option - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

option

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "option" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 41 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
option n. seçenek
General
option n. oy
option n. şık
option n. ihtiyar
option n. tercih hakkı
option n. opsiyon
option n. seçme hakkı
option n. seçim
option n. seçilen şey
option n. tercih
option n. bekleme hakkı
option n. istem
option n. seçme
Trade/Economic
option n. alıcıya tanınan yasal bekleme süresi
option n. alıcıya tanınan satınalma ya da satma hakkı
option n. ferağ hakkı
option n. iştira hakkı
option n. ikramiyeli işlem
option n. intihap
option n. opsiyon
option n. primli veya serbest işlem
option n. primli işlem
option n. satın alma ya da satma hakkı
option n. seçme hakkı
option n. serbest işlem
option n. seçimli işlem
option n. seçme
option n. tercih hakkı
option n. vadeli işlem
Law
option n. ferağ hakkı
option n. hıyar hakkı
option n. intihap
option n. iştira hakkı
option n. opsiyon
option n. seçme
option n. tercih hakkı
Technical
option v. bir ödeme yapmadan bağlantı yapmak
option n. seçme
option n. tercih
Computer
option n. aksam
option n. özellik

Bedeutungen, die der Begriff "option" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 243 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
have option v. seçeneği olmak
have an option v. seçeneği olmak
have the option v. seçeneği olmak
offer an option v. seçenek sunmak
write an option v. opsiyon yazmak
keep one's option open v. şansını açık bırakmak
keep one's option open v. kapıyı kapamamak
have no other option v. başka seçeneği olmamak
option to purchase n. satın alma opsiyonu
one day option n. bir günlük prim
option key n. seçme tuşu
alternative option n. alternatif seçenek
ticket option n. bilet opsiyonu
co-option n. üye olarak seçme
easy option n. kolay seçenek
first option n. birinci seçenek
first option n. ilk seçenek
option c n. c şıkkı
similar option n. benzer seçenek
option a n. a şıkkı
soft option n. kolay seçenek
Phrases
just one option among many n. birçok seçenekten yalnızca/sadece biri
at its option expr. kendi tercihine göre
at its option expr. kendi takdirine bağlı olarak
Colloquial
co-option n. birilerini bir şeylere dahil etme
Speaking
I can't see any other option/solution expr. ben başka bir çözüm/yol göremiyorum
there's another option expr. bir başka seçenek var
this is the only option expr. tek seçenek bu
Trade/Economic
writing an option v. opsiyon sözleşmesi yazmak
do option business v. primli işler yapmak
traded option n. borsadan alınıp satılabilen hisse senedi opsiyonu
traditional option n. geleneksel opsiyon
traditional option n. (borsada) satın alındıktan sonra satılamayan opsiyon
call-option plan n. alış opsiyonu planı
amex option switching system n. amerika'da opsiyon tekliflerini alıcı veya satıcıya ulaştıran otomasyon sistemi
buyers option n. alıcı opsiyonu
buyer's option n. alıcı opsiyonu
buyer's option n. alıcının opsiyonu
buyer's option n. alıcının tercihi
call option n. alım opsiyonu
call option n. alım opsiyonu
call option n. alış opsiyonu
gold option n. altın opsiyonu
american option n. amerikan opsiyonu
american style option n. amerikan tipi opsiyon
asian style option n. asya tipi opsiyon
european option n. avrupa opsiyonu
european call option n. avrupa satın alma opsiyonu
european style option n. avrupa tipi opsiyon
stock option n. belirli zaman içinde ve belirli şanlarda hisse senedi satın alma hakkı
option to purchase n. belli bir süre içinde malı belli fiyattan satın alıp almama hakkı
call option n. bir hisse senedini komisyon karşılığı önceden tespit edilen tarihte ve fiyattan satınalma hakkı
cat! option n. bir satıcının diğer bir satıcıdan opsiyonunu satın alma hakkı
option price n. borsadaki prim fiyatı
compound option n. bileşik opsiyon
option order n. borsadaki prim emri
