saturated - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

saturated

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "saturated" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 8 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
saturated adj. doymuş
General
saturated adj. koyu
saturated adj. doymuş (yağ vb)
saturated adj. satüre edilmiş
Technical
saturated doygun
saturated doymuş (yağ/buhar)
Construction
saturated doygun
Chemistry
saturated doygun

Bedeutungen, die der Begriff "saturated" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 101 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
be saturated v. doymak
be saturated v. doygun hale gelmek
be saturated with v. doymak
not be saturated (with) v. doymamak
saturated fat n. doymuş yağ
saturated liquid n. doygun sıvı
make saturated adj. doyurulmuş
Trade/Economic
saturated market doymuş pazar
Technical
air saturated vapour pressure hava ile doymuş buhar basıncı
air saturated vapour pressure havaya doygun buhar basıncı
asphalt saturated asfaltla doyurulmuş
coal-tar saturated kömür katranı ile doyurulmuş
dry saturated steam doymuş kuru buhar
dry saturated steam kuru doymuş buhar
dry-saturated steam kuru doymuş buhar
lime-saturated kirece doymuş
lime-saturated kirece doygun
saturated adiabats doymuş adiyabatikler
saturated air doymuş hava
saturated air doygun hava
saturated clay doygun kil
saturated clay sample doygun kil numunesi
saturated colors doymuş renkler
saturated compound doymuş bileşik
saturated fatty acid doymuş yağ asiti
saturated ground doygun zemin
saturated ground doymuş zemin
saturated hydrocarbon doymuş hidrokarbon
saturated hydrocarbon doymuş karbonlu hidrojen
saturated layer doymuş tabaka
saturated liquid doymuş sıvı
saturated liquid line doymuş sıvı eğrisi
saturated magnet doygun mıknatıs
saturated pressure doymuş basınç
saturated reactor doymuş reaktör
saturated sample doygun numune
saturated sand doygun kum
saturated soil doymuş zemin
saturated solid solution doymuş katı çözelti
saturated solution doygun çözelti
saturated solution doymuş çözelti
saturated steam doymuş buhar
saturated steam doygun buhar
saturated steam penetration doymuş buharın içeri sızması
saturated steam turbine doymuş buhar türbini
saturated steam turbine-generator plant doymuş buhar türbojeneratör tesisi
saturated surface dry weight doygun yüzey kuru ağırlığı
saturated thickness doygun kalınlık
saturated unit weight doygun birim ağırlık
saturated vapor verilen bir sıcaklıkta sıvısı ile dengede olan buhar
saturated vapor doymuş buhar
saturated vapor line doymuş buhar eğrisi
saturated vapor line doymuş sıvı hatrı
saturated vapour doymuş buhar
semi-saturated yarı doymuş
tar-saturated katrana doyurulmuş
unit weight in saturated state doygun haldeki birim ağırlık
Construction
asphalt-saturated asfaltla doyurulmuş
saturated surface neme doymuş yüzey
saturated with bituminous bitüm ile doyurulmuş
Railway
saturated steam çürük buhar
saturated steam yaş buhar
Medical
saturated fat katı yağ
Food Engineering
saturated air doymuş hava
saturated fatty acid doymuş yağ asidi
saturated liquid doygun sıvı
saturated vapor doygun buhar
Statistics
saturated model doygun model
saturated model doymuş model
Physics
saturated surface dry (ssd) neme doymuş yüzey kuruluğu
saturated vapour doymuş buhar
saturated vapour doygun buhar
saturated vapour pressure doymuş buhar basıncı
Chemistry
saturated air doygun hava
saturated alcohol doymuş alkol
saturated alcohol doygun alkol
saturated calomel electrode doygun kalomel elektrot
saturated clay doygun kil
saturated compound doygun bileşik
saturated compound doymuş bileşik
saturated de-icing salt solution doymuş buz çözücü tuz çözeltisi
saturated de-icing salt solution doygun buz çözücü tuz çözeltisi
saturated gas doygun gaz
saturated hydrocarbon doygun hidrokarbon
saturated magnet doygun mıknatıs
saturated polyester doygun poliester
saturated solid solution doygun katı çözelti
saturated solution doygun çözelti
saturated steam doygun su buharı
saturated vapor doygun buhar
saturated vapour doygun buhar
Marine Biology
super saturated aşırı doygun
Agriculture
saturated soil doymuş zemin
saturated soil paste saturasyon çamuru
Environment
saturated soil doygun zemin
Meteorology
saturated air doygun hava
saturated air doymuş hava
saturated soil doymuş toprak
saturated-adiabatic lapse rate doymuş adyabatik lapse-rate
Sport
body temperature and pressure saturated with water vapor (btps) su buharına doymuş vücut sıcaklığı ve basıncı
saturated with water vapor (atps) su buharına doymuş atmosfer sıcaklığı ve basıncı