ventilation - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

ventilation

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "ventilation" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 12 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
ventilation n. hava verme
ventilation n. havalandırma
General
ventilation n. açığa vurma
ventilation n. havalanma
ventilation n. açıkça tartışma
Technical
ventilation dahili hava dolaşımı
ventilation havalandırma
ventilation vantilasyon
Medical
ventilation ventilasyon
Food Engineering
ventilation havalandırma
Tobacco
ventilation dumana geçen zararlı maddelerin azaltılması için sigara ve sargı kağıdının porozitesinin arttırılması
ventilation sigara ve uç kağıtlarının perfore edilmesi

Bedeutungen, die der Begriff "ventilation" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 199 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
wean from mechanical ventilation v. mekanik ventilasyon desteğinden ayırmak
automatic ventilation n. otomatik havalandırma
heating and ventilation n. ısıtma ve havalandırma
mechanical ventilation n. mekanik havalandırma
mine ventilation n. maden havalandırma
natural ventilation n. doğal havalandırma
ventilation shaft n. havalandırma kuyusu
zonal ventilation n. bölgesel havalandırma
Technical
air ventilation shaft havalandırma tertibatı
air-conditioning and ventilation iklimlendirme ve havalandırma
artificial ventilation suni havalandırma
artificial ventilation yapay havalandırma
artificial ventilation for the protection of analyzer houses analizleme binalarının korunması için yapay havalandırma
automatic ventilation otomatik havalandırma
auxiliary ventilation tali havalandırma
auxiliary ventilation ikincil havalandırma
auxitary ventilation yardımcı havalandırma
bar explosion proof ventilation structure patlama dirençli havalandırma yapısı
cab ventilation kabin havalandırması
cargo ventilation yükün havalandırılması
closed-circuit ventilation kapalı devre havalandırma
combustion ventilation yanma havası girişi
compartment ventilation flap kompartıman havalandırma sürgüsü
cross-ventilation çapraz havalandırma
curtain wall ventilation arkadan havalandırma
direct ventilation doğrudan havalandırma
downward ventilation yukarıdan havalandırma
drawing ventilation emmeli havalandırma
embedded ventilation duct gömülü havalandırma borusu
engine-room ventilation makine odası havalandırması
exhaust ventilation egzoz havalandırması
exhaust ventilation system egzoz havalandırma sistemi
forced ventilation fanlı havalandırma
forced ventilation basınçlı havalandırma
forced ventilation zorunlu havalandırma
forced ventilation cebri havalandırma
forced ventilation zorlamalı havalandırma
forced ventilation oven cebri havalandırmalı etüv
general ventilation genel havalandırma
heating and ventilation warning light sofaj ve havalandırma ikaz lambası
hyper ventilation hiperventilasyon
industrial exhaust ventilation endüstriyel pis gaz havalandırması
jet ventilation püskürtme havalandırma
mechanical ventilation fanlı havalandırma
mechanical ventilation mekanik havalandırma
natural ventilation doğal havalandırma
natural ventilation tabii havalandırma
odour control and ventilation koku kontrolü ve havalandırma
passive ventilation pasif havalandırma
plant and process ventilation tesis ve proses havalandırması
refrigerator-wagon ventilation system soğuk hava vagonu havalandırma sistemi
roof ventilation çatı havalandırması
self-ventilation kendinden havalandırma
sufficient ventilation yeterli şekilde havalandırma
sufficient ventilation yeterli havalandırma
supply and exhaust ventilation besleme ve egzoz havalandırma
terminal features of ventilation havalandırmanın bağlantı ucu özellikleri
upward ventilation aşağıdan yukarı havalandırma
ventilation and air conditioning systems havalandırma ve iklimlendirme sistemleri
ventilation control havalandırma tertibatı kolu
ventilation control cable havalandırma ayar kablosu
ventilation cooling tower fanlı soğutma kulesi
ventilation duct havalandırma kanalı
ventilation filter havalandırma filtresi
ventilation for buildings yapılar için havalandırma
ventilation gallery havalandırma galerisi
ventilation grill havalandırma kafesi
ventilation grille havalandırma ızgarası
ventilation hatch havalandırma kapağı
ventilation heat loss havalandırma ısı kaybı
ventilation hole havalandırma deliği
ventilation hood havalandırma davlumbazı
ventilation hood aspiratör
ventilation hood buhar davlumbazı
ventilation hose havalandırma hortumu
ventilation housing havalandırma yuvası
ventilation installation havalandırma tesisatı
ventilation installer havalandırma tesisatçısı
ventilation lever havalandırma kolu
ventilation motor cut-out switch vantilatör motoru devre kesici
ventilation motor cut-out switch vantilatör motorları devre kesicisi
ventilation motor cut-out switch vantilatör motorları devre kesici
ventilation opening havalandırma deliği
ventilation pane havalandırma camı
ventilation pipe havalık
ventilation pipe havalandırma bacası
ventilation pipe havalandırma borusu
ventilation pipe connection havalandırma borusu rakoru
ventilation plant havalandırma tesisi
ventilation rate havalandırma hızı
ventilation room havalandırma odası
ventilation shaft havalandırma şafti
ventilation slot havalandırma yarığı
ventilation switch-box havalandırma şalteri
ventilation system havalandırma sistemi
ventilation tubing havalandırma borusu
ventilation unit havalandırma ünitesi
ventilation valve hava tahliye valfi
ventilation valve havalandırma valfi
ventilation window havalandırma penceresi
ventilation window pane havalandırma penceresi paneli
ventilation-flap pin havalandırma tertibatı mili