exercising an option n. bir alış veya satış opsiyonunun uygulamaya konması
double option n. çift yönlü opsıyon
multi-option facility n. çok seçenekli kredi
naked option n. çıplak opsiyon
option day n. cevap günü
option to double n. çift muhayyer işlem
sell at an option n. çift opsiyon satışı
conversion option n. değiştirme hakkı
conversion option n. değiştirme
conversion option n. değiştirme hakkı
conversion option n. dönüştürme hakkı
currency option n. döviz opsiyonu
indexed currency option note n. dövize indeksli tahvil
contingency option programme n. emekli maaşı kesinti programı
over-allotment option n. ek satış hakkı
greenshoe option n. ek satış hakkı
lookback option n. geçmişe dönük opsiyon
option to stock appreciation right n. hisse senedi değerlendirme opsiyonu
stock option n. hisse satın alma yetkisi
share option plan n. hisse edinme hakkına ilişkin plan
share option n. hisse senedi opsiyonu
stock option n. hisse senedi opsiyonu
employee stock option plan n. işçilerin çalıştıkları şirketin hisse senetlerini satın almalarına yönelik bir plan
dual currency option n. ikili para birimi opsiyonu
limit binary option n. iki limitli opsiyon
option to purchase n. iştira hakkı
range binary option n. ikili aralık opsiyonu
possessor of option n. iştira hakkı sahibi
out-of-the-money-option n. kazançta olmayan opsiyon
butterfly option n. kelebek opsiyonu
conventional option n. konvansiyonel opsiyon
stock option n. mal opsiyonu
right of option n. muhayyerlik
termination of the option contract n. opsiyon sözleşmesinin feshi
option pricing model n. opsiyon fiyatlama modeli
option dealer n. opsiyon alıcısı
option holder n. opsiyon sahibi
option agreement n. opsiyon sözleşmesi
option pool n. opsiyon fonu
in-the-money option n. opsiyonun kazançta olması
cost of option contracts n. opsiyon sözleşmeleri alışları
option premium n. opsiyon pirimi
option writer n. opsiyon işlemi yapan yatırımcı
termination of the option agreement n. opsiyon sözleşmesinin feshi
(buyer/purchaser) of an option n. opsiyon alıcısı
option contract n. opsiyon sözleşmesi
declaration of option n. opsiyon beyanı
option day n. opsiyon günü
sales revenues from option contracts n. opsiyon sözleşmeleri satışları
certificate of option n. opsiyon sertifikası
option buyer n. opsiyon sözleşmesi (alış veya satış sözleşmesi) satın alan
option dealer n. opsiyon satıcısı
option premium n. opsiyon primi
option money n. opsiyon parası
rate of option n. opsiyon fiyatı
option bond n. opsiyonlu tahvil
option dealer n. opsiyon sözleşmesi ticareti ile uğraşan
option risk n. opsiyon riski
right of option n. opsiyon hakkı
option to call n. öncelik hakkı
option stock n. primli işlem aksiyonu
option business n. primli işlem
option money n. prim
put option n. satım opsiyonu
premium for the call option n. satın alma opsiyonu primi
option to call n. rüçhan hakkı
seller's option n. satıcının opsiyonu
possessor of option n. rüçhan hakkı sahibi
put option n. satma opsiyonu
call option n. satınalma opsiyonu
put option n. satıcının teslim etme opsiyonu
call option n. satın alma opsiyonu
premium for the put option n. satma opsiyonu primi
procurement option n. satın alma opsiyonu
put option n. satım opsiyonu
seller's option n. satıcının tercih hakkı
option to purchase n. satın alma opsiyonu
surrender option n. sigorta tazminat seçeneği
restricted stock option n. sınırlı hisse senedi opsiyonu
put option n. seçmeli vadeli satış işlemi
company option n. şirket opsiyonu
option to purchase n. şufa hakkı
stock option n. stok opsiyonu
chooser option n. tercihli opsiyon
collar option n. tasmalı opsiyon
single option n. tek yönlü opsiyon
option to call n. tercih hakkı
possessor of option n. tercih hakkı sahibi
as-you-like-it option n. tercihli (nasıl istersen) opsiyon
preference option n. tercihli opsiyon
cat! option n. vadeli satınalma opsiyonu
option forward n. vadeli opsiyon
option to purchase n. üzerinde önceden anlaşılmış bedelle satın alma hakkı
