saturated - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

saturated

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"saturated" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 8 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
saturated s. doymuş
General
saturated s. koyu
saturated s. doymuş (yağ vb)
saturated s. satüre edilmiş
Technical
saturated doymuş (yağ/buhar)
saturated doygun
Construction
saturated doygun
Chemistry
saturated doygun

"saturated" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 103 sonuç

İngilizce Türkçe
General
be saturated with f. doymak
be saturated f. doymak
be saturated f. doygun hale gelmek
not be saturated (with) f. doymamak
saturated liquid i. doygun sıvı
saturated fat i. doymuş yağ
make saturated s. doyurulmuş
Trade/Economic
saturated market doymuş pazar
Technical
saturated vapor doymuş buhar
saturated solution doymuş çözelti
saturated magnet doygun mıknatıs
saturated vapour doymuş buhar
saturated clay sample doygun kil numunesi
saturated vapor verilen bir sıcaklıkta sıvısı ile dengede olan buhar
saturated steam doymuş buhar
saturated compound doymuş bileşik
saturated unit weight doygun birim ağırlık
saturated fatty acid doymuş yağ asiti
saturated clay doygun kil
saturated air doymuş hava
unit weight in saturated state doygun haldeki birim ağırlık
saturated ground doygun zemin
saturated steam doygun buhar
asphalt saturated asfaltla doyurulmuş
saturated vapor line doymuş sıvı hatrı
saturated sand doygun kum
dry saturated steam doymuş kuru buhar
saturated thickness doygun kalınlık
saturated hydrocarbon doymuş karbonlu hidrojen
saturated liquid doymuş sıvı
saturated sample doygun numune
dry saturated steam kuru doymuş buhar
lime-saturated kirece doygun
lime-saturated kirece doymuş
coal-tar saturated kömür katranı ile doyurulmuş
tar-saturated katrana doyurulmuş
saturated soil doymuş zemin
saturated solution doygun çözelti
saturated ground doymuş zemin
saturated layer doymuş tabaka
saturated solid solution doymuş katı çözelti
saturated reactor doymuş reaktör
saturated adiabats doymuş adiyabatikler
saturated hydrocarbon doymuş hidrokarbon
saturated colors doymuş renkler
saturated pressure doymuş basınç
semi-saturated yarı doymuş
air saturated vapour pressure havaya doygun buhar basıncı
saturated steam turbine doymuş buhar türbini
saturated liquid line doymuş sıvı eğrisi
saturated steam penetration doymuş buharın içeri sızması
saturated vapor line doymuş buhar eğrisi
saturated air doygun hava
saturated steam turbine-generator plant doymuş buhar türbojeneratör tesisi
dry-saturated steam kuru doymuş buhar
air saturated vapour pressure hava ile doymuş buhar basıncı
saturated surface dry weight doygun yüzey kuru ağırlığı
Construction
saturated with bituminous bitüm ile doyurulmuş
saturated surface neme doymuş yüzey
asphalt-saturated asfaltla doyurulmuş
Automotive
saturated vapor doymuş buhar
saturated desiccant kurutucu madde
Railway
saturated steam çürük buhar
saturated steam yaş buhar
Medical
saturated fat katı yağ
Food Engineering
saturated air doymuş hava
saturated fatty acid doymuş yağ asidi
saturated vapor doygun buhar
saturated liquid doygun sıvı
Statistics
saturated model doygun model
saturated model doymuş model
Physics
saturated vapour doymuş buhar
saturated vapour pressure doymuş buhar basıncı
saturated vapour doygun buhar
saturated surface dry (ssd) neme doymuş yüzey kuruluğu
Chemistry
saturated air doygun hava
saturated vapor doygun buhar
saturated compound doygun bileşik
saturated solution doygun çözelti
saturated compound doymuş bileşik
saturated alcohol doymuş alkol
saturated alcohol doygun alkol
saturated hydrocarbon doygun hidrokarbon
saturated steam doygun su buharı
saturated vapour doygun buhar
saturated magnet doygun mıknatıs
saturated calomel electrode doygun kalomel elektrot
saturated solid solution doygun katı çözelti
saturated polyester doygun poliester
saturated gas doygun gaz
saturated clay doygun kil
saturated de-icing salt solution doymuş buz çözücü tuz çözeltisi
saturated de-icing salt solution doygun buz çözücü tuz çözeltisi
Marine Biology
super saturated aşırı doygun
Agriculture
saturated soil doymuş zemin
saturated soil paste saturasyon çamuru
Environment
saturated soil doygun zemin
Meteorology
saturated soil doymuş toprak
saturated air doymuş hava
saturated air doygun hava
saturated-adiabatic lapse rate doymuş adyabatik lapse-rate
Sport
saturated with water vapor (atps) su buharına doymuş atmosfer sıcaklığı ve basıncı
body temperature and pressure saturated with water vapor (btps) su buharına doymuş vücut sıcaklığı ve basıncı