hypnotise - English Synonyms Dictionary

hypnotise

v.
[1] hypnotize , mesmerize , mesmerise