long-dated option n. uzun vadeli prim
put option n. vadesinden önce bir varlığın önceden belirlenmiş bir fiyattan satılması
written option n. yazılı opsiyon
roll over option n. yenileme opsiyonu
written option n. yazılı seçme vadeli işlem
option day n. (borsada) cevap günü
second chance option n. (yatırımcıya) ikinci kez seçim şansı veren opsiyon
more or less in owners option expr. çoğu/azı armatör opsiyonunda
at seller's option expr. satıcının opsiyonunda
Law
right of option n. hakkı hıyar
lease with option to purchase n. kira süresi sonunda kiralayan tarafa kiralanan mülkün satın alınabilmesi konusunda seçme hakkı tanıyan kira sözleşmesi
option to call n. öncelik hakkı
lease with option to purchase n. satın alma opsiyonlu kiralama
option to call n. rüçhan hakkı
option of seller n. satıcının muhayyerliği
right of option n. seçimlik yetki
crown option offence n. sulh ceza ve/veya ağır ceza mahkemesinde yargılanması yapılabilecek suçlama
option to call n. tercih hakkı
Politics
nuclear option n. sert önlemler almak için güç kullanılması
local option n. bir bölge halkına tanınan yetki
right of option n. seçme hakkı
option right n. seçme önceliği hakkı
co-option n. üye olarak seçme
co-option n. yeni bir üye seçme
Tourism
option date n. son onay tarihi
Technical
option modules n. opsiyon modülleri
regular production option n. normal üretim seçeneği
special equipment option n. özel ekipman seçeneği
Computer
mirror option n. ayna seçeneği
unknown option n. bilinmeyen seçenek
undim an option n. bir seçeneği koyulaştırma
duplex option n. çift yönlü seçenek
external option n. dış aksam
string option n. dizi seçenekleri
additional option n. ek özellik
additional option n. ek opsiyon
billing option n. faturalandırma seçeneği
billing option n. fatura seçeneği
invalid option n. geçersiz seçenek
bad option n. geçersiz seçenek
invalid option n. geçersiz seçim
expansion option n. genişletme aksamı
bad option n. hatalı seçenek
default option n. hazır seçim
dialog box option n. iletişim kutusu seçeneği
scope option n. kapsam seçeneği
download option n. karşıdan yükleme seçeneği
mtu option n. mtu seçeneği
option key n. option tuşu
default option n. olağan seçenek
option button n. seçenek düğmesi
option pages n. seçenek sayfaları
option dialog n. seçenek kutusu
option type n. seçenek türü
option class n. seçenek sınıfı
option name n. seçenek adı
option buttons n. seçenek düğmeleri
option value n. seçenek değeri
option key n. seçme tuşu
option button n. seçenek düğmesi
option group n. seçenek grubu
option-set n. seçim ayarı
server option n. sunucu seçeneği
truetype option n. truetype seçeneği
default option n. varsayılan seçenek
print option n. yazdırma seçeneği
paste option n. yapıştır seçeneği
default option n. yokluk durumunda seçim
download option n. yükleme seçenekleri
change option expr. seçeneği değiştir
option too big expr. seçenek çok büyük
Informatics
default option n. varsayılan seçenek
Telecom
splitable option n. bölünebilirlik seçeneği
multiplex option n. çoklama seçeneği
label option n. etiket seçeneği
embedded portal option n. gömülü ana giriş seçeneği
splitable option n. gruplandırılabilir seçim
time sharing option n. zaman paylaşım seçeneği
Construction
option to purchase n. iştira hakkı
contractors option n. müteahhidin istemi
first option n. öncelikli alım hakkı
option to purchase n. satın alma hakkı
first option n. şufa hakkı
Automotive
special equipment option n. özel donanım opsiyonu
regular production option n. standart üretim opsiyonu
regular production option n. standart üretim seçeneği
no cost option n. ücretsiz donanım
Aeronautic
option approach n. tercihli yaklaşma
Marine
deck option n. güverte seçeneği
Geography
best practicable environmental option n. en kullanışlı çevresel seçenek
Military
nuclear option n. nükleer silah kullanımı
nuclear option n. nükleer silahları kullanma gücü
enlistment option n. hizmet seçme hakkı
fuze option switch n. tapa seçme anahtarı