ventilation - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

ventilation

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"ventilation" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 13 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
ventilation i. hava verme
ventilation i. havalandırma
General
ventilation i. açığa vurma
ventilation i. havalanma
ventilation i. açıkça tartışma
Technical
ventilation havalandırma
ventilation dahili hava dolaşımı
ventilation vantilasyon
Automotive
ventilation havalandırma
Medical
ventilation ventilasyon
Food Engineering
ventilation havalandırma
Tobacco
ventilation dumana geçen zararlı maddelerin azaltılması için sigara ve sargı kağıdının porozitesinin arttırılması
ventilation sigara ve uç kağıtlarının perfore edilmesi

"ventilation" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 206 sonuç

İngilizce Türkçe
General
wean from mechanical ventilation f. mekanik ventilasyon desteğinden ayırmak
natural ventilation i. doğal havalandırma
mechanical ventilation i. mekanik havalandırma
ventilation shaft i. havalandırma kuyusu
mine ventilation i. maden havalandırma
heating and ventilation i. ısıtma ve havalandırma
automatic ventilation i. otomatik havalandırma
zonal ventilation i. bölgesel havalandırma
Technical
auxitary ventilation yardımcı havalandırma
ventilation unit havalandırma ünitesi
roof ventilation çatı havalandırması
ventilation filter havalandırma filtresi
curtain wall ventilation arkadan havalandırma
ventilation hatch havalandırma kapağı
ventilation pane havalandırma camı
ventilation grille havalandırma ızgarası
ventilation control cable havalandırma ayar kablosu
ventilation hole havalandırma deliği
ventilation system havalandırma sistemi
ventilation shaft havalandırma şafti
cab ventilation kabin havalandırması
ventilation duct havalandırma kanalı
auxiliary ventilation tali havalandırma
artificial ventilation suni havalandırma
embedded ventilation duct gömülü havalandırma borusu
natural ventilation tabii havalandırma
cargo ventilation yükün havalandırılması
exhaust ventilation egzoz havalandırması
combustion ventilation yanma havası girişi
ventilation window havalandırma penceresi
jet ventilation püskürtme havalandırma
ventilation hose havalandırma hortumu
ventilation housing havalandırma yuvası
ventilation pipe havalık
ventilation installation havalandırma tesisatı
ventilation tubing havalandırma borusu
ventilation control havalandırma tertibatı kolu
ventilation opening havalandırma deliği
ventilation slot havalandırma yarığı
ventilation pipe havalandırma borusu
ventilation heat loss havalandırma ısı kaybı
ventilation grill havalandırma kafesi
ventilation pipe connection havalandırma borusu rakoru
ventilation lever havalandırma kolu
ventilation cooling tower fanlı soğutma kulesi
ventilation plant havalandırma tesisi
ventilation room havalandırma odası
ventilation pipe havalandırma bacası
sufficient ventilation yeterli havalandırma
sufficient ventilation yeterli şekilde havalandırma
air ventilation shaft havalandırma tertibatı
automatic ventilation otomatik havalandırma
auxiliary ventilation ikincil havalandırma
artificial ventilation yapay havalandırma
compartment ventilation flap kompartıman havalandırma sürgüsü
downward ventilation yukarıdan havalandırma
heating and ventilation warning light sofaj ve havalandırma ikaz lambası
direct ventilation doğrudan havalandırma
drawing ventilation emmeli havalandırma
ventilation gallery havalandırma galerisi
forced ventilation zorlamalı havalandırma
forced ventilation fanlı havalandırma
cross-ventilation çapraz havalandırma
ventilation switch-box havalandırma şalteri
ventilation motor cut-out switch vantilatör motorları devre kesicisi
ventilation-flap pin havalandırma tertibatı mili
ventilation motor cut-out switch vantilatör motorları devre kesici
ventilation motor cut-out switch vantilatör motoru devre kesici
