vakumu
intake valve giriş sürgüsü
intake valve emme supabı
intake valve hava-yakıt karışımının silindirlere girmesini sağlayan supap
intake valve su alma vanası
intake valve lifting height emme supaplı açılma
lateral intake yatay giriş
lateral intake yatay sualma
low pressure intake alçak basınçlı sualma ağzı
low pressure intake alçak basınçlı sualma yapısı
pump intake chamber pompa emiş haznesi
pump intake valve pompa giriş supabı
raw water intake channel ham su giriş kanalı
submerged intake batık su alma yapısı
submerged intake batık giriş yapısı
suction intake emiş alımı
turbine intake capacity türbin buhar kapasitesi
water intake su ağzı
water intake su girişi
water intake su alma
water intake and discharge lines su giriş ve çıkış hatları
water intake canal su alma kanalı
water intake channel su alma kanalı
water intake culvert su alma kanalı
water intake gate su giriş kapağı
water intake plant su alma tesisi
water intake test su kaçırma testi
water intake test su kaçırma deneyi
water intake tunnel su alma tüneli
water-intake gallery su alma galerisi
water-intake gallery su giriş galerisi
Automotive
admission intake emme
air intake hava emme
air intake hava giriş
air intake chamber hava emiş bölmesi
air intake components hava giriş aksamı
air intake hose hava giriş hortumu
air intake ports hava giriş portları
air intake silencer giriş havası susturucusu
air intake system hava giriş sistemi
air intake valve emme supabı
dual intake control solenoid çiftli emme kontrol selonoidi
engine intake manifold motor emme manifoldu
engine intake manifold pressure indication subsystem motor giriş manifoldu basınç gösterge tali sistemi
engine intake manifold pressure indicator components motor giriş manifoldu basınç gösterge aksamı
fluid intake yağ emişi
intake & exhaust valve locknut emme & egzoz supapları kontra somunu
intake & exhaust valves egzoz & emme supapları
intake air emme havası
intake air giren hava
intake air chamber hava emiş bölmesi
intake air connector pipe emme havası bağlantı borusu
intake air control valve emiş hava kontrol valfi
intake air duct hava emme kanalı
intake air duct hava giriş kanalı
intake air dust emme hava kanalı
intake air temp correction emme havası sıcaklık düzeltmesi
intake air temp sensor giriş hava sıcaklık müşiri
intake air temperature emme hava sıcaklkığı
intake air temperature emme hava sıcaklığı
intake air temperature sensor emilen hava sıcaklık sensörü
intake air tube rezonatör
intake air volume emme havası hacmi
intake air volume per engine revolution motorun bir devrinde emilen hava hacmi
intake and exhaust valve emme ve eksoz subapı
intake and exhaust valves emme ve egzoz supapları
intake branch emme tali borusu
intake branch emme yan borusu
intake camshaft emme eksantrik mili
intake chamber emme odası
intake chamber emme hücresi
intake chamber giriş haznesi
intake hose emme hortumu
intake line emme hattı
intake manifold emme manifoldu
intake manifold pressure emme manifold basıncı
intake manifold vacuum emme manifold vakumu
intake manifolt brackets emme manifoldu bağlantı parçaları
intake mid rocker arm emme orta supap iticisi
intake noise emme havası sesi
intake opening giriş deliği
intake opening emme açıklığı
intake passage emme boğazı
intake pipe alış borusu
intake pipe emme borusu
intake port emme deliği
intake port geliş deliği
intake pressure emme basıncı
intake pressure alış basmcı
intake pressure alış basıncı
intake pulsation emme titreşimi
intake resistance emme direnci
intake resonator rezonatör
intake rocker arm assembly emme supap iticisi grubu
intake strainer emme filtresi
intake strainer emme süzgeci
intake stroke emme stroku
intake trunking emme bölümü
intake trunking emme dolaşımı
