costalgia - English Synonyms Dictionary

costalgia

n.
[1] pleurodynia , pleuralgia