mechanical ventilation mekanik havalandırma
mechanical ventilation fanlı havalandırma
industrial exhaust ventilation endüstriyel pis gaz havalandırması
natural ventilation doğal havalandırma
ventilation window pane havalandırma penceresi paneli
plant and process ventilation tesis ve proses havalandırması
refrigerator-wagon ventilation system soğuk hava vagonu havalandırma sistemi
zonal ventilation bölgesel havalandırma
upward ventilation aşağıdan yukarı havalandırma
forced ventilation cebri havalandırma
forced ventilation basınçlı havalandırma
hyper ventilation hiperventilasyon
forced ventilation oven cebri havalandırmalı etüv
forced ventilation zorunlu havalandırma
air-conditioning and ventilation iklimlendirme ve havalandırma
ventilation hood aspiratör
terminal features of ventilation havalandırmanın bağlantı ucu özellikleri
supply and exhaust ventilation besleme ve egzoz havalandırma
artificial ventilation for the protection of analyzer houses analizleme binalarının korunması için yapay havalandırma
engine-room ventilation makine odası havalandırması
ventilation installer havalandırma tesisatçısı
ventilation and air conditioning systems havalandırma ve iklimlendirme sistemleri
ventilation for buildings yapılar için havalandırma
odour control and ventilation koku kontrolü ve havalandırma
general ventilation genel havalandırma
ventilation rate havalandırma hızı
ventilation hood buhar davlumbazı
ventilation valve havalandırma valfi
ventilation valve hava tahliye valfi
ventilation hood havalandırma davlumbazı
self-ventilation kendinden havalandırma
closed-circuit ventilation kapalı devre havalandırma
bar explosion proof ventilation structure patlama dirençli havalandırma yapısı
passive ventilation pasif havalandırma
exhaust ventilation system egzoz havalandırma sistemi
Construction
floor ventilation tabandan havalandırma
tunnel ventilation tünel havalandırması
ventilation of building bina havalandırması
building ventilation bina havalandırması
residential ventilation konut havalandırması
mechanical supply and exhaust ventilation units mekanik besleme ve egzoz havalandırma birimleri
mechanical ventilation systems mekanik havalandırma sistemleri
exhaust ventilation system egzoz havalandırma sistemi
Woodworking
ventilation window havalandırma penceresi
Automotive
inlet manifold ventilation emme manifoldu havalandırması
crankcase ventilation karterin havalandırılması
fuel tank ventilation yakıt deposu havalandırması
positive crankcase ventilation system pozitif karter havalandırma sistemi
ventilation control lever havalandırma kontrol kolu
ventilation pipe havalandırma borusu
crankcase ventilation hose karter havalandırma hortumu
fuel tank ventilation benzin deposu havalandırması
positive crankcase ventilation pozitif karter havalandırması
positive crankcase ventilation pozitif karter havalandırma
positive crankcase ventilation valve pozitif karter havalandırma valfi
air handling/body ventilation subsystem hava işleme/gövde vantilasyon tali sistemi
engine ventilation motor havalandırması
crankcase ventilation karter havalandırması
crankcase ventilation karter havalandırma
crankcase ventilation karter havalandırma tertibatı
crankcase ventilation kit karter havalandırma kiti
crankcase ventilation unit havalandırma birimi
ventilation slot havalandırma kanalı
heating-ventilation-air conditioning havalandırma ve klima düzeni
flow-through ventilation akımlı havalandırma
crankcase ventilation karter havalandırma
brake fill and ventilation device fren hava alma ve hidrolik basma düzeneği
positive crankcase ventilation pozitif karter havalandırma düzeni
positive crankcase ventilation valve pozitif karter havalandırma valfı
Marine
certificate for the ventilation fan havalandırma fanları sertifikası
Mining
mine ventilation system maden havalandırma sistemi
blowing type ventilation üflemeli havalandırma
ventilation shafts havalandırma kuyuları
downhill ventilation ters havalandırma
downhill ventilation desandan havalandırma
exhaust ventilation egzoz havalandırması
exhaust ventilation emmeli havalandırma
ventilation shaft havalandırma şaftı
ventilation shaft havalandırma kuyusu
ventilation shaft havalandırma bacası
supplementary ventilation ek havalandırma
mine ventilation maden havalandırma
mine ventilation maden havalandırması
Medical
artificial ventilation suni solunum
ventilation tube havalandırma borusu
artificielle ventilation sun'isolunum
mouth to mouth ventilation ağızdan ağıza solunum
pulmonary ventilation pulmoner ventilasyon
mechanical ventilation mekanik ventilasyon
ventilation tests ventilasyon testleri
intermittent positive-pressure ventilation aralıklı pozitif basınçlı ventilasyon
mouth-to-mouth ventilation ağızdan ağıza solunum
noninvasive mechanical ventilation noninvazif mekanik ventilasyon
rigid ventilation bronchoscopy rijit ventilasyon bronkoskopu
expired air ventilation suni solunum
lung protective mechanical ventilation akciğer koruyucu mekanik ventilasyon
noninvasive mechanical ventilation treatment noninvaziv mekanik ventilasyon tedavisi
efficacy of positive pressure ventilation pozitif basınçlı ventilasyon etkinliği
non-invasive positive pressure ventilation noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyon
prolonged mechanical ventilation uzamış mekanik ventilasyon
single-lung ventilation technique tek akciğer ventilasyonu tekniği
pressure-controlled ventilation basınç kontrollü ventilasyon
spontaneous ventilation spontan solunum
distribution of pulmonary ventilation and perfusion pulmoner ventilasyon ve perfüzyon dağılımı
ventilation-perfusion lung scan ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi
maximum minute ventilation maksimum dakika ventilasyonu
quantitative ventilation-perfusion scintigraphy kantitatif ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi
quantitative ventilation kantitatif ventilasyon
plv (partial liquid ventilation) parsiyel sıvı ventilasyonu
itpv (intratracheal pulmonary ventilation) intratrakeal pulmoner ventilasyon
pav (proportional assist ventilation) orantısal yardımlı ventilasyon
simv (synchronized intermittant mandatory ventilation) senkronize aralıklı zorunlu ventilasyon
cmv (controlled mechanical ventilation) kontrollü mekanik ventilasyon
imv (intermittant mandatory ventilation) aralıklı zorunlu ventilasyon
hfov (high frequency oscillatory ventilation) yüksek frekanslı titreşimli ventilasyon
hfjv (high frequency jet ventilation) yüksek frekanslı jet ventilasyon
mechanical ventilation requirement mekanik ventilasyon gereksinimi
lung protective mechanical ventilation application akciğer koruyucu mekanik ventilasyon uygulaması
duration of mechanical ventilation and intensive care unit stay mekanik ventilasyon ve yoğun bakım ünitesinde kalış süresi
lung protective ventilation strategy akciğer koruyucu mekanik ventilasyon stratejisi
mechanical ventilation duration mekanik ventilasyon süresi
mechanical ventilation time mekanik ventilasyon süresi
one-lung ventilation tek akciğer ventilasyonu
two and one-lung ventilation çift ve tek akciğer ventilasyonu
selective ventilation selektif ventilasyon
one lung ventilation tek akciğer ventilasyonu
ventilation/perfusion scintigraphy ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi
ventilation/perfusion scintigraphy v/p sintigrafisi
noninvasive ventilation noninvaziv ventilasyon
duration of mechanic ventilation mekanik ventilasyon süresi
conventional mechanical ventilation konvansiyonel mekanik ventilasyon
high-frequency ventilation yüksek frekanslı ventilasyon
weaning from mechanical ventilation mekanik ventilasyon desteğinden ayırma
Gastronomy
ventilation hood davlumbaz
Environment
ventilation control havalandırma kontrolu
dilution ventilation seyreltici hava akımı
dead-space ventilation kuytu alan havalandırması
Printery
pocket ventilation cep ventilasyonu