intake valve emme valfi
intake valve emme supabı
intake valve dimensions emme supap boyutları
intake valve guide emme supap kılavuzu
intake valve seal emme supap keçesi
intake valve seal emme supabı keçesi
intake valve spring emme supap yayı
oil intake pipe yağ giriş borusu
oil intake pipe yağ emme borusu
oil intake strainer yağ giriş süzgeci
oil intake strainer yağ emme süzgeci
ram intake manifold ram emme manifoldu
Aeronautic
air compression intake throttle hava kompresörü giriş valfi
air intake casing hava emme karteri
air intake debris guard hava giriş siperi
air intake oil cooler emme yağ soğutucusu
center body intake merkez gövde girişi
datum intake flow esas giriş akımı
external compression intake dış sıkışmalı hava girişi
full intake flow en büyük çekme akışı
intake air heater giriş havası ısıtıcısı
intake buzz giriş vızıltısı
intake centre body emme merkezi
intake centre body hava algı merkezi
intake pressure giriş basıncı
internal compression intake içte sıkışmalı giriş
Marine
breakwater with intake hole su girişi için boşluğu olan dalgakıran
pump intake equipment pompa giriş ağzı donanımı
seawater intake by waves dalgalar tarafından deniz suyunun içeriye alınması
surface intake yüzey giriş ağzı
surface layer intake method yüzey tabakası giriş ağzı yöntemi
tube-type underwater intake tüp şekilli sualtı su alıcısı
tunnel-type underwater intake tünel-tip sualtı su alıcısı
Mining
intake airway havalandırma galerisi
main intake ana hava girişi
Medical
acceptable daily intake kabul edilebilen günlük alım
adequate caloric intake yeterli kalori alımı
as consumed intake rates tüketilen alım hızları
caloric intake kalori alımı
chromium intake krom alımı
chromium intake krom alınması
chronic intake kronik alım
concomitant energy intake eşlik eden enerji alımı
control of food intake besin alımı kontrolü
dietary protein intake diyetle protein alımı
dietary salt intake diyetle tuz alımı
drug intake ilaç alımı
dry weight intake rate kuru ağırlık alım hızı
energy intake enerji alımı
excessive mercury intake aşırı civa alımı
food intake and utilization of nutrient besin alımı ve kullanımı
high dietary intake diyete bağlı alım
high dietary intake diyetle yüksek alım
high-dose naproxen intake yüksek doz naproksen alımı
inadequate calorie intake yetersiz kalori alımı
inadequate food intake yetersiz gıda alımı
inadequate protein intake yetersiz protein alımı
increased calorie intake yüksek enerji alımı
intake of high dose diclofenac sodium yüksek doz diklofenak sodyum alımı
intake rate alım hızı
medium intake rate ortam geçiş hızı
national estimated daily intake öngörülen milli günlük alım
optic neuropathy due to ethambutol intake etambutol kullanımına bağlı optik nöropati
oral intake oral alım
per capita intake rate kişi başına alım hızı
protein intake protein alımı
regular fluid intake düzenli sıvı alımı
regular intake of folic acid dönemde düzenli folik asit alınımı
sufficient oral intake of calories yeterli oral kalori alımı
theoretical maximum daily intake teorik maksimum günlük alım
tolerable daily intake kabul edilebilen günlük alım
total fluid intake toplam sıvı alımı
Psychology
acceptable daily intake kabul edilebilir günlük doz
Pathology
food and fluid intake gıda ve sıvı alımı
imbalance of constituents of food intake gıda alımındaki dengesizlik
Food Engineering
acceptable daily intake kabul edilebilir günlük alım değeri
Environment
acceptable daily intake makul günlük giriş
annual limit of intake yıllık vücuda alma limiti
difficulties in water intake su girişi güçlüğü
intake dose alınan doz
intake structure sualma yapısı
intake tower su alma kulesi
water intake structure su alma yapısı
Military
intake starvation principle emerek boşaltma esası