hem - English Synonyms Dictionary

hem

n.
[1] ahem