alın birleştirmesi yapılmış çelik - Turkish English Dictionary