açık hava vaazı için yapılmış tahta kürsü - Turkish English Dictionary