zonal ventilation bölgesel havalandırma
Construction
building ventilation bina havalandırması
exhaust ventilation system egzoz havalandırma sistemi
floor ventilation tabandan havalandırma
mechanical supply and exhaust ventilation units mekanik besleme ve egzoz havalandırma birimleri
mechanical ventilation systems mekanik havalandırma sistemleri
residential ventilation konut havalandırması
tunnel ventilation tünel havalandırması
ventilation of building bina havalandırması
Woodworking
ventilation window havalandırma penceresi
Automotive
air handling/body ventilation subsystem hava işleme/gövde vantilasyon tali sistemi
crankcase ventilation karter havalandırma tertibatı
crankcase ventilation karter havalandırma
crankcase ventilation karter havalandırması
crankcase ventilation karterin havalandırılması
crankcase ventilation hose karter havalandırma hortumu
crankcase ventilation kit karter havalandırma kiti
crankcase ventilation unit havalandırma birimi
engine ventilation motor havalandırması
fuel tank ventilation yakıt deposu havalandırması
fuel tank ventilation benzin deposu havalandırması
inlet manifold ventilation emme manifoldu havalandırması
positive crankcase ventilation pozitif karter havalandırması
positive crankcase ventilation pozitif karter havalandırma
positive crankcase ventilation system pozitif karter havalandırma sistemi
positive crankcase ventilation valve pozitif karter havalandırma valfi
ventilation control lever havalandırma kontrol kolu
ventilation pipe havalandırma borusu
Marine
certificate for the ventilation fan havalandırma fanları sertifikası
Mining
blowing type ventilation üflemeli havalandırma
downhill ventilation ters havalandırma
downhill ventilation desandan havalandırma
exhaust ventilation egzoz havalandırması
exhaust ventilation emmeli havalandırma
mine ventilation maden havalandırma
mine ventilation maden havalandırması
mine ventilation system maden havalandırma sistemi
supplementary ventilation ek havalandırma
ventilation shaft havalandırma kuyusu
ventilation shaft havalandırma şaftı
ventilation shaft havalandırma bacası
ventilation shafts havalandırma kuyuları
Medical
artificial ventilation suni solunum
artificielle ventilation sun'isolunum
cmv (controlled mechanical ventilation) kontrollü mekanik ventilasyon
conventional mechanical ventilation konvansiyonel mekanik ventilasyon
distribution of pulmonary ventilation and perfusion pulmoner ventilasyon ve perfüzyon dağılımı
duration of mechanic ventilation mekanik ventilasyon süresi
duration of mechanical ventilation and intensive care unit stay mekanik ventilasyon ve yoğun bakım ünitesinde kalış süresi
efficacy of positive pressure ventilation pozitif basınçlı ventilasyon etkinliği
expired air ventilation suni solunum
hfjv (high frequency jet ventilation) yüksek frekanslı jet ventilasyon
hfov (high frequency oscillatory ventilation) yüksek frekanslı titreşimli ventilasyon
high-frequency ventilation yüksek frekanslı ventilasyon
imv (intermittant mandatory ventilation) aralıklı zorunlu ventilasyon
intermittent positive-pressure ventilation aralıklı pozitif basınçlı ventilasyon
itpv (intratracheal pulmonary ventilation) intratrakeal pulmoner ventilasyon
lung protective mechanical ventilation akciğer koruyucu mekanik ventilasyon
lung protective mechanical ventilation application akciğer koruyucu mekanik ventilasyon uygulaması
lung protective ventilation strategy akciğer koruyucu mekanik ventilasyon stratejisi
maximum minute ventilation maksimum dakika ventilasyonu
mechanical ventilation mekanik ventilasyon
mechanical ventilation duration mekanik ventilasyon süresi
mechanical ventilation requirement mekanik ventilasyon gereksinimi
mechanical ventilation time mekanik ventilasyon süresi
mouth to mouth ventilation ağızdan ağıza solunum
mouth-to-mouth ventilation ağızdan ağıza solunum
noninvasive mechanical ventilation noninvazif mekanik ventilasyon
noninvasive mechanical ventilation treatment noninvaziv mekanik ventilasyon tedavisi
non-invasive positive pressure ventilation noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyon
noninvasive ventilation noninvaziv ventilasyon
one lung ventilation tek akciğer ventilasyonu
one-lung ventilation tek akciğer ventilasyonu
pav (proportional assist ventilation) orantısal yardımlı ventilasyon
plv (partial liquid ventilation) parsiyel sıvı ventilasyonu
pressure-controlled ventilation basınç kontrollü ventilasyon
prolonged mechanical ventilation uzamış mekanik ventilasyon
pulmonary ventilation pulmoner ventilasyon
quantitative ventilation kantitatif ventilasyon
quantitative ventilation-perfusion scintigraphy kantitatif ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi
rigid ventilation bronchoscopy rijit ventilasyon bronkoskopu
selective ventilation selektif ventilasyon
simv (synchronized intermittant mandatory ventilation) senkronize aralıklı zorunlu ventilasyon
single-lung ventilation technique tek akciğer ventilasyonu tekniği
spontaneous ventilation spontan solunum
two and one-lung ventilation çift ve tek akciğer ventilasyonu
ventilation tests ventilasyon testleri
ventilation tube havalandırma borusu
ventilation/perfusion scintigraphy ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi
ventilation/perfusion scintigraphy v/p sintigrafisi
ventilation-perfusion lung scan ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi
weaning from mechanical ventilation mekanik ventilasyon desteğinden ayırma
Gastronomy
ventilation hood davlumbaz
Environment
dead-space ventilation kuytu alan havalandırması
dilution ventilation seyreltici hava akımı
ventilation control havalandırma kontrolu
Printery
pocket ventilation cep ventilasyonu