slacken - English Synonyms Dictionary

slacken

v.
[1] slow , slow down , slow up , slack
[2] slack , slack up , relax
[3] remit