backbite - English Synonyms Dictionary

backbite

v.
[1